Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alumina cement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ węglanu litu na właściwości fizyczne cementu glinowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenę wpływu dodatku węglanu litu na czas wiązania i wytrzymałość cementu glinowego, po krótkim okresie hydratacji. Uzyskane wyniki wykazują duży wpływ węglanu litu na czas wiązania cementu glinowego, który ulega radykalnemu skróceniu, nawet do 5 min, co powoduje uzyskanie znacznie większej wytrzymałości zapraw we wczesnym okresie hydratacji. Niestety zastosowanie tej domieszki powoduje zmniejszenie narastania wytrzymałości po 6h twardnienia, w związku z czym dodatek 0,03% w stosunku do cementu daje po 24h mniejszą o 50% wytrzymałość, w porównaniu do zaprawy z cementu glinowego bez dodatku węglanu litu. Bardzo mały dodatek tej domieszki wystarczy dla zapewnienia odpowiedniego czasu wiązania i wytrzymałości, wymaganych zgodnie z normą od zapraw klejowych.
EN
In the paper the results of experiments are presented which main goal was to examine the influence of lithium carbonate addition on the setting time and early strength development of calcium aluminate cement. The study shows that the lithium carbonate has the significant influence on the setting time, which is drastically shortened, even to 5 min, that is causing a high increase of early strength of mortars already after 2 hours. However, this addition causes the decrease of strength development already after 6 h and the addition of 0.03% of Li2C03 is linked with strength lowering of 50% after 24 hours, in comparison with the mortar of calcium aluminate cement without this admixture. Low level addition of lithium carbonate is sufficient to assure the needed setting time and early strength to the adhesive for tiles.
EN
At different curing temperatures, in alumina cement-based concrete, various crystalline hydrates are formed such as CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3.While developing or modifying compositions of refractory concrete, it is necessary to take into consideration the impact of curing temperature on the process of formation of the structure and operating characteristics of concrete. This study investigates the properties of the following refractory concretes: the conventional concrete, the concrete modified by microsilica additive and the medium-cement concrete based on chamotte filler with alumina cement, of the grade Gorkal 70, at the curing temperatures of 10 ºC, 20 ºC and 30 ºC. Using the ultrasonic method of investigation, the differences were revealed in formation of the structure of concrete at its hardening in the course of 48 hours. It was established that the differences formed in the structure at hardening of concrete exert influence on properties of concrete after its firing at temperatures of 1100 ºC and 1200 ºC.
PL
W różnych temperaturach twardnienia w betonie opartym na cemencie glinowym tworzą się różne krystaliczne wodziany, takie jak CAH10, C2AH8, C3AH6, AH3. Podczas opracowywania i modyfikowania składów betonu ogniotrwałego konieczne jest wzięcie pod uwagę wpływu temperatury twardnienia na proces formowania struktury i charakterystyk pracy betonu. W niniejszej pracy zbadano właściwości następujących betonów ogniotrwałych: beton tradycyjny, beton modyfikowany dodatkiem mikrokrzemionki i średniocementowy beton oparty na wypełniaczu szamotowym z cementem glinowym w gatunku Gorkal 70, przy temperaturach twardnienia wynoszących 10 ºC, 20 ºC i 30 ºC. Wykorzystując metodę ultradźwiękową w badaniach, ujawniono różnice w tworzeniu się struktury betonu podczas jego twardnienia w ciągu 48 h. Ustalono, że różnice powstałe w strukturze podczas twardnienia betonu wywierają wpływ na właściwości betonu po jego wypaleniu w temperaturach 1100 ºC i 1200 ºC.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
4
Content available remote Wytwarzanie cementu glinowego w Rosji
PL
W 1908 roku Lafarge otrzymał patent na cement glinowy, który wyróżniał się bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości i dużą odpornością na korozję siarczanową. W wyniku licznych prac badawczych rozpoczęto jego produkcję w roku 1913 we Francji, po czym szybko się ona rozwinęła; w 1916 w Anglii, w latach 1929 i 1930 w USA, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i na Węgrzech. W Rosji produkcja ta została podjęta w 1939 roku, a największą masę cementu osiągnięto w 1985 roku. Przeprowadzono szereg badań, w wyniku których zmniejszona zawartość gehlenitu na korzyść krzemianu dwuwapniowego oraz glinianu wapniowego. Pozwoliło to na zwiększenie wytrzymałości cementu.
EN
In 1908 Lafarge patented CAC which has a rapid strength development and exhibited a high sulphate corrosion resistance. As a result of numerous research the production of this cement started in 1913 and then in 1916 in Great Britain and in the period 1929-1930 in USA, Germany, Italy, Spain, Hungary and other countries. In Russia the production started in 1938 and the biggest capacity was reached in 1985. Several research was undertaken and as result the gehlenite content in cement was lowered on the profit of belit and calcium aluminate the strength of cement was increased.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.