Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrostimulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Modern rehabilitation systems based on textiles
EN
The article presents examples of rehabilitation solutions in which textiles play an important role. They are a fully functional garment, an element of clothing adapted to a given part of the body or a product intended for use in improving health. They are designed with the use of modern production technologies that utilize various raw materials to support the health aspects of the user with their structure and properties.
PL
W artykule opisano historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej. Opisano rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca. Przedstawiono stosowanie prądu elektrycznego w terapii psychiatrycznej. Omówiono terapię z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości. Przedstawiono kliniczne zastosowanie pól elektromagnetycznych w terapii medycznej.
EN
The history of use the electricity in therapy and medical diagnostics was described in the paper. The study presents the development of methods and equipment of electrostimulation and defibrillation of the heart. The usage of electric power in psychiatric treatment was also discussed. The treatment based on high frequency cur-rent was evaluated in the study. The clinical advantages of using electromagnetic field in medical therapy were described.
3
Content available remote Detection of local changes in resistance by means of data mining algorithms
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rezystancji specjalnych elektrod wykonanych z wykorzystaniem technologii próżniowej. Elektrody te mogą stanowić element odzieży wykorzystywanej do elektrostymulacji i monitorowania parametrów fizjologicznych. W artykule zaprezentowano sposób detekcji różnic w rezystancji e-włókien za pomocą algorytmów wykrywania wyjątków w bazach danych.
EN
The following article presents results of examination of the resistance of the special electrodes made with using vacuum technology. These electrodes can be a item of clothing and can be used for electrical stimulation and monitoring of physiological parameters. The discussion of the discrepancies of e-fiber resistances is carried out by means of the concept of data mining with exceptions.
PL
W poniższym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań związanych z technologią nanoszenia próżniowego stosowaną do wytworzenia elektrod do elektrostymulacji i monitorowania parametrów fizjologicznych. Wskazano na możliwości wykrywania niezgodności pomiędzy sygnałem rzeczywistym a przetwarzanym, przez urządzenia mające na celu zbieranie informacji o stanie zdrowia pacjenta. W pracy autorzy przeanalizowali adekwatność algorytmów opisu do rzeczywistego przebiegu zjawisk.
EN
The following article presents results of research related to the application of vacuum technology used in the manufacture of electrodes for electrical stimulation and monitoring of physiological parameters. Pointed to the ability to detect discrepancies between the actual and the processed signal with the device to collect information about the health of the patient. In this study, the authors examined the adequacy of algorithms of the description to the real course of phenomena.
5
EN
Purpose: The aim of the work was determination of influence of the selected methods of bone union electrostimulation on corrosion of Ti6Al4V ELI alloy implants. Design/methodology/approach: In vitro tests were carried out with the use of different methods of electrostimulation-invasive, semi-invasive and non-invasive. The alternating current without constant component was applied. The influence of electrostimulation on corrosion of implants was evaluated on the basis of the mass measurements and surface observations. Findings: On the basis of the research no significant corrosion on the samples was observed. Only local surface etching was observed, however it didn't cause measurable change of mass. The presence of metallic ions in the solution was revealed. Research limitations/implications: Lack of visible and measurable corrosion requires the change of the methodology. Further research should be focused on the amount of metallic ions dissolved from the implants. Furthermore, it should be emphasized that the absence of corrosion of the electrostimulated implants is only one of many criteria describing the usefulness of electrostimulation parameters. The basic criterion is the biological effect obtained as the result of the electrostimulation. Practical implications: The obtained results are the basis for selection of methods and current parameters of the bone union electrostimulation in further clinical research (for stabilizing elements made of titanium alloys). Positive results of the in vitro research confirmed in tests in animals can enable further clinical tests. Positive results of the clinical tests could enable the bone union electrostimulation applied in pathological fractures in patients allergic to Cr. Allergy to Cr and Ni limits a wide use of implants made of Cr-Ni-Mo steel. Originality/value: The paper is a continuation of the research on determining safe parameters of bone union electrostimulation of implants made of stainless steel coated with the passive and passive-carbon layers.
PL
Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych wykorzystujących prąd elektryczny można znaleźć w literaturze z XIX wieku. Połączenie akupunktury z elektroterapią to elektro-akupunktura. Rozwój elektroterapii jest uwarunkowany rozwojem aparatury oraz konstrukcją elektrod. Miniaturyzacja urządzeń do terapii prądem elektrycznym pozwala na prowadzenie terapii całodobowo, a nawet wielodniowo, bez wychodzenia pacjenta z domu. Założeniem podstawowym w terapii długoterminowej jest poprawa potencjałów komórkowych i regeneracja komórek w miejscu objętym terapią. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i praktyczne długoterminowej stymulacji elektrycznej.
EN
First applications of electrical current in medicine were described in a literature in 19. century. Acupuncture combined with electrotherapy is called electroacupuncture. The progress in electrotherapy relies on the development of new devices, as well as the electrodes. The miniaturization of electrostimulators enables 24-hours application. Small stimulator can be easily stored in a pocket and used when necessary. Long-term electrostimulation influences the cell potential and regeneration processes. In this paper some technical and practical aspects of long-term electrostimulation will be discussed.
7
EN
Purpose: The aim of the work was determination of influence of the selected methods and parameters of bone union electrostimulation on corrosion of stainless steel implants coated with passive and passive-carbon layer. Design/methodology/approach: The semi-invasive and capacitively coupled electrical field methods of electrostimulation (without constant component) in rabbits were applied. The influence of electrostimulation on corrosion of implants was evaluated on the basis of the mass measurements and surface observations. Findings: On the basis of the research no corrosion on the implants stabilizing the bone fracture was observed. Research limitations/implications: Lack of visible and measurable corrosion requires the change of the methodology. Further research should be focused on the amount of metallic ions dissolved from the implants. Furthermore, it should be emphasized that the absence of corrosion of the electrostimulated implants is only one of many criteria describing the usefulness of electrostimulation parameters. The basic criterion is the biological effect obtained as the result of the electrostimulation. Practical implications: The obtained results are the basis for selection of methods and current parameters of the bone union electrostimulation in further clinical research. In case of positive results, the bone union electrostimulation with the use of implants coated with the passive and passive-carbon layers would be valuable method in treatment of pathological bone fractures. Originality/value: The paper is a continuation of the research on determining safe parameters of bone union electrostimulation of implants coated with the passive and passive-carbon layers.
PL
Praca opisuje metody elektrostymulacji oraz poziom ich inwazyjności. Prezentuje również wpływ czynników środowiskowych na rozruszniki serca, wskazuje w jakim stopniu życie ludzkie zleży od urządzeń stymulujących.
EN
The paper describes the methods of electrostimulation and the level of their invasive propensity, as well as influence of the environment factors on the work of heart stimulators and patients life quality.
EN
A new technology and a special installation allowing for effective protection against pest feeding and both biological and chemical contaminations in food (cereal grain) assigned for processing, commercial traffic, storage in store-houses in processing plants and household granaries have been presented. A possibility of cereal pest elimination from grain mass by applying high voltage electrical stimulation (HVES) has been proved experimentally. Effective parameters of HVES have been determined and confirmed as follows: applied voltage U =< 350 V, time of HVES t =< 120 s, current frequency f =< 50 Hz, amperage I =< 0.8 A, sinusoid saturation V =< 65% and the course of impulses - sinusoidal. It was also confirmed that HVES technique is friendly for the environment. The proposed industrial installation allowing for elimination of pest feeding and both biological and chemical contaminations in food can be applied in agriculture and food industry.
10
Content available remote Wpływ elektrostymulacji przepony na parametry oddechowe
PL
Badano wpływ elektrostymulacji przepony na siedem parametrów oddechowych, mierzonych za pomocą spirografu ekranowego u osób zdrowych. Elektrostymulację przepony przeprowadzano przy użyciu metody dwubiegunowej. Stwierdzono znamienny wzrost wskaźnika MVV (maksymalnej dowolnej wentylacji płuc) i znamienne zmniejszenie częstości oddechów (BF) co razem może świadczyć o wzroście efektywności oddychania. Pozostałe wskaźniki oddechowe nie uległy znamiennym zmianom, cztery z pozostałych pięciu wskaźników wykazuje jednak wzrost nie znamienny potwierdzający większą efektywności oddychania. Wyniki zachęcają do dalszych badań.
EN
The work describes the diaphragm elektrostimulation influence on seven respiratory parameters being measured by means of flow screen of healthy people. The electrostimulation of the diaphragm was carried out using the double elektrodes method. The significant increase of MVV and descrease of breath frequency (BF) is observed which can contribute to more efficient respiratory system. The other respiratory indexes hasse no significant changes.
11
Content available remote Elektrostymulacja przepony
PL
Elektrostymulacja jest metodą fizykoterapeutyczną powszechnie wykorzystywaną w procesie terapeutycznym. Oddziaływanie na organizm pacjenta zewnętrznego napięcia elektrycznego w celu wywołania skurczu mięśnia jest rzadko stosowane w odniesieniu do przepony. Praca zawiera przegląd metod przeprowadzania elektrostymulacji przepony oraz podejmuje próbę ich oceny pod względem bezpieczeństwa pacjenta, ekonomiki pracy fizjoterapeuty oraz stopnia trudności jej realizacji. Celem pracy jest popularyzacja elektrostymulacji przepony jako jednej z metod w całościowym procesie rehabilitacji pacjenta.
EN
Electrostimulation belongs the methods of the electrotherapy. An electrical impulse causing the muscular contraction of the diaphragm is rarely used in practice. This work describes the methods for the diaphragm electrostimulation. The aspects of safe realisation are discused. The aim of this work is to popularize the diaphragm electrostimulation as the rehabilitation method.
12
Content available remote Badanie dostępności przepony dla elektrostymulacji bezpośredniej
PL
Przeanalizowano dostępność przepony do elektrostymulacji, uwzględniając budowę klatki piersiowej, płeć, budowę anatomiczną przepony oraz pobudliwość elektryczną mięśnia prostego brzucha.
EN
The work analyses the access to the diaphragm to perform the diaphragm electrostimulation taking into consideration: sex, anatomy of the diaphragm, and the electrical excitability of rectus muscle of abdomen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.