Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centra dystrybucji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W polskich przedsiębiorstwach coraz częściej można zaobserwować nowoczesne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie organizacji oraz ich otoczenia. W natłoku innowacji kłopotliwy nadal pozostaje wybór sposobu fizycznego przemieszczania towarów z punktu A do punktu B. Problem takiego wyboru, co jest oczywiste, istnieje również w centrach dystrybucji obsługujących kanał e-commerce.
PL
Wywiad z prezesem Hörmann Polska Sp. z o.o. Krzysztofem Horałą.
EN
The paper presents the problem of determining the optimum route between distribution centres. If a company owns just one distribution centre where from it delivers goods to the market, the establishment of the optimum plan is connected with finding the shortest possible way of delivery to the particular customers. However, if there are more such centres and they are distant from one another, the logistic operator does not only have to establish which distribution centre has to supply goods to a particular customer but also set the order of visiting these centres in such a way that transportation costs are the lowest and the level of supplies in the centres is sufficient. For the solution of the problem genetic algorithms have been used. Genetic algorithms are universal optimizing searching and learning tools which allow for the obtaining of the optimum results by appropriately chosen parameters. New techniques and concepts extending the notion of simple genetic algorithm as, for instance, encoding (adjacency, ordinal and path representations) allow for the adjustment of the algorithm to the requirements of a certain task. Only one issue connected with a travelling salesman has been described and just the forms of encoding of chromosomes have been presented. It is necessary to emphasize quite strongly that the task also requires solutions in reference to the chromosome selection and the proper methods of either crossover or mutation. The authors of the paper consider the possibility of genetic algorithm application to the extended task of Travelling Salesman Problem.
PL
W pracy przedstawiono problem wyznaczania optymalnej trasy pomiędzy centrami dystrybucji. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada tylko jedno centrum dystrybucyjne, z którego dostarcza towary na rynek, wyznaczenie optymalnego planu przewozów wiąże się ze znalezieniem najkrótszej drogi pomiędzy poszczególnymi nabywcami towaru. Jeżeli natomiast takich baz, zlokalizowanych w różnych miejscach, jest więcej, celem jest ustalenie, z którego centrum dystrybucyjnego ma być zaopatrywany w towar dany odbiorca i w jakiej kolejności mają być oni „odwiedzani”, tak aby koszty transportu towaru były jak najmniejsze, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasobu dysponowanego przez centra dystrybucyjne towarów. Do rozwiązania tego zagadnienia wykorzystano algorytmy genetyczne. Algorytmy genetyczne to uniwersalne narzędzia optymalizujące, przeszukujące i uczące, które przy zastosowaniu odpowiednio dobranych parametrów pozwalają na otrzymanie optymalnych wyników. Nowe techniki i koncepcję rozszerzające pojęcie prostego algorytmu genetycznego, jak chociażby przytoczone w artykule kodowanie (reprezentacja przyległościowa, porządkowa, ścieżkowa) pozwalają na dopasowanie algorytmu do potrzeb konkretnego zadania. W artykule opisano tylko jedno zagadnienie związane z zadaniem komiwojażera, przestawiono jedynie różne formy kodowania chromosomów. Należy tu wyraźnie podkreślić, że zadanie wymaga również rozwiązań w zakresie selekcji chromosomów, doboru metody krzyżowania czy mutacji. Autorzy pracy rozważają wykorzystanie algorytmu genetycznego dla rozszerzonego problemu komiwojażera.
4
Content available remote Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
EN
Analysis describes the transportation system of petroleum products, namely diesel oil and ethyl gasoline, from oil refineries to bulk consumers. In order to analyse the subject, available macroeconomic data as well as information from biggest fuel producers in Poland was taken under consideration. Petroleum products transportation system in Poland is based on fuel pipelines supplemented by railway transport. The bulk consumers are fuel bases that provide storage and reloading services. Spatial analysis of fuel distribution network in Poland shows that number, size and localization of fuel bases does not meet present and future requirements of fuel markets in the country. Therefore after performing a verification of existing network, localization of new bases was indicated and new distribution network was described. In order to supply new bases with petroleum products, new sections of pipelines were also planned. The final part of analysis includes general and detailed conclusions considering the development of fuel distribution system in Poland
PL
Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych, tj. oleju napędowego i etylin z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dostępnych i prognozowanych danych makroekonomicznych i informacji uzyskanych od największych producentów paliw w Polsce. Charakterystyka systemu pokazuje, że opiera się on na wykorzystaniu sieci rurociągów produktowych uzupełnionej transportem kolejowym. Odbiorcami hurtowymi są bazy paliw pełniące funkcje przeładunkowo-składowe. Analiza przestrzenna sieci baz paliw dokonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykazuje, że ilość, wielkość oraz położenie baz nie odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom rynku paliw płynnych w Polsce. Stąd dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. W efekcie analizy powstała nowa sieć baz - centrów dystrybucji. Zaplanowano również budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych zaopatrujących wskazane wcześniej bazy. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
PL
Dynamika wzrostu znaczenia logistyki wojskowej szczególnie w kontekście misji międzynarodowych powoduje zmianę na kierunku mobilności logistyki, wszechstronności i nowoczesności jej systemów. Potrzebna jest procedura szerszego wdrożenia sprawdzonych już systemów logistycznych cywilnych opartych o Centra Logistyczne i Centra Dystrybucji tak w ujęciu regionalnym jak międzynarodowym.
EN
Dynamics of the increase in the significance of the military logistics peculiarly in the context of international missions cause the change on direction of the mobility of the logistics, the versatility and modernities of its systems. There is needed a procedure of wider implementation of already terted civil logistic systems based on Logistic Centres in regional and international dimension.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.