Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  salbutamol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The proposed method for the determination of salbutamol is based on its reaction with 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl) in borate buffer of the pH = 7.4š0.1. In this reaction a yellow coloured species is produced, which can be detected spectrophotometrically at the wavelength of 392 nm. The absorbance-concentration plot is linear over the range 4-24 žg mL-1. The minimum detectability (S/N = 2) was 0.4 žg mL-1 (1.67 × 10-6 mol L-1) with correlation coefficient (n = 5) of 0.9998. The molar absorptivity was 8.11 × 104 L mol-1 cm-1. Various experimental conditions affecting the developmentand stability of the produced colour were carefully studied and optimised. The proposed method was successfully applied to the determination of salbutamol in its dosage forms. The percentage recoveries šSD (n = 4) were 99.66š0.37 and 100.20š1.08 for tablets containing 2.0 mg of salbutamol and syrup containing 40 mg of salbutamol per 100 mL, respectively. The results obtained were in good agreement with those obtained with the reference spectrophotometric method. A possible reaction pathway between the analyte and NBD-Cl is proposed.
PL
Zaproponowana metoda jest oparta na reakcji między salbutamolem i 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oksa-l,3-diazolem (NBD-C1) w buforze fosforanowym o pH 7,4 š0, E w wyniku której powstaje żółte zabarwienie wykazujące absorpcję przy 392 nm. Zaproponowano schemat zachodzącej reakcji. Zależność stężenie - absorbancja miała charakter liniowy w zakresie stężeń 4-24 ug mlL(-1). Granica wykrywalności (S/N = 2) wynosiła 0,4 fig mL(-1) (1 ,67 * 10(-6) mol L(-1) przy współczynniku korelacji (n = 5) wynoszącym 0,9998. Absorpcja molowa wynosiła 8,11 x 10(4) L mol(-1) cm(-1). Przebadano i zoptymalizowano szereg parametrów wpływających na powstawanie i trwałość zabarwienia. Proponowaną metodę wykorzystano do oznaczania salbutamolu w formulacjach farmaceutycznych. Uzyskany odzysk š SD wynosił odpowiednio 99,6 š 0,37 oraz 100,20 š 1,08 w przypadku tabletek zawierających 2,0 mg i syropu zawierającego 40 mg/100 mL saibutamolu. Otrzymane wyniki były zgodne z wynikami otrzymanymi spektrofotometryczną metodą odniesienia.
EN
A simple and sensitive kinetic method for the determination of salbutamol in pharmaceutical preparations has been developed. The method is based upon the kinetic determination of the oxidation product of the drug with alkaline potassium permanganate at the room temperature for the fixed time of 30 min. The absorbance of the coloured manganate group compound was measured at 610 nm. The absorbance changed linearly with the concentration in the range of 2-10 žg mL-1 (r = 0.9995) and the minimum detectability (S/N = 2) was 0.2 žg mL-1 (3.47 × 10-7 mol L-1). Different experimental parameters affecting the development and stability of the colour have been carefully studied and optimised. Determination of salbutamol by the fixed-concentration and rate-constant methods is also feasible using the appropriate calibration equations, yet the fixed-time method has proved to be more advantageous. It was further applied to the determination of salbutamol in pharmaceutical formulations. The results were in good agreement with those obtained with the reference method. The reaction pathway has been proposed as well.
PL
Opracowano prostą i czułą kinetyczną metodę oznaczania salbutamolu w preparatach farmaceutycznych. Metoda jest oparta na kinetycznym oznaczaniu produktu utleniania leku za pomocą zasadowego roztworu nadmanganianu potasu w temperaturze pokojowej w ustalonym czasie 30 min. Absorbancję barwnego rodnika mań gani anowego mierzono przy długości fali 610 nm. Wykres: absorbancja - stężenie był prostoliniowy w zakresie stążeń 2-10 fig mL-1 (r = 0,9995) z granicą detekcji (S/N = 2) równą 0,2 ug ml/1 (3,47 x10 (-7) mol L(-1). Zbadano i zoptymalizowano różne parametry doświadczalne wpływające na rozwinięcie i trwałość barwy. Salbutamol można oznaczać posługując się wyprowadzonymi równaniami kali bracyjnymi zarówno dla metody ustalonego stężenia jak i stałej szybkości reakcji, jednał metoda ustalonego stężenia jest korzystniejsza. Zaproponowaną metodę zastosowano di oznaczania salbutamolu w preparatach farmaceutycznych. Wyniki były w dobrej zgodność z wynikami uzyskanymi za pomocą metody odniesienia. Zaproponowano schema prawdopodobnego przebiegu reakcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.