Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cosmetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A convenient method was developed for simultaneous determination of 11 preservatives in cosmetics and pharmaceuticals. Matrix solid-phase dispersion had been optimized as the sample pretreatment technology, using Florisil as a dispersant, anhydrous sodium sulfate as a dehydrant, formic acid as an additive, and n-hexane and ethyl acetate as eluents successively, and followed by gas chromatography–flame ionization detection on a TR-5 capillary column. Experimental results showed that 11 preservatives were baseline separated within 22 min. Good linearities were observed in the concentration range of 0.53–250 μg/mL for all analytes, and there were also minor differences. All correlation coefficients (r) were more than 0.995. The average recoveries at 3 levels of spiked samples ranged from 80% to 124% with 0.9–12% intra-day RSD and 1.8–12% inter-day RSD. The limits of detection were less than 0.18 μg/mL for all analytes. Besides, there was no obvious matrix effect on the analytes. The conclusion was that the developed method was simple, cheap, accurate, precise, and environment-friendly, in addition to existing little matrix effects. It could be recommended to determine 11 preservatives individually or in any their combinations to not only in liquid and gel cosmetics but also in liquid medicine and ointment.
2
Content available Polish plants as raw materials for cosmetic purposes
EN
The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on the skin. Research focuses on plants with high content of saponins and polyphenols. Ability to create foam and ability to reduce the surface tension of water as a determinant of saponin content was checked. The Folin-Ciocalteu test was made to check the content of polyphenols. Fifty-seven raw materials were examined. To the most promising for cosmetic purposes belong goldenrods (Solidago), especially their leaves. Much better results were obtained for S. canadensis and S. gigantea, than S. virgaurea.
PL
Przedstawiono wyniki analizy notyfikacji wyrobów kosmetycznych niezgodnych z wymaganiami prawnymi, zgłoszonych do systemu Rapex. Zidentyfikowano grupy występujących ryzyk oraz substancji chemicznych, które stanowiły najczęstszą podstawę zgłoszenia wyrobów. Substancjami, które najczęściej występowały w zgłaszanych kosmetykach były: hydrochinon, dibutyloftalan, ołów, rtęć i konserwanty m.in. formaldehyd. Najwięcej notyfikacji potencjalnie niebezpiecznych produktów kosmetycznych zostało zgłoszonych w Niemczech, a najwięcej kosmetyków niezgodnych z wymaganiami pochodziło z USA i Chin.
EN
A review, with 24 refs., of potentailly dangerous chemicals most often occured in the reported cosmetics produced in European countries.
EN
The global production of several thousands of Personal Care Products (PCPs) every year makes the release of PCPs to the environment an unavoidable by-product of a modernized lifestyle. Multiple studies have detected PCPs worldwide in various aquatic environments, including swimming pools. In the presented work, the concentrations of three selected compounds from the PCPs group were examined in 15 swimming pools with different functions. The aim of the study was to show the influence of various factors on the concentration levels of selected micropollutants. Two UV filters: BP-3 (oxybenzone), BP-8 (dioxybenzone) and one antioxidant BTH (dibutylhydroxytoluene) were selected for the research. The extraction of micropollutants from the swimming pool water matrix was carried out by Solid Phase Extraction (SPE). The extracts were analyzed using a gas chromatograph (GC) coupled to the mass detector (MS). BHT was the most common compound. Its concentration ranged from 3.8 ng/L to 5.5 ng/L. The most rarely occurring compound was BP-3. The concentration of this compound varied the most, from 18.5 ng/L to 1178.6 ng/L. BP-8 was present in 10 from 15 tested pools at the concentration level of 49.9–226.9 ng/L. The frequency of occurrence characterizing different micropollutants from PCPs group was higher in recreational pools than in sports pools. It was also observed that the applied water treatment technology may affect the presence of Personal Care Products in the swimming pool water. No impact of basic water quality parameters on the levels of tested pharmaceuticals has been shown in this research.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymogi formalne dotyczące poboru i zrzutu wody do środowiska naturalnego, metody uzyskania żądanej jakości tego medium oraz wykorzystanie jej do procesów produkcyjnych dla wybranej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja kosmetyków. Zawarte są w nim również przykłady redukcji zużycia tego, jakże cennego surowca.
EN
The article presents selected formal requirements regarding water collection and discharge, methods of obtaining the required quality of this medium and its use for manufacturing processes in the selected industry of cosmetics production. It also provides examples of reduced consumption of this particularly precious raw material.
7
Content available Kosmetyki mineralne
PL
Od tysiącleci minerały samodzielnie lub w mieszaninach używane były przez ludzi jako lekarstwa i kosmetyki. Przedstawione badania nawiązują do tradycji stosowania minerałów w nowoczesnej kosmetologii.
EN
Minerals or mixtures containing minerals were used during thousands years as cosmetics and or medicines. Presented investigation refer to tradition of use of minerals in modern cosmetology.
8
Content available remote Elektroanaliza parabenów w kosmetykach
PL
Opracowano nową, prostą oraz szybką woltamperometryczną metodę oznaczania parabenów w kosmetykach z zastosowaniem techniki pulsowej różnicowej DPV (differential pulse voltammetry) na mikroelektrodzie z włókna węglowego o średnicy 35,4 μm. Środowiskiem do badań była mieszanina lodowatego kwasu octowego i acetonitrylu (20% obj.) zawierająca 0,1 M octan sodu jako elektrolit podstawowy. Taki skład roztworu umożliwia oznaczanie tych konserwantów nawet w obecności matryc. Uzyskano zadowalające co do precyzji oraz dokładności wyniki oznaczania. Opracowana metoda może być skutecznym narzędziem do kontroli zawartości parabenów w analizach laboratoryjnych przemysłu kosmetycznego.
EN
Total content of parabens was detd. by differential pulse voltammetry (DPV) with C fiber microelectrode. The measurements were carried out in a mixt. of glacial AcOH and MeCN (20% by vol.) contg. 0.1 M AcONa. A good accuracy of the DPV method was achieved and its usefulness in routine anal. under industrial conditions was confirmed.
PL
Jednym z problemów współczesnego przemysłu kosmetycznego jest zapewnienie wymaganej czystości mikrobiologicznej kosmetyków, a co za tym idzie konieczność uwzględniania w recepturach kosmetycznych substancji konserwujących. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane konserwanty i mechanizmy ich działania, a także uregulowania prawne odnoszące się do środków konserwujących w kosmetykach. Omówiono także działania niepożądane substancji konserwujących, które mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla pracowników zatrudnionych przy produkcji kosmetyków, ale także dla ich użytkowników, a więc niemal całej populacji.
EN
One of the problems of the modern cosmetic industry consists in the need to ensure the required microbiological purity of cosmetics and consequently the need to include preservatives in cosmetic formulas. This article discusses the most commonly used preservatives and mechanisms of their action, as well as the legal provisions on preservatives in cosmetics. It also reports on the adverse effects of preservatives, which may pose a hazard not only to workers involved in manufacturing cosmetics, but also to their users, which means practically the whole population.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki dotyczące kosmetyków z wykorzystaniem nanocząstek. Wykorzystując, często stosowaną w towaroznawstwie, metodę analizy sensorycznej dokonano w nim porównania oceny sensorycznej środków kosmetycznych zawierających i nie zawierających nanocząstki.
EN
This paper presents the results for the cosmetics using nanoparticles. By using the sensory evaluation was made in the comparison of the sensory evaluation as consumers like cosmetic agents with and without nanoparticles.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnego żelu pod prysznic, zawierającego 1% ekstraktu z kory dębu szypułkowego (Quercus robur L.) otrzymanego metodą sc-CO₂ oraz 9% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.). Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach Cosmos. Otrzymany żel pod prysznic jest cieczą pseudoplastyczną, nienewtonowską, rozrzedzaną ścinaniem. Jej lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnego roztworu tego żelu jest większe niż 28 mN/m. Właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu.
EN
A shower gel was prepd. By mixing an aq. 1% extract from the bark of oak (Quercus robur L.) obtained with supercrit. CO₂ with 9% extract of Saponaria officinalis root and glycerol, xanthan gum, alkyl polyglycoside, Na benzoate and citric acid and studied for rheol., surface tension, washing and foaming properties. The formulation was a pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluid. Its viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tension of 1% aq. solns. of the gel was above 28 mN/m. The foaming and washing properties were similar to those of com. Shower gels.
13
Content available remote Ocena bezpieczeństwa kosmetyków
14
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych, tensjometrycznych, myjących oraz pianotwórczych łagodnych żeli pod prysznic. Badane żele zawierały ok. 18,5% surfaktantów, w tym 0–2,52% ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej. Zaproponowana receptura jest zgodna z wymaganiami określonymi w standardach COSMOS. Otrzymane żele to ciecze pseudoplastyczne, nienewtonowskie, rozrzedzane ścinaniem. Ich lepkość maleje wraz ze wzrostem prędkości ścinania. Napięcie powierzchniowe 1-proc. wodnych roztworów otrzymanych żeli wynosi 25,81–27,69 mN/m, a ich właściwości pianotwórcze i myjące są porównywalne z właściwościami żeli pod prysznic dostępnych w handlu.
EN
Six mild shower gels were prepd. by addn. of about 18.5% of surfactants which included 0–2.52% of Saponaria officinalis root extract and studied for rheol., washing and foaming properties and surface tension. The gels were pseudo plastic, non-Newtonian, shear-thinning fluids. Their viscosity decreased with increasing the shear rate. The surface tensions of their 1% aq. solns. were 25.81–27.69 mN/m. The foaming and washing properties were similar to the same properties of com. shower gels available on the market.
15
Content available remote Ekstrakty roślinne w pielęgnacji skóry atopowej
PL
Przedstawiono przegląd różnych gatunków roślin o potencjalnym zastosowaniu w przemyśle kosmetycznym, szczególnie w kosmetykach stosowanych do pielęgnacji skóry atopowej. Omówiono właściwości badianu właściwego, boczniaka mikołajkowego, bylicy azjatyckiej, cynamonowca wonnego, fasoli azuki, flebodium złocistego, forsycji zwisłej, gardenii jaśminowatej, glistnika jaskółcze ziele, gujawy pospolitej, kanianki pospolitej, katalpy żółtokwiatowej, klonu zielonokorego, maczużnika chińskiego, remanii kleistej, sasurei czepnej, selernicy, smokrzynu łojodajnego, spirodeli wielokorzeniowej, tarczycy bajkalskiej, trzciny pospolitej oraz korzenia żeń-szenia.
EN
Twenty-two medical plants were reviewed, with 49 refs., to recommend their use in cosmetics.
16
Content available Bioactivity of Baltic amber – fossil resin
EN
This paper constitutes a review concerning studies on bioactivity of Baltic amber. Baltic amber (succinite) – Eocene fossil resin – is a very complicated mixture consisting of polymeric and low molecular mass components. In folk medicine, succinite is thought to be a remedy for all ailments or diseases. However, there are no scientific results confirming the assumption that succinite can positively influence human body. To confirm it indirectly, many articles examining succinite components were analyzed. Basing on them, we realized that many properties attributed to Baltic amber may originate from its components also released from its polymeric structure. Observed properties are: antioxidative activity, antimicrobial activity, antiphlogistic activity, repellent and insecticidal activity – they coincide with folk medicine applications of succinite.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej badań bioaktywności bursztynu bałtyckiego. Bursztyn bałtycki (sukcynit) – eoceńska żywica kopalna – jest skomplikowaną mieszaniną polimerów i składników małocząsteczkowych. W medycynie ludowej sukcynit używany jest jako cudowny lek na wiele dolegliwości i chorób. Brak jednak naukowych dowodów potwierdzających pozytywny wpływ sukcynitu na organizm człowieka, które uzasadniałyby stosowanie preparatów z bursztynu np. w kosmetykach. Aby pośrednio sprawdzić zasadność doniesień ludowych, przeanalizowano artykuły dotyczące aktywności biologicznej składników bursztynu bałtyckiego zakładając, że właściwości bursztynu muszą wynikać zarówno z właściwości jego składników, jak również z ich umieszczenia w polimerycznej strukturze sukcynitu. Stwierdzono, że właściwości biologiczne składników bursztynu – antyoksydacyjne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, repelencyjne oraz insektobójcze mogą być uzasadnieniem doniesień medycyny ludowej o stosowaniu bursztynu.
PL
W pracy dokonano oceny jakości żeli pod prysznic i płynów do kąpieli o różnym składzie ZPC, na podstawie wybranych właściwości fizykochemicznych, samych kosmetyków lub ich roztworów, tj. pH, roztwarzalność, zdolność emulgowania tłuszczu, pianotwórczość, napięcie powierzchniowe. Wśród badanych żeli pod prysznic najskuteczniejsze okazały się trzy produkty tj. żel „Silver protect” (Nivea), „Magnolia mit Magnolien-Extrakt” (Dusch das) i żel „Senses Sensual Mystique” (Avon). Spośród wszystkich badanych płynów do kąpieli, najlepszymi własnościami myjącymi charakteryzuje się „Ziajka” (Ziaja), płyn przeznaczony do kąpieli dla dzieci po pierwszym roku życia. Preparaty te są bezpieczne dla skóry, bardzo dobrze roztwarzają się w wodzie, charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pianotwórczymi, zdolnościami emulgacji tłuszczu i obniżania napięcia powierzchniowego.
EN
Cosmetics are substances that have daily, direct contact with the human body, which is why it is extremely important to control their quality and safety. The group washing cosmetics includes shower gels and bubble baths, whose function is to clean the skin. Their main component, due to the utility properties, are surfactants. The quality of washing cosmetics is directly related to the type used surfactants, since some of them may cause skin dryness and skin irritation and even allergic reactions. The aim of study is estimation of the quality of shower gels and bubble baths of different surfactants composition, based on selected physicochemical properties as cosmetics or their solutions, i.e. pH, solubility, the ability to emulsify fat, foaming capacity, surface tension. Among the examined cosmetics, shower gels proved to be the most effective three products, i.e. gel “Silver protect” (Nivea), a gel “Magnolia myth Magnolien-Extrakt” (Dusch Das) and gel “Senses Sensual Mystique” (Avon). Of all the examined bubble baths, the best cleansing properties characterized by “Ziajka” (Ziaja), designed for children after the first year of life. These cosmetics are safe for the skin, very well soluble in water and has very good properties foaming, emulsification capacity of fat and lowering the surface tension.
PL
Artykuł koncentruje się na prezentacji wyników badań dotyczących znajomości przez konsumentki oznakowań i symboli stosowanych na kosmetykach. Porównano w nim badania prowadzone na przestrzeni lat 2007- 2012.
EN
The publication focuses on the presentation of research results concerning the knowledge of the consumer's signage and symbols used in cosmetics. It compared the studies conducted over the years 2007-2012.
19
Content available remote Zastosowanie nanocząstek metali w kosmetyce
PL
Dokonano przeglądu literatury na temat wykorzystania nanocząstek srebra, złota, miedzi i platyny w wyrobach kosmetycznych. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa kosmetyków zawierających nanomateriały.
EN
A review, with 49 refs., of Ag, Au, Cu and Pt nanoparticles.
PL
Przeanalizowano wpływ składu fazy hydrofobowej na właściwości użytkowe dwufazowych płynów do demakijażu. Opracowano i przygotowano pięć modelowych preparatów, różniących się zawartością dwóch składników hydrofobowych (izoheksadekan i silikon cykliczny). Produkty poddano badaniom użytkowym i testom sensorycznym. Stwierdzono, że wysoka zawartość izoheksadekanu powoduje znaczące skrócenie czasu rozwarstwiania się preparatów (po intensywnym wymieszaniu) oraz pogorszenie właściwości sensorycznych.
EN
Aq. soln. of NaCl, Na₄ versenate, a dye and a preservative were mixed with cyclopentasiloxane or/and isohexadecane to 2-phase fluids studied for their dispersion stability and ability to distribution on the skin, absorption in epiderma, formation of sticky and oily films on the skin and smoothing the skin as well as for efficiency of removing the makeup from the skin by a sensoric method. The phase sepn. rate and absorption ability of the fluid decreased while the ability of film formation increased with the increasing content of isohexadecane.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.