Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wałbrzych Subregion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaproponowany w artykule standard metodyczny wyznaczania heurystyki trajektorii redukcji CO2 został zastosowany w odniesieniu do Subregionu Wałbrzyskiego. Stanowi on drugą iterację weryfikacji monizmu elektrycznego na platformie PPTE2050 – otwiera drogę do budowania heurystyk dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem technik modelowania procesów na bardzo różnym poziomie zaawansowania. Najważniejsze jest osiągnięcie postępu w aspekcie 4-wymiarowości: pasywizacji budownictwa, elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu oraz reelektryfikacji OZE. W przedstawionym standardzie metodycznym ta wielowymiarowość została przekształcona w trajektorię redukcji emisji CO2 jako procesu zależnego od bardzo silnie uwikłanych procesów/obszarów: skalowalności elektroprosumeryzmu, rynku wschodzącego OZE-RCR i trzech schodzących rynków końcowych energii należących do energetyki WEK-PK. Do tak ustrukturyzowanej (w aspekcie szacowania emisji CO2) transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu platforma PPTE2050 „dołożyła” w ostatnim czasie zaawansowane modelowanie trajektorii rynku wschodzącego OZE-RCR.
EN
Proposed in this article methodological standard of determining the CO2 reduction trajectory heuristics was applied in relation to Wałbrzych Subregion. It represents the second iteration of electrical monism verification on the PPTE2050 platform – it opens the way to build heuristics for TETIP transformation to electroprosumerism with the use of process modelling techniques being on very different levels of advancement. But the most important is to achieve a progress in the 4-dimensional aspect: building construction passivization, heating sector electrification, electrification of transport and re-electrification of OZE. In the presented methodological standard this multidimensionality was transformed into the trajectory of CO2 emission reduction as the process dependent on very strongly involved processes/areas: scalability of electroprosumerism, emerging market OZE-RCR and the three descending end-markets of energy belonging to the WEK-PK power industry. To such structured (in the aspect of estimation of the CO2 emission) TETIP transformation to electroprosumerism, the PPTE2050 platform has recently "added" an advanced modelling of the OZE-RCR emerging market trajectory.
PL
Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji tworzy sposobność wdrożenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej Subregionu Wałbrzyskiego zgodnie z Agendą 2050 UE. Możliwe do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są silnym potencjalnym wsparciem realizacji wielkiego projektu transformacji energetycznej Subregionu w wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Artykuł prezentuje koncepcję osiągnięcia elektroprosumeryzmu w zakresie reelektryfikacji OZE. Koncepcja jest uwiarygodniona przeprowadzonymi analizami i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania rynków elektroprosumeryzmu w Subregionie.
EN
The Territorial Plan of Just Transition creates possibility to implement solutions enabling achievement of climate neutrality by Wałbrzych Subregion in conformity with the EU's 2050 Agenda. The funds available under the Just Transition Fund are a strong, potential support for realization of this big project concerning the Subregion energy transition in economic, social and environmental dimensions. The article presents the concept of achieving the electroprosumerism in the range of RES re-electrification. This concept is substantiated by conducted analyses and provides practical guidance on shaping electroprosumerism markets in the Subregion.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.