Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastic material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Metodą Rayleigh’a wyprowadzono wzory na częstość (lub okres) dla pierwszej postaci drgań własnych (giętnych) słupów wspornikowych w kształcie ściętego stożka o różnych zbieżnościach ścianek bocznych, z materiału jednorodnego i sprężystego. Przyjęto, że kształt wychylenia osi słupa podczas drgań odpowiada ugięciu statycznemu pod działaniem obciążenia ciągłego. Uwzględniono trzy różne rozkłady obciążeń ciągłych. Otrzymane okresy drgań porównano z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych (ANSYS). Stwierdzono dużą zgodność wyników. Przeanalizowano możliwość rozszerzenia uzyskanych wyników dla słupów wspornikowych w kształcie ostrosłupów ściętych prawidłowych i ściętego stożka współosiowo wydrążonego (rury stożkowej).
EN
Formulas for the frequency (or period) in the first mode of natural transverse vibration of homogenous and elastic columns with clamped bottom and free head were derived by Rayleigh’s method. The columns are shaped as truncated-cones with different inclination of lateral faces, from cylinder to cone. The deflection line of a column axis during the vibration in the form of the bending line of uniformly loaded columns was assumed. Three forms of linear variable continuous loads were included. Resulting periods were compared with those obtained using FEM (program ANSYS) and a good exactitude of results was observed. Possibilities of amplification of obtained equations for cantilever columns in form of truncated regular pyramids and hollow cone (tube shaped like a cone) were discussed.
PL
W pracy zaprezentowano katalog gotowych rozwiązań numerycznych dla próbki trójpunktowo zginanej SEN(B), uzyskany dla zagadnień trójwymiarowych. Wybór próbki trójpunktowo zginanej wynika z faktu stosowania jej w warunkach laboratoryjnych do wyznaczania krytycznych wartości całki J, które wykorzystuje się w kryteriach pękania. W aspekcie inżynierskim, wykorzystanie w kryteriach pękania parametrów więzów geometrycznych pozwala nieco obniżyć poziom konserwatyzmu rozwiązania i oszacować odporność na pękanie zbliżoną do jej rzeczywistej wartości.
PL
W pracy zaprezentowano propozycję opisu pól naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych, uwzględniającego zarówno wpływ płaskich wymiarów próbki (elementu konstrukcyjnego), jak i jej (jego) grubość. Bazując na dotychczasowych opisach zaproponowano, by pole naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych wyrazić w sposób analogiczny jak zrobił to O'Dowd i Shih, zastępując rozwiązanie HRR rozwiązaniem Guo, a w drugim członie teorii O'Dowda i Shiha uwzględnić nie tylko wpływ płaskich wymiarów próbki (elementu konstrukcyjnego), ale również jej grubość.
PL
Praca stanowi obszerną analizę ustalenia zależności pomiędzy obciążeniem sprężystym, nieściśliwego walca kołowego a stałymi materiałowymi i parametrami geometrycznymi mającymi wpływ na deformacje ciała. Dla założonych związków deformacyjnych wykorzystując nieliniową teorię sprężystości wyprowadzono wzory na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia oraz zredukowany układ sił zewnętrznych N i Ms. Wzory te pozwoliły przeprowadzić analizę wpływu stałych materiałowych na siły zewnętrzne oraz ustalić jak parametry geometryczne przy założonych stałych materiałowych wpływają na siły N i Ms. Praca może być wykorzystywana przy projektowaniu wszelkiego rodzaju podkładek gumowych w tym łożysk wykonywanych z neoprenu.
EN
This paper shows a wide analysis of relationships among elastic loading of incompressible cylindrical rubber-element, material constants and geometrical properties. This parameters have an influence on deformations of this elements. The formulas for stresses, deformations, displacements and reduced set of external forces N and Ms were derived for assumed deformational relationships using nonlinear theory of elasticity. This relationships allow analysis of influence of material constants on reduced external forces and estimation of geometrical properties influence on reduced external forces N and Ms with permanent material constants. This paper can be used during design process of any type rubber washers including neoprene bearings.
PL
W ostatnim dwudziestoleciu pojawiło się wiele nowych materiałów, które zmieniły sposób budowania dachu. Chodzi o wszelkie materiały elastyczne nazywane potocznie foliami, chociaż należą do nich i takie, które mają niejednorodną włóknistą budowę odróżniającą je od folii.
EN
We study a mathematical problem describing the friction- less adhesive contact between an elastic body and a foundation. The adhesion process is modelled by a surface variable, the bonding field, and the contact is modelled with a normal compliance condition; the tangential shear due to the bonding field is included; the elastic consti- tutive law is assumed to be nonlinear and the process is quasistatic. The problem is formulated as a nonlinear system in which the unknowns are the displacement, the stress and the bonding field. The existence of a unique weak solution for the problem is established by using arguments for differential equations followed by the construction of an appropriate contraction mapping.
EN
A new finite element to analyze problems of anisotropic hyperelasticity is presented. The constitutive equations are derived by means of the energy method, which leads to the stress measure conjugate to the logarithmic strain. Equilibrium equation are integrated in the current configuration. Multiplicative - instead of additive - decomposition of the time derivative of a strain tensor function is applied as a crucial step that makes possible the formulation for anisotropic hyperelastic materials. Unlike previous known anisotropic large deformation models, the one here presented assures the energy conservation while using the anisotropic elastic constants and the logarithmic strain measure. It is underlined that for the first time a model including all these features is presented. Some numerical examples are shown to illustrate the results obtained with this model and to compare them with other known anisotropic models.
EN
We consider a mathematical model which describes the frictional contact between a deformable body and an obstacle, say a foundation. The body is assumed to be linear elastic and the contact is modeled with a version of Coulomb's law of dry friction in which the normal stress is prescribed on the contact surface. The novelty consists here in the fact that we consider a slip dependent coefficient of friction and a quasistatic process. We present two alternative yet equivalent formulations of the problem and establish existence and uniqueness results. The proofs are based on a new result obtained in [10] in the study of evolutionary variational inequalities.
PL
Rozważa się nieskończoną tarczę z materiału sprężystego, która jest wzmocniona włóknami i ma szczelinę o długości 2a i nieskończenie małej szerokości. Tarcza jest rozciągana równomiernie w kierunku prostopadłym do szczeliny. Po zastosowaniu transformacji całkowej Fouriera problem można sprowadzić do dualnych równań całkowych. Otrzymano zamknięte wzory dla składowych wektorowego pola przemieszczeń oraz składowych tensorowego pola naprężeń. Przeprowadzone analizy numeryczne wykazują, że wzmocnienie tarczy włóknami wpływa w sposób istotny na rozkład naprężeń w otoczeniu szczeliny.
EN
An infinite sheet, which is made of elastic materiał reinforced with fibres and which has a 2a-long crack with zero crack tip separation, has been considered. The sheet is uniformly tensioned in the direction perpendicular to the crack. After applying the Fourier integral transformation the problem was reduced to dual integral equations. Formulas for the components of a vector field of displacements and the components of a tensor field of stresses were obtained. The numerical analysis carried out reveals a significant influence of the reinforcing of the sheet with fibres on stress distribution in the neighbourhood of the crack.
10
Content available remote A qualitative approach to Hooke's tensors. Pt. 2
EN
A straightforward and complete description of all possible invariant linear decompositions of the space of Hooke's tensors has been given in Part I, [1]. In this Part II we demonstrate various elaborations and consequences of these decompositions. This gives a qualitative description of the anisotropy of Hooke's tensors. In particular, we demonstrate examples A through G, not only important but also astonishing. When reference is made to the formulae in [1], we shall add "Part I" to the number. The notions and notations are the same (see Appendices 1, 2 in [1]).
11
Content available remote Frictional contact problems for nonlinear elastic materials
EN
We are interested in the static problem of modelling the frictional contact between an elastic body and a rigid foundation. We assume that the elastic constitutive law is nonlinear, that the contact is bilaterai and that the friction is described by Tresca's law. Two equivalent weak formulations of the problem are established and the existence of a unique solution is proved in each case. A regularized problem is also studied and a strong convergence result is proved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.