Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geoenvironment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł jest oparty na pierwszych spostrzeżeniach uzyskanych z realizacji tematu wieloczynnikowej analizy jakościowej nieustannych przemian geośrodowiska w ogóle, na świecie i w Polsce. Istotne długo- i krótkoczasowe trendy zmienności geośrodowiska oraz wynikające z nich zagrożenia są podstawą planowania i podejmowania istotnych decyzji ekonomiczno-politycznych. W artykule są przedstawione zmienności kilku tylko wybranych parametrów bogatej rzeczywistości naturalnej – zarówno przyrodniczej, jak i antropogenicznej, w tym ekonomicznej, związanych z rozwojem ludzkości. Założeniem metodycznym było wykorzystywanie w miarę możności danych pierwotnych lub tylko mniej przetworzonych w procesie udostępniania, a nie danych wywodzących się z uogólnionego modelowania rozpatrywanych zjawisk. Wybór przedstawionych parametrów został uzależniony od dostępności danych porównawczych zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej oraz arbitralnego przekonania autora o ich istotności. Ze wstępnej analizy danych w perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat wyłania się obraz świata przyrody w wielu aspektach mniej alarmistyczny od powielanych opinii na temat ogólnej sytuacji człowieka w jego ziemskim środowisku, ale bardziej niepokojący w zakresie wzajemnych stosunków cywilizacji ludzkich w skali globalnej. Podstawową analizą struktury danych zostały objęte zmienności temperatury powierzchni terenu, nasłonecznienia, radiacji ziemskiej, fotosyntezy, smogu i zawartości CO, CO2 , NO2 w atmosferze oraz przyrostu populacji ludzkiej, kontrastów PKB i konfliktów społecznych.
EN
The determination of long-range and short-range tendencies to change within human surroundings and hazardous outcomes is critical in planning sustainability and economic-political decisions. In Parameters of the current reality factors, both natural and human controlled, including the economy, having an apparent impact on the “trendy” idea of sustainability, are presented in the paper. The selection of factors was mainly due to global and regional data accessibility, with arbitral certainty of their essential value. The data analyzed in the prospect of a decade to several decades back, shows a general image of the future of hums which is less alarming than multiplicative common beliefs, and more troubled than common judgment in the scope of global civilizations interaction. The conclusion was derived from the structural analysis of changes of land temperature, insolation, net radiation, outgoing longwave radiation, net primary productivity, aerosol size and optical depth, atmosphere content of CO, CO2, NO2 with respect to population increase, contrasts in wealth, GDP and PPP.
EN
Helical piles are environmental friendly and economical deep foundations that due to environmental considerations are excellent additions to the variety of deep foundation alternatives available to the practitioner. Helical piles performance depends on soil properties, the pile geometry and soil-pile interaction. Helical piles can be a proper alternative in sensitive environmental sites if their bearing capacity is sufficient to support applied loads. The failure capacity of helical piles in this study was measured via an experimental research program that carried out by Frustum Confining Vessel (FCV). FCV is a frustum chamber by approximately linear increase in vertical and lateral stresses along depth from top to bottom. Due to special geometry and applied bottom pressure, this apparatus is a proper choice to test small model piles which can simulate field stress conditions. Small scale helical piles are made with either single helix or more helixes and installed in fine grained sand with three various densities. Axial loading tests including compression and tension tests were performed to achieve pile ultimate capacity. Results indicate the helical piles behavior essentially depends on pile geometric characteristics, i.e. helix configuration and soil properties. According to the achievements, axial uplift capacity of helical model piles is about equal to usual steel model piles that have the helixes diameter. Helical pile compression bearing capacity is too sufficient to act as a medium pile, thus it can be substituted other piles in special geoenvironmental conditions. The bearing capacity also depends on spacing ratio, S/D, and helixes diameter.
PL
Intensywnie rozwijająca się infrastruktura wielu sektorów polskiej gospodarki powoduje, że stale rośnie zapotrzebowanie na kruszywa naturalne piaskowo-żwirowe. Jako że baza zasobowa w udokumentowanych złożach nie pokrywa rosnącego zapotrzebowania na surowce budowlane, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), wykonał w ramach realizacji drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (MGśP) weryfikację wcześniej wyznaczonych perspektyw surowcowych kopalin piaskowo-żwirowych pod kątem wykorzystania w drogownictwie i budownictwie.
EN
Selected examples of the application of remote sensing data for geological and geoenvironmental investigations in the cross-border area are presented. These projects have been performed by the Polish Geological Institute in the international co-operation with the neighbouring countries partners, mainly geological surveys. To define the land use and trace its changes in the Polish–Lithuanian cross-border area two Landsat satellite images have been acquired of 1979 and of 1992. It is noteworthy that in the period between 1979 and 1992 cultivated lands in Lithuania decreased by nearly 20%, while in the Polish part, cultivated land area increased by almost about 3%. The Polish Geological Institute and the BGR (Geological Survey of Germany) started common studies in the Odra valley in the beginning of the 1990s. The multitemporal Landsat TM images, satellite radar data and aerial photos were widely used for mapping purposes. By using satellite information (optical and microwave), local authorities, civil defense units and insurance companies received one more tool to monitor flood events in 1997 and to assess the damages. In the regional scale, the satellite images could be also useful for landslide studies. With these images recognition of unstable terrain where slides occur could be possible. Such analysis is enriched when satellite images are applied together with DTM. Satellite images could be also useful for monitoring of land surface changes related to landslides activity. Several test sites for landslide risk monitoring have been established in the Carpathian Mountains in Poland, Slovakia and the Czech Republic TerraFirma is one of the projects being run by the European Space Agency (ESA) under the GMES initiative. The Sosnowiec case study realized within this initiative and examples from other 17 European cities have indicated that the geological application of PSInSAR are evident for monitoring subsidence in relation to mining and tunnelling, climate change-driven shrink-swell ground conditions, landslides, volcanic and tectonic motions, and for assessing localised floods.
EN
The densely populated northeastern Bulgarian Black Sea coast is a territory of intensive contemporary development. It is, though, marked by considerable recent geological activity along the coastal zone comprising: faulting, earthquakes, landslides, earthflows, rockfalls, ground subsidence, marine erosion and variations of sea level. These are locally exacerbated by the ongoing development, resulting in increased instability. Notably, a part of the coastline has been lost as a result of gravity sliding. Analysis of this recent geological coastal activity, including the landslides, earthflows and rockfalls of 1996-1997, needs be taken into account for the protection of the population and the cultural heritage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.