Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opracowany nowy nieniszczący sposób diagnostyki zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek, eliminujący mankamenty stosowanej do tego celu seminieniszczącej metody odrywania. Zaprezentowano również metodykę tworzenia bazy danych na użytek nieniszczącej identyfikacji wartości przyczepności na odrywanie warstw betonowych, a także metodykę korzystania z takiej bazy w praktyce.
EN
The article presents the newly developed non-destructive method of conducting the diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping. The new method eliminates the drawbacks of the semi-destructive pull-off method that has been in use so far. The article also presents the methodology of creating a database for the purposes of a non-destructive identification of pull-off strength values of concrete layers, as well as the methodology of using such a database in practice.
PL
W drugiej części artykułu dotyczącego problemu naprawy rys w konstrukcjach żelbetowych metodą iniekcji przedstawiono przykład konkretnego obiektu. Omówiono realizację prac w jednym z fundamentów. Podano także charakterystykę parametrów iniekcji.
EN
The second part of the article on the problem of repairing cracks in reinforced concrete structures using crack injection method presents an example of a particular facility. It discusses the implementation of works on one of the foundations. The article also specifies the characteristics of injection parameters.
3
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
4
Content available remote Naprawy i ochrona betonu zgodnie z PN-EN 1504
PL
Przeprowadzono analizę wymagań dla powierzchniowego zabezpieczenia betonowych obiektów mostowych w Polsce w nawiązaniu do serii projektów norm europejskich prEN 1504-1:10, oraz koniecznych prac nad określeniem wymagań w zakresie zabezpieczania powierzchniowego betonowych elementów obiektów mostowych. Podano ocenę potrzeby takiego zabezpieczenia, systematykę tych zabezpieczeń stosowaną w Polsce i proponowaną w prEN 1504-2 oraz wymagania odnośnie do badań i oceny tych zabezpieczeń.
EN
The paper deals with analysis of the requirements for the surface protection of the concrete bridge structures in Poland. It refers to the series of the projects of European standards prEn 1504 1:10 and another Polish works in defining of the requirements for the surface protection of the concrete elements of the bridge structures. This paper contains: the estimation of the necessity of this protection, the division of these protections, which are applied in Poland and suggested in preEN 1504-2 and the requirements for the tests and the estimations this protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.