Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  huta aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In agricultural area of Konin where previously no industrial activity was performed the complex of power stations combusting brown coal was built in the end of the fifties followed by the aluminium smelter which was put into operation in 1965. Both these industrial works emit considerable amounts of phytotoxic gases (F2, SO2, NO2). Aluminium smelter emits vast amount of fluorine as aluminum is produced by thermoelectrolysis of aluminum oxide in electrolyte consisting of cryolite and aluminum fluoride as well as it is a major emitter of PAHs due to carbon electrode "combustion". Because these plants did not meet technology parameters and production was poorly controlled in first period of activity harmful effects of their emission in the natural environment were observed. Beginning from the nineties intensive proecological efforts were made and intensive modernization of the plants was performed. All these activities resulted in a significant reduction of air pollutants emission. The paper presents the results of investigation carried out in the monitoring net established in Konin area. The fate of air pollutants currently emitted and deposited to the soil within a long period of the plants activity was determined. The vacuum ceramic cup lysimeters were used to assess the concentration and hazard of inorganic and organic chemicals for water - soil environment. On the basis of differences in concentration of cations and anions the rate of nitrification and acidification processes in the soil was also analysed.
PL
W otoczeniu Konina na obszarze typowo rolniczym, gdzie uprzednio nie prowadzono działalności przemysłowej, na początku lat pięćdziesiątych, wykorzystując węgiel brunatny z kopalni odkrywkowych uruchomiono kompleks elektrowni PAK (Pątnów, Adamów, Konin), a w roku 1966 oddano do eksploatacji Hutę Aluminium "Konin". Zakłady te emitowały znaczne ilości gazów fitotoksycznych (F2, SO2, NO2). Huta aluminium emituje duże ilości fluoru, ponieważ aluminium produkowane jest w procesie termoelektrolizy tlenku glinu w elektrolicie zawierającym kriolit i fluorek glinu, jak również jest znaczącym emiterem WWA (PAHs) powstających w wyniku "spalania" elektrod węglowych. Ze względu na to, że zakłady przemysłowe w początku swej działalności nie spełniały wymaganych parametrów technologicznych, a emisje do atmosfery gazów odlotowych były niewystarczająco kontrolowane w środowisku przyrodniczym występowały wyraźnie szkodliwe efekty. W latach dziewięćdziesiątych podjęto intensywne działania proekologiczne i modernizacyjne zakładów, które doprowadziły do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w lasach sosnowych znajdujących się w sieci monitoringowej ustanowionej na obszarze Konina. Przedstawiono poziom depozycji zanieczyszczeń do ekosystemów leśnych oraz migrację aktualnie emitowanych zanieczyszczeń i zdeponowanych w glebie w okresie długoletniej działalności zakładów. Do oceny stężeń i zagrożenia środowiska wodno-glebowego związkami organicznymi i nieorganicznymi zastosowane ceramiczne lizymetry próżniowe. Na podstawie różnic w stężeniach kationów i anionów w różnych przedziałach ekosystemu leśnego określono także natężenie procesów nitryfikacyjnych w glebie.
PL
W tym roku mija 35 lat od momentu rozpoczęcia produkcji przez Hutę Aluminium KONIN S.A. W 1966 roku uruchomiony został Wydział Elektrolizy i Odlewania, które rocznie miały produkować 47,5 tys. ton aluminium hutniczego w gąskach. W 1972 roku uruchomiono walcownię blach i taśm, co zapoczątkowało rozwój przetwórstwa aluminium. Jego początki były skromne. Produkowane wówczas blachy ogólnego przeznaczenia były jakości nieporównywalnej z dzisiejszą.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.