Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyt drewno-polimer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Wood plastic composite (WPC) is a lightweight material, resistant against corrosion and damage, with recyclability of consuming materials. These materials usually used in marine structures frequently due to their unique features. In order to strengthen beams made by this material, usually Fibre-reinforced plastic (FRP) sheets are used, and one of the fracture modes in these beams is debonding of FRP sheet from the surface of the beams. To deal with this problem some grooves are used in the surface of the beam to improve the contact surface. The grooves include longitudinal, transverse and diagonal grooves. The main goal of this study is to assess different grooving methods in WPC-FRP beams. In this regard, primarily criteria (improving resistance, performance speed, performance complexity, performance costs, displacement and absorbing energy) were determined through interviews with experts in this field in order to assess the beams. Then, SWARA method employed to evaluate criteria with a policy based perspective and finally EDAS method applied for evaluating related alternatives. Based on obtained results, the longitudinal groove method is the best way of strengthening WPC beams to prevent debonding.
2
Content available remote Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na działanie czynników środowiskowych. Badaniom poddano deski tarasowe wykonane z trzech rodzajów kompozytu: PVC i mączki drzewnej, PEHD i włókien bambusowych oraz PEHD i mączki drzewnej. Wyroby poddano działaniu wody, po którym określono absorpcję wody i zmiany wymiarów. Przeprowadzono także cykle hydrotermiczne i ustalono ich wpływ na wytrzymałość na zginanie. Określono także zmianę barwy po działaniu światła UV. Badane wyroby wykazały absorpcję wody na poziomie do 8%. Zmiany długości i szerokości nie przewyższyły 0,6%, zaś grubości 5%. Wytrzymałość na zginanie desek po cyklach hydrotermicznych kształtowała się powyżej 80% wartości wyjściowej. Zmiana barwy nie przekroczyła 8 jednostek.
EN
This article presents the results of research on weathering resistance of selected products made of wood-plastic composites. The tests were carried on decking profiles, made of three kinds of composites: PVC and wood flour, PEHD and bamboo fibres, PEHD and wood flour. The products were dipped into the water, afterwards water absorption and dimensional changes were analysed. Hydrothermal cycles were conducted to establish the impact to bending strength. Colour changes after the UV radiation were also tested. The tested solutions exhibited water absorption up to 8%. The length and width changes did not exceed 0.6%, and thickness 5%. The bending strength after hydrothermal cycles was above 80% compared with basic value. The colour change was below 8 units.
PL
Artykuł opisuje współczesne elewacje drewniane na ścianach zewnętrznych, które wykonywane są w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to okładziny tradycyjne wykonywanie z tarcicy. Drugi to okładziny elewacyjne wykonane z desek i płyt kompozytowych, produkowane z dodatkiem rozdrobnionego drewna oraz produkty okładzinowe z drewnopodobnym licem imitującym fakturę drewnianą. Okładziny drewniane montowane mogą być na ścianach o różnej konstrukcji: murowanych, żelbetowych i drewnianych. Obecnie, zarówno naturalne drewno jak i kompozytowe materiały okładzinowe są stosowane z równym powodzeniem we współczesnym budownictwie.
EN
The article describes the contemporary exterior wooden facades, which are created in two ways. First method employs conventional panels made out of sawn timber. The second method utilizes facade panels made out of boards and composite panels, manufactured with the use of shredded wood, and panels which use wood-like texture, imitating the real material. Wooden panels may be installed on a variety of walls, including walls made out of bricks, ferro-concrete or wood. Currently, both the natural wood, as well as the composite facade panels, are used widely, within the field of contemporary civil engineering.
4
Content available remote Utilization of synthetic based mineral filler in wood plastics composite
EN
Purpose: Purpose of this paper is to utilize synthetic base mineral filler in wood plastic composites (WPCs) and to determine their physical, mechanical and thermal properties. Design/methodology/approach: Hybrid composites were produced by mixing wood flour (Turkish red pine (Pinus brutia Ten.), wax and maleic anhydride grafted polypropylene (MAPP) and polypropylene (PP) in a high intensity density mixer. The homogenous mixture was extruded using a single screw extruder with five heating zones. Extrudates were pelletized and composite samples were injection molded. Density of the samples was measured (ASTM D 792). Flexural strength (ASTM D 790), flexural modulus (ASTM D 790), tensile strength (ASTM D 638), tensile modulus, elongation at break and hardness (ASTM D22-40) were studied. Linear burning rate of the samples were also determined (ASTM D 635). Findings: According to test results synthetic based mineral filler and wood flour can use together for better composite properties and they provide adequate mechanical properties according to ASTM D 6662. Research limitations/implications: This article determined some of physical and mechanical properties of wood plastics hybrid composite which was manufactured with Turkish red pine flour and synthetic based mineral filler. As for the future researchers the some wood plastics composites can be manufactured by different wood flour species and in different amounts of synthetic based mineral filler. Practical implications: Synthetic based mineral filler were added to the mixture either before extrusion or injection molding. Effect of mineral filler and wood flour amount was also studied. Originality/value: Addition of wood flour and synthetic based mineral filler into polypropylene improved modulus values while reducing tensile strength, elongation and impact values.
PL
Orientacja włókien w kompozytach z napełniaczem włóknistym jest jednym z głównych aspektów związanych z formowaniem wtryskowym. Ułożenie tego typu napełniacza w matrycy polimerowej wpływa bezpośrednio na właściwości mechaniczne materiału. Najbardziej oczekiwaną orientacją jest ułożenie włókien w kierunku działania obciążenia, jednakże w warunkach przetwórstwa tego typu układ jest trudny do osiągnięcia ze względu na m.in. zmienną geometrię gniazda formującego oraz cechy napełniacza i matrycy polimerowej. Umiejętność przewidywania orientacji napełniacza, pozwala, między innymi, aktywnie wpływać na cechy konstrukcyjne wytworu np. poprzez dobór odpowiedniego miejsca wtrysku tworzywa. W obliczeniach orientacji włókien standardowo wykorzystuje się model Folgara-Tuckera, jednakże często za pomocą tego modelu otrzymuje się przeszacowane wyniki, które związane są ze zmianą tensora orientacji w stężonych zawiesinach, za które często traktuje się w tym modelu polimery. Model RSC (ang. the Reduced Strain Closure) jest zmodyfikowanym podejściem do wskazanego wyżej problemu i coraz szerzej stosowanym w programach symulacyjnych. W pracy oceniono wpływ tego modelu na prognozowanie orientacji włókien w kompozytach typu drewno-polimer (ang. WPC) w oparciu o analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne.
EN
Fibers orientation in composites with fibrous filler is one of the main aspects of injection molding. The arrangement of this type filler has, among others, a direct effect on the mechanical properties of products. In this respect, the most effective orientation is in the direction of the load. This type of arrangement is often difficult to achieve. The processing conditions,. This is due, among others to variable geometry of the cavity and the features of the filler and the polymer matrix. The Folgar-Tucker model is a standard model used to calculate the orientation of the fibers, however, with the using of this model the overestimated results of changing the orientation tensor in concentrated suspension can be often obtained. RSC model is a modified approach to the above mentioned model and more widely used in commercial codes. In this study the accuracy evaluations of the RSC model to predict the orientation of fibers in wood-polymer composites (WPC), based on the numerical analysis and experimental studies was assessed.
PL
Przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, szybkości wydzielania ciepła oraz całkowitej ilości wydzielonego ciepła kompozytów WPC z dodatkiem polietylenu i polipropylenu i porównano je z wynikami uzyskanymi dla tradycyjnej płyty wiórowej. Badania przeprowadzono zwykorzystaniem kalorymetru stożkowego i metodyki pomiarowej opisanej w normie PN EN ISO 1716:2010. Stwierdzono, że wyniki badań termokinetycznych właściwości kompozytów WPC były względem siebie porównywalne, niezależnie od metody badawczej. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla płyty wiórowej tradycyjnej (komercyjnej). Wykazano, że stosowanie tej grupy tworzyw sztucznych w produkcji kompozytów typu WPC wymaga zastosowania środków ogniochronnych w celu polepszenia właściwości termokinetycznych.
EN
Waste polyethylene and polyethylene and polypropylene were used as materials for prepn. wood-polymer composites studied then for heat-release rate at heat exposure 30-70 kW/m² for 60-600 s by using cone and bomb calorimeters. The thermokinetic properties of the composites were worse than that determined for comparison for a common PHOH-HCOOH resin-bonded chip board.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.