Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport organiser
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, która odbyła się 9 stycznia 2018 roku, wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz przedstawił projekt nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – wersji z 28 grudnia 2017 roku. Obszerny, 16-stronicowy projekt nowelizacji wprowadza zmiany do 38 artykułów ustawy. W tekście przedstawiono dokładne omówienie kolejnych zmian.
EN
During the meeting of parliamentary Commission on Infrastructure, which was held on 9 January 2018, Deputy Minister of Infrastructure, Mr Marek Chodkiewicz, presented the amendment bill of the Act on Public Collective Transport – version dated 28 December 2017. An extensive, 16-pages long, amendment bill introduces changes to 38 Articles of the act. The text presents a detailed discussion of consecutive changes.
PL
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – wersję z dnia 16 lutego 2018 roku. W artykule autor obszernie wyjaśnia kolejne zaproponowane zmiany. Tekst stanowi drugą część artykułu opublikowanego w „Komunikacji Publicznej” nr 1/2018 roku.
EN
The Ministry of Infrastructure and Construction announced another version of the amendment bill of the Act on Public Collective Transport – version of 16 February 2018. In the paper the author extensively clarifies the next suggested changes. The text is the second part of paper published in ‘Public Transport’ No 1/2018.
3
Content available remote Rola organizatora w miejskiej komunikacji publicznej
PL
W artykule omówiono rolę organizatora (władz gminy, wyspecjalizowanego podmiotu gminnego lub międzygminnego) w miejskiej komunikacji publicznej. Wymagania wobec organizatora i sposób koordynacji przez niego transportu publicznego są różne i zależą między innymi od wielkości gminy, gęstości sieci komunikacyjnej, potencjału kapitału ludzkiego i technicznego. W eseju omówiono ponadto zalety i wady tworzenia związków komunalnych lub porozumień prawnych w zakresie komunikacji publicznej.
EN
The paper discusses the role of an organiser (municipality authorities, specialised municipal or inter-municipal entity) in the urban public transport. The requirements related to the organisers and the way of public transport coordination by them vary and depend, among other things, on the municipality size, the transport network density, as well as on the human and technical capital. Moreover, the essay presents the advantages and disadvantages of establishing municipal unions or legal agreements in the field of public transport.
4
Content available remote Organizator nie zawsze odpowiada za spóźnienie autobusu
PL
Autor, na przykładzie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, dokonuje analizy prawnej kwestii związanych z odszkodowaniem, którego od przewoźnika publicznego domaga się pasażer na skutek opóźnienia się autobusu. W artykule przybliżono najpierw, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby doszło do zawarcia umowy przewozu między pasażerem a organizatorem komunikacji. Następnie dowiadujemy się, w jakich przypadkach przewoźnik ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się z takiej umowy (spóźnienie, które rodzi konkretne skutki), a kiedy takiej odpowiedzialności nie ponosi.
EN
The author, using the example of District Court in Katowice judgement, performs a legal analysis of issues related to the compensation, requested from a public carrier by a passenger as a result of delayed bus. The paper first introduces the premises, which must occur to conclude a passage contract between a passenger and a transport organiser. Then we learn in which cases the carrier is liable for non-performance of such contract (a delay, which results in specific effects), and when he is not.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.