Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moisture condensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podczas przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła, która jako dolne źródło ciepła wykorzystuje powietrze usuwane z pomieszczeń, może dojść do skroplenia pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przewodów wentylacyjnych. W artykule przedstawiono uproszczoną metodę pozwalającą na sprawdzenie możliwości wykraplania wilgoci na ścianach murowanych kanałów wentylacyjnych, w których uwzględniono: wpływ temperatury powietrza kierowanego do kanału, wielkość strumienia powietrza oraz różne wysokości kanałów wentylacyjnych. Analizę numeryczną przeprowadzono w warunkach ustalonych. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w niekorzystnych warunkach, w kanałach wentylacyjnych istnieje ryzyko skraplania pary wodnej, szczególnie gdy powietrze usuwane jest z pomieszczenia o wysokiej wilgotności względnej. Podczas przepływu zużytego powietrza w kanałach wentylacyjnych może dojść do obniżenia temperatury powierzchni wewnętrznej kanałów poniżej temperatury punktu rosy. Jeżeli takie zjawisko nastąpi to będzie ono sprzyjało skraplaniu pary wodnej, co może sprzyjać rozwojowi grzybów pleśniowych, a w pewnych przypadkach może nastąpić zamarzanie wody. W celu zabezpieczenia konstrukcji kominów przed zniszczeniem, należy zastosować rury odporne na korozję oraz należy zapewnić odpływ skroplin z tych kanałów.
EN
During domestic hot water preparation using a heat pump charging energy from the removed air from the room, it may happen condensation of water vapor on the surface of the ventilation ducts. In the article variant calculations of the condensation risk on the walls of ventilation ducts were made. The influence of the air temperature directed to the duct, the airflow, and the different heights of the ventilation ducts were taken into account. Numerical analysis was performed in steady state. Based on the calculations, it was found that in ventilation ducts there is a risk of condensation, especially in rooms with high relative humidity. As a result of the cool air flow through the ventilation ducts, the temperature of internal surface of the ducts can be much lower. In some cases, it will foster the condensation of water vapor no surface, which can result in the development of molds. To protect the construction of chimneys from damage caused by the condensation of the water vapor in the chimney construction, corrosion-resistant pipes should be used and condensate drainage from these ducts should be provided.
2
Content available remote Ochrona przegród budowlanych przed rozwojem pleśni
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania kryterium ochrony przegród budowlanych przed rozwojem grzybów pleśniowych. Do oceny zagrożenia przyjęto wartości czynnika temperaturowego fRsi z uwzględnieniem różnej klasy wilgotności pomieszczeń. Obliczenia dotyczyły miesiąca krytycznego w tych miejscach w Polsce, dla których dane meteorologiczne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zaproponowano zilustrowanie wyników izoliniami stref sporządzonymi dla całego obszaru Polski.
EN
This paper describes the criterion for the protection of building envelopes against the growth of mould. For assessing the risk for envelopes, the fRsi temperature factor has been adopted. While calculating the temperature factor various room humidity classes have been taken into account. The calculations were performed for the critical month in these areas in Poland, for which typical meteorological year data are available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development. The results of calculations have been illustrated with isolines drawn for the whole area of Poland.
PL
W artykule omówiono warunki cieplno-wilgotnościowe hal krytych lodowisk. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę nadmiaru wilgoci na wewnętrznej powierzchni dachu w tego typu obiektach. Przy użyciu kamery termowizyjnej sprawdzono zawilgocenie wewnętrznej powierzchni dachu w rzeczywistej hali krytego lodowiska. W tym celu skorzystano z przydatnych funkcji oprogramowania kamery termowizyjnej np. alarmu punktu rosy.
EN
In the paper thermal and humidity conditions in indoor ice rink arenas were discussed. Particular attention was paid to the issue of excess moisture on the inner roof surface in the objects of this type. Inside an actual indoor ice rink arena dampness on the inner roof surface was checked using thermal imaging camera. For this purpose useful features of the software such as dew point alarm were used.
4
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
EN
Analysis of indoor climate conditions showed problems with the proper operation of ventilation systems in the thermomodernization building. Thermomodernization was to seal the roof. The result of the study is a proposal for a global view of the building instead of narrowly targeted on thermal insulation and sealing the building envelope. Such an approach will prevent the feeling of discomfort inside the flats and provide an appropriate level of microclimate parameters.
6
Content available Calculation of temperature in ventilating roof space
EN
Condensation is a problem in the roof space. The solution to this problem is an air-hole in the roofing. We can calculate the air temperature in the roof space with equations found in literature. The modified equations are presented in this article. They take the air-hole area into consideration.
7
Content available remote Regulacja stanu powietrza wilgotnego w obiektach muzealnych
PL
W pracy omówiono podstawowe kwestie związane ze zmianami mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych. Wskazano przyczyny występowania oraz sposoby zapobiegania kondensacji pary wodnej z powietrza. Podano wybrane przykłady oceny tych zjawisk i ich związek z warunkami eksploatacji pomieszczeń ze względu na działanie systemu ogrzewania i wentylacji.
EN
In the paper some basie problems of microclimate change in museum rooms arę discussed. An occurrence and methods of avoiding the moisture condensation from an air have been exposed. There arę given some selected examples of such phenomena analysis and its connection to exploitation of the buildings in respect to the HVAC system operation.
8
Content available remote Uszczelnianie i renowacja piwnic od wewnątrz
PL
Do niedawna piwnice były pomieszczeniami przeznaczonymi jedynie do celów gospodarczych. Obecnie zamienia się te zimne i wilgotne części starych budynków w pełnowartościowe pomieszczenia użytkowe przeznaczone na stały pobyt ludzi, często o bardzo reprezentacyjnym wystroju. Podstawowym problemem podczas renowacji piwnic w istniejących, starych budynkach jest ich zabezpieczenie przed wilgocią - życzeniem inwestora jest sucha ściana, przyjemny mikroklimat i brak niepokojących zjawisk (mokrych plam, przebarwień, wykwitów itp.) nie zależnie od pory roku, ilości opadów i poziomu wody gruntowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.