Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business activities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Osoba bezrobotna, dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w postaci dotacji, może sfinansować rozwój swojego biznesu, jednak powinna staranie się do tego przygotować, wypełniając poprawnie wniosek o jej przyznanie, ale również winna posiąść umiejętność organizacji pracy własnej. To istotny element niezbędny każdemu przedsiębiorcy, to umiejętność, która pozwoli w pełni wykorzystać czas oraz energię na sprawy najważniejsze. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wparcia finansowego osób bezrobotnych, jakie oferują PUP, ze szczególnym uwzględnieniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz ukazania największych trudności, na które napotykają wnioskodawcy podczas wypełniania wniosków.
EN
Having received the support from Poviate Labour Office, an unemployed person is able finance the development of business activity, however he/she should carefully prepare to this process by correct completion of the grant application. The applicant should be well organized in order to prepare his/her own work as well. That is a crucial and essential element for all businessmen. It is a skill that allows to fully exploit the time and energy to the most important issues. The main purpose of this article is to present the possibilities of financial support for unemployed offered by the Poviate Labour Office. It also includes the information about one-time benefits granted for the commence of business activity. The article presents the greatest difficulties that unemployed may encounter while filing the applications as well.
EN
This research has further characterized the dimensions of the Five Factor Model (Big Five) in the context of entrepreneurship, based on several studies. Our survey shows that the analysed psychological skills in management, which are important for success in business, are perceived as important in two samples (entrepreneurs and managers in one group and students in second group). Research confirms the assumptions that entrepreneurs/managers and students are aware of the qualitative dimension of management psychological skills important for business. The striking fact was that the psychological variable respect of ethics was ranked in two study groups. The finding confirms the fact that while ethical issues are an imperative of our times, for many businessmen ethics is in last place. The top of the list of students' responses were in skills such as confidence, perseverance and the ability to persuade. Endurance, stress resistance and self-confidence were also identified as priorities in the group of entrepreneurs and managers. From the data, it can be seen that the skills required for business, identified in both study groups as important should be developed and improved through business education.
PL
Niniejsze badania scharakteryzowały wymiary Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (Big Five) w kontekście przedsiębiorczości, na podstawie kilku badań. Przedstawione badanie pokazuje, że badane umiejętności psychologiczne w zarządzaniu, które są ważne dla sukcesu w biznesie, postrzegane są jako ważne przeprowadzone zostały w dwóch próbach (przedsiębiorców i menedżerów w jednej grupie i studentów w grupie drugiej). Badania potwierdziły założenia, że przedsiębiorcy/menedżerowie i studenci są świadomi jakościowego wymiaru zarządzania umiejętnościami psychologicznymi ważnymi dla biznesu. Wniosek ten potwierdza fakt, że, podczas, gdy kwestie etyczne są koniecznością naszych czasów, dla wielu przedsiębiorców etyka jest na ostatnim miejscu. Na czołowym miejscu odpowiedzi studentów znalazły się elementy: jak zaufanie, wytrwałość oraz zdolność przekonywania. Wytrzymałość, odporność na stres i pewność siebie zidentyfikowano jako priorytety w grupie przedsiębiorców i menedżerów. Na podstawie danych można zauważyć, że umiejętności wymagane dla biznesu, zidentyfikowane w obu badanych grupach jako ważne, powinny być rozwijane i ulepszane poprzez edukację biznesową.
EN
The logistics controlling forces the change of the current organization’s rules of operation concentrating not on conforming to the procedures but on the actions focusing on achieving results. One of the instruments that serve this purpose consists of the organizational rules and the organizational chart of a given business entity. The organizational rules with the organizational chart allow for the delegation of powers, free communication within the organization as well as determine the level of costs related to personnel management and induce a range of changes within the organization.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14516--14521, CD 6
PL
W artykule przedstawiono metodę ustalenia dochodu kierowcy TAXI w wybranej korporacji w jednym miesiącu. Określenie dochodu dokonano jako różnicę przychodu kierowcy i poniesionych kosztów, które oszacowano sumując wszystkie miesięczne koszty związane z prowadzeniem działalności usługowej. Opisano aspekty techniczne i ekonomiczne mające wpływ na eksploatację pojazdu. W artykule zestawiono koszty związane z eksploatacją pojazdu samochodowego.
EN
The paper presents a method to determine the income of TAXI drivers in a given corporation in the period of one month. The determination was made by the difference of drivers' revenue and costs, which where estimated by adding up all the monthly costs associated with conducting business activities. The article describes technical and economic aspects of car utilization. The paper summarizes the costs associated with the utilization of a motor vehicle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.