Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  muzealnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Muzea : nauka, edukacja, popularyzacja
EN
The purpose of this article is to outline some issues discussed during the conference organized by JuraPark Solec Kujawski as part of the celebrations of the 10th anniversary of its existence. This text is not a report on the agenda of the conference, but is intended to include the content presented in a wider context of the changes in Polish museology in the last decade. These considerations will include such aspects as the attempt to define a contemporary museum, the research activity of these institutions and museum education, and the promotion of knowledge.
2
Content available remote From Museion to Ecomuseum. Towards holistic understanding of cultural heritage
EN
Article draws attention to the evolution of museums from the times of the Antiquity to the present day. The paper recalls that according to researches by historians of architecture that the ancient Museion served as a particular scientific, scholarly and intellectual centre. The modern concept of a museum has reduced these functions, insisting on protection and presentation of the collections. Only as late as at the end of the century a new philosophy − new museology and the concept of Ecomuseum were introduced as a new form of use and presentation of heritage in the transition process taking place in a specific area in the landscape and in the environment taking into account man and his culture as the fundamental factors for sustainable development.
PL
Artykuł zwraca uwagę na ewolucję, jaką przeszło muzealnictwo od czasów antycznych do współczesnych. Przypomina, że na podstawie badań historyków architektury starożytny Museion pełnił funkcję specyficznego centrum naukowo-badawczego i intelektualnego. Nowożytna koncepcja muzeum ograniczyła te funkcje, kładąc nacisk na zabezpieczenie i prezentację zbiorów. Dopiero koniec wieku wprowadził nową filozofię new museology i koncepcję Ecomuseum jako nowej formy wykorzystania i prezentacji dziedzictwa w procesie przekształceń zachodzących na określonym obszarze w krajobrazie i środowisku uwzględniającym człowieka i jego kulturę jako podstawowe czynniki zrównoważonego rozwoju.
PL
Tematem artykułu jest analiza wpływu ewolucji zasad kształtowania przestrzeni prezentacji sztuki na rewitalizację miast. Kluczowym jest tu określenie miejsca przestrzeni publicznych tworzących się wokół obiektów teatrów i galerii, w strukturze urbanistycznej miasta. Joseph Kosuth zdefiniował tą drogę jako przechodzenie przestrzeni prezentacji od -white cube- do -alternative space-. Powstanie alternatywnej przestrzeni sztuki to szansa na stworzenie impulsu rewitalizacyjnego, którego znaczenie wciąż niedocenianie, w kontekście pojawiania się w Polsce funduszy unijnych, stać się może realnych środkiem inicjującym rewitalizację.
PL
Udokumentowane początki górnictwa kruszcowego rejonu olkuskiego sięgają 700 lat. Trzeba pamiętać, że przypuszczalnie powstało ono wraz z kształtowaniem się polskiej państwowości i miało swoje wzloty i upadki. Obecnie znajduje się w trudnym i jakże smutnym dla górników z dziada pradziada momencie. Jest to związane z wyczerpywaniem się zasobów i oznacza zmierzch lokalnego górnictwa. Dlatego też należy pozostawić potomnym dowody jego istnienia. Niestety wykluczona jest już odbudowa korytarzy średniowiecznych sztolni odwadniających czy też wyrobisk kopalń galmanu. Możliwe natomiast jest wykorzystanie, na cele podziemnej trasy turystycznej oraz muzeum górnictwa kruszcowego, wyrobisk i obiektów pozostałych po zlikwidowanej kopalni Olkusz. Trwające kilka lat prace koncepcyjno-projektowe doprowadziły do usunięcia przeszkód natury formalnoprawnej, co przy doskonałej sytuacji finansowej Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA w Bukownie dobrze rokuje realizacji zabytkowej kopalni górnictwa kruszcowego w Olkuszu.
EN
The beginning of ore mining in the region of Olkusz dates back to the 13th century. It probably appeared with the emergence of the Polish state. Over the years, it went through ups and downs. Presently, we have reached the point where resources are running out and the decline of local mining is a fact. Therefore, it is necessary to leave evidence of its existence for our children. The reconstruction of the medieval mine drainage tunnels or calamine heading is out of the question. However, it is possible to make use of the remains of the Olkusz mine to build an underground tourist itinerary and create the Ore Mining Museum. The conceptual works have been going on for a few years now. The absence of formal barriers and the excellent financial situation of ZGH "Bolesław" Co. in Bukowno hold promise for the Ore Mining Museum in Olkusz.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.