Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama telewizyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the context of contemporary society, the behaviour of the consumer is influenced to a great extent by models that appear in advertisements. Romanian clothing companies should take into account that globally they are competing against top brand companies with proven marketing strategies and which make use of celebrity endorsements in order to increase the value of their brands and to strengthen their image. The research purposes are as follows: (1) to empirically test – by using non-parametric statistics and through a convenience sampling and self-administrative questionnaire – Romanian consumers’ preferences for using celebrity endorsements in fashion clothing TV advertisements both for Romanian and global brands, (2) to measure customers’ brand loyalty, (3) customers’ awareness, and (4) consumers’ purchase intentions towards brands. A set of five research hypotheses was tested. Our results validate the international ones. These results fill a gap in the little empirical knowledge available on celebrity endorsements in Romania.
PL
W kontekście współczesnego społeczeństwa na zachowania konsumenta duży wpływ mają wzorce pojawiające się w reklamach. Rumuńskie firmy odzieżowe powinny liczyć się z tym, że na całym świecie konkurują z najlepszymi markami, które mają sprawdzone strategie marketingowe i korzystają z rekomendacji celebrytów, aby zwiększyć wartość swoich marek i wzmocnić swój wizerunek. Cele badawcze pracy były następujące: (1) empiryczne przetestowanie – za pomocą nieparametrycznych statystyk oraz za pomocą wygodnego pobierania próbek i kwestionariusza samo-administracyjnego – preferencji rumuńskich konsumentów w zakresie stosowania rekomendacji celebrytów w reklamach telewizyjnych odzieży modowej zarówno dla rumuńskich, jak i światowych marek , (2) pomiar lojalności klientów wobec marki, (3) świadomość klientów i (4) zamiary zakupowe konsumentów względem marek. Przetestowano zestaw pięciu hipotez badawczych. Przedstawione wyniki wypełniają lukę w niewielkiej wiedzy empirycznej dostępnej na temat rekomendacji celebrytów w Rumunii.
PL
Artykuł poświęcony został największemu polskiemu medium reklamowemu - telewizji. Główne źródło wiedzy o przedmiocie badawczym stanowiły informacje o wydatkach przeznaczanych na reklamę przez wszystkich reklamodawców telewizyjnych. Celem artykułu było empiryczne przebadanie zachodzących prawidłowości oraz identyfikacja aktualnego stanu rozwoju rynku reklamy telewizyjnej w Polsce. Autorka, korzystając z krajowych i zagranicznych źródeł danych, określiła: ? znaczenie telewizji na tle pozostałych mediów reklamowych; ? dynamikę zmian wydatków reklamowych w telewizji; ? zróżnicowanie rozkładu wydatków reklamowych w telewizji w przekroju nadawców telewizyjnych, reklamodawców, układzie branż oraz produktów.
EN
This article is devoted to the major Polish advertising medium: television. The main source of information about this subject comes from advertising expenditure reports provided by all TV advertisers. The purpose of this article is an empirical analysis of existing regularities and the identification of the actual level of development of the TV advertising market in Poland. The author, based on domestic as well as foreign databases, outlines the following: - the importance of television in comparison with other advertising media; - the dynamism of expenditure growth in TV advertising; - the diversity of distribution of TV advertising expenditure in relation to television broadcasters, advertisers as well as trade structures and products.
3
Content available remote Polityczna reklama telewizyjna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć formę i istotę politycznej reklamy telewizyjnej w wyborach parlamentarnych i prezydenckich z perspektywy marketingu politycznego. Autor podkreśla, że powinien ją wyróżniać profesjonalizm w prezentowaniu oferty wyborczej oraz dominująca rola przekazu o charakterze pozytywnym.
EN
In this article the author tries to approach the form and content of the television political advertisement in the parliamentary and presidential campaign from the perspec-tive of political marketing. The autor stresses that from the perspective of political marketing one should distinguish professionalism in the presentation of electoral offer and the dominate role of positive transmissions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.