Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zawartość sodu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dokonano oceny wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych. Badania oparto na czteroletnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebie ciężkiej należącej do II klasy bonitacyjnej. W ramach eksperymentu przygotowano i przeanalizowano 5 zestawów nawozowych. Zawartość Na i Cl oznaczono metodą ASA. Stwierdzono istotne różnice w zawartości badanych pierwiastków pod wpływem czynników doświadczalnych. Brak azotu, magnezu, potasu lub siarki w nawożeniu powodował w większości obiektów zmniejszenie zawartości sodu. Brak potasu wiązał się ze spadkiem zawartości sodu oraz chloru w większości roślin testowych, a pominięcie siarki powodowało odwrotną zależność. Lata badań istotnie wpływały na zawartość obu pierwiastków w roślinach, ale wpływ ten nie był jednoznacznie ukierunkowany.
EN
Five field expts. with winter, rape winter wheat, spring barley and sugar beet were carried out in 2005–2007 after application of complex N, P, K, Mg and S-contg. fertilizers to det. the accumulation of the fertilizers did not contain N, Mg, K or S, the content of Na was low. The low Cl and Na contents were obsd. when the fertilizer did not contain K (except for barley). An increased content of Cl was found when the fertilizer did not contain S.
EN
The aim of the present study was to determine the effect of cadmium soil contamination (10, 20, 30 and 40 mg Cd . kg-1 soil) on the sodium contents in the aboveground parts and roots of oat, maize, yellow lupine, radish and phacelia. Apart from cadmium, also neutralizing substances (compost, brown coal, lime and bentonite) were introduced into the soil. Apart from crop species and organ, the sodium con-tents were also affected by the cadmium dale and the type of neutralizing substance applied. The highest sodium content was recorded in the aboveground parts and roots of radish, as well as in the aboveground parts of yellow lupine. Maize plants contained the smallest quantities of sodium. In the experimental series without the application of neutralizing substances to the soil, cadmium doses of 10 mg (the above-ground parts of maize and the roots of radish), 20 mg (the roots of oat and maize, the aboveground parts of yellow lupine) or 30 mg Cd . kg-1 soil (oat straw) caused an increase in the sodium content. A further increase in cadmium doses resulted in a decrease in the sodium contents in crops. The sodium content of phacelia plants was reduced in all cadmium-contaminated treatments. The effects of the tested neutraliz-ing substances on the sodium contents were differentiated. Bentonite had the strongest impact, and con-tributed to sodium accumulation in maize, yellow lupine and radish.
PL
Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby kadmem (10, 20, 30 i 40 mg Cd . kg-1 gleby) na zawartość sodu w częściach nadziemnych i korzeniach owsa, kukurydzy, łubinu żółtego, rzodkiewki i facelii. Poza kadmem do gleby dodano jednocześnie substancje neutralizujące w postaci: kom-postu, węgla brunatnego, wapna i bentonitu. Na zawartość sodu w roślinach, oprócz gatunku i organu, duży wpływ miała dawka kadmu, jak i rodzaj zaaplikowanej substancji neutralizującej. Najwięcej sodu stwierdzono w częściach nadziemnych i korzeniach rzodkiewki oraz w częściach nadziemnych facelii i korzeniach owsa. Najuboższa w sód była kukurydza. W serii bez aplikacji substancji neutralizujących do gleby dawki kadmu na poziomie 10 mg (części nadziemne kukurydzy i korzenie rzodkiewki), 20 mg (korzenie owsa i kukurydzy, części nadziemne łubinu żółtego) lub 30 mg Cd . kg-1 gleby (słoma owsa) powodowały zwiększenie zawartości sodu. Dalszy wzrost dawek kadmu wywoływał zmniejszenie zawartości sodu w roślinach. W przypadku facelii odnotowano zmniejszenie zawartości sodu we wszystkich obiektach zanieczyszczonych kadmem. Zakres oddziaływania testowanych substancji neutralizujących na zawartość sodu był zróżnicowany. Największe zmiany w zawartości sodu wywołał bentonit, sprzyjający jego nagromadzaniu w kukurydzy, łubinie żółtym i rzodkiewce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.