Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników oceny narażenia człowieka na drgania miejscowe w przypadku zastosowania rękawic. Analizowany przypadek oceniono dwoma metodami, tzn. metodą konwencjonalną (z uwzględnieniem kryterialnego przyspieszenia drgań) i metodą energetyczną (wykorzystując wartości składników energii związanych z człowiekiem). Analizy przeprowadzono na podstawie wyników badań teoretycznych w systemie biodynamicznym człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne. W tym celu wykorzystano modele człowieka i rękawicy określone w normie ISO 10068:2012. Przeprowadzona analiza wykazała, że każda z metod daje inne wyniki oceny wpływu rękawic na ochronę człowieka. W artykule przedstawiono analityczne rezultaty i różnice w ocenie narażenia człowieka na drgania miejscowe otrzymane obiema metodami dla przykładowej sytuacji pracy operatora z wykorzystaniem zmechanizowanego narzędzia ręcznego.
EN
The article presents a comparison of the results of human exposure to hand-arm vibration in case of using gloves. The analyzed case was assessed by two methods, i.e., performed by conventional method (including the criterion of accelerations of vibrations) and energy method (based on the dose of energy flowing through the human during the operation of the tool). The analyzes were based on the results of the theoretical studies of biodynamics and energy flow in the human - tool system. The models of the human and the glove, specified in the ISO 10068:2012 standard, were used for this purpose. The analysis showed that results of the evaluation of the impact of gloves on human protection obtained between both methods are different. The article presents the analytical results and differences in the assessment of human exposure to hand-arm vibrations, using both methods, as an example for a situation, in which an operator works with mechanized handheld tool.
EN
The article is the second part of the article entitled “Assessment of the effectiveness of anti-vibration gloves. A comparison of the conventional and energy method. Introduction - part one” [4], which presents the assumptions and the construction of models of the biodynamic system consisting of the human operator, the anti-vibration glove and the hand-held power tool. The second part is devoted to a comparative analysis and interpretation of results obtained by means of the two methods. The analysis reveals a positive effect of the anti-vibration glove as a personal protective equipment, which reduces the operator’s exposure to vibrations generated by the angle grinder. However, the effectiveness of the glove was assessed differently by the conventional or the energy method. It was also found that the energy method was a better tool for analyzing the impact of vibrations at different phases of the tool’s operation.
EN
The article is an introduction to the assessment of the effectiveness of anti-vibration gloves. The assessment was conducted for a specific glove. The impact of the glove was taken into account in a model of the biodynamic system consisting of the human operator, the anti-vibration glove and the hand-held power tool. The synthetic model was created by integrating the physical model of the human body and the glove model specified in the International Standard ISO 10068:2012 with a model of an electric angle grinder. The first part of the study describes an alternative model of the glove, developed on the basis of experimental data. The article also presents a description of dynamic and energy models for analyzing dynamic structures of the biomechanical system. Results obtained at this stage are used to analyse and interpret the observed phenomena and to compare methods of assessing the effectiveness of anti-vibration gloves, which are discussed in detail in the second part.
4
Content available Power distribution in anti-vibration gloves
EN
The article analyses power distribution in an anti-vibration glove. The glove of interest was modelled in a biodynamic model of the Human – Glove – Tool system. The model was a combination of the human model and the glove model specified in the ISO 10068:2012 standard and the model of the vibration tool. To determine the power distribution in the glove, its energy model was developed. The power distribution in the model was determined using numerical simulation in order to show how power was distributed in the dynamic structure of the anti-vibration glove. Three kinds of powers were distinguished, which are related to forces of inertia, dissipation and elasticity. It turned out that out of the three kinds of powers identified in the anti-vibration glove, only one is dominant: namely the power of dissipation.
EN
The study relates to the phenomenon of power distribution in mechanical systems equipped with a dynamic vibration absorber. It is one of the methods of eliminating vibrations in a mechanical system, which stabilises its operation. This solution helps to reduce dynamic stress in subsystems of a vehicle's suspension or stabilise the motion of flying machines, such as helicopters. The article describes the phenomenon of power distribution of structural forces, which has not been described so far. The phenomenon reveals the power distribution in a dynamic structure of a system of interest and can be used to determine the rate of energy flow as a function of the dynamic state resulting from the selection of dynamic parameters of the vibration absorber. The energy analysis applied in the study is based on an energy-based optimization method of adjusting the dynamic vibration absorber to the main mechanical system without changing its dynamic parameters, as is the case, for example, in turbine rotor balancing.
EN
The article continues the analysis presented in the article „Power distribution in anti-vibration gloves” [6], which described the approach adopted to construct an energy model of the Human – Glove – Tool system (H – G – T). The outcome of the analysis was the power distribution calculated only for the anti-vibration glove. This article continues the energy analysis for another subsystem of the H – G – T system – the human physical model. The energy method was also used to calculate the power distribution in its dynamic structure in order to account for interactions between the elements of the H – G – T system. The results obtained in the study indicate that the power distribution in the human physical model and in the glove model is completely different.
EN
The article presents the differences in energy flow for two human physical models from ISO 10068:2012. The models are compared on the basis of a numerical simulation of energy flow implemented with MATLAB/simulink software. For purposes of comparison, the dynamics of the two Human-Tool systems is mathematically modelled and then used to derive their energy models. The model dynamic structures are fully specified in order to determine and compare three kinds of powers. The study revealed differences between the model characteristics when analysed along different directions of vibrations and as a whole.
EN
The main aim of this study is to present an energy comparison of two human physical models taking into account hand-arm vibrations, which are based on the power distribution in their dynamic structure. The method used in the study takes advantage of a close relationship between the dynamics of the systems and energy-related phenomena that occur within them. The energy comparison of the two human physical models required construction of energy models of a Human-Tool system and finding their solutions. For this purpose, programs have been developed using the MATLAB/simulink software to simulate power distribution in the systems. The simulation revealed a discrepancy between the two models in terms of three types of powers and globally in the system as a whole.
EN
The article presents an approach to assessing human physical models specified in the ISO 10068:2012 standard. The models were compared on the basis of energy analysis, which was conducted in terms of power distribution. Since the models in question have a fully specified internal structure, the investigation focused on power distribution in the models and the total power in the system. The article provides a description of the construction and energy-based modelling of Human-Tool systems. Simulation results obtained during the study were analysed in terms of health risks posed to the tool operator.
PL
W pracy przedstawiono sposób oceny modeli fizycznych człowieka z normy ISO 10068:2012. Modele porównano metodą energetyczną, która w prezentowanym przypadku została zrealizowana w dziedzinie rozdziału mocy. Badane modele posiadają w pełni określoną strukturę wewnętrzną, dlatego zwrócono uwagę na rozdział mocy w tych modelach oraz moc globalną w całym systemie. Przedstawiono proces budowy i modelowania energetycznego systemów Człowiek – Narzędzie. Zaprezentowano również wyniki symulacji oraz powiązano otrzymane wartości z zagrożeniami dla zdrowia człowieka.
EN
This article is a continuation of the article entitled „A comparison of human physical models used in the ISO 10068:2012 standard based on power distribution – Part 1” [5], which presented a method of energybased assessment of two human physical models. The first article revealed a discrepancy between the models in terms of three types of power and the total power. The focus of the present study was to determine the order of energy inputs in the dynamic structure and link different types of power to potential threats they pose to human health. Additionally, differences between the models were discussed.
EN
The study analyses differences in the flow of energy for two human physical models specified in the ISO 10068:2012 standard. For this purpose, two mathematical models of the Human–Tool system in question were developed using the Lagrange equation of the second kind. Corresponding energy models were then created for each mathematical model and tested by means of digital simulation in the MATLAB/Simulink environment. The study revealed a discrepancy between the models in terms of different types of power and in the total power.
EN
In this paper, the force efficiency of the WoSSO vibroisolation in reducing forces transferred into the base by machines and the equipment working at low operating frequencies has been discussed. To assess that efficiency, a strongly non-linear mathematical model using Lagrange equations of the second kind has been developed. That model takes into account the specific design of the vibroisolator. The mathematical model has been solved using s digital simulation method, by developing a special computer program in the MATLAB/simulink environment. The efficiency of the force vibroisolation has been determined for a specific application of the WoSSO vibroisolator. The calculated force vibroisolation efficiency exceeds 32.
13
Content available remote Vibration research on a demolition hammer using a high-speed camera
EN
The paper presents methodology of measurements and results of vibration research on a demolition hammer weighing 15.5 kg. The measurements of vibrations for the chosen measuring points have been carried out using a Photron FastCam 1024 PCI high-speed camera on a stand prepared for testing hand-held tools. To ensure signal stability and to reduce the influence of an operator the research was carried out with the hammer mounted in a special fixture enabling holding a tool with symmetric layout of handles. The measurement results are to be used for verification of a model assumed for a human being – tool system.
14
Content available remote Energy flow as a base of new energy approach to fatigue strength
EN
This paper deals with the question of applying a new energy method in fatigue strength. The concept of using the equations of vibrations theory and two energy principles of Dobry to describe the process of material degradation was proposed. The main idea of this approach with the indication of these features which differ it from the other energy method was presented. The way of using MATLAB/Simulink models to carry out the simulation and the general idea of real experiment were described.
EN
The article concerns the dynamic energy analysis in a Human–Breaker (H–B) system with the application of spatial WoSSO vibration damping. The analysis required the development of a spatial mathematical energy model of a biomechanical system in which the Constant-Force Vibration Damping (WoSSO) system is applied; this model was solved by means of a simulation prepared with the use of a special programme created with the MATLAB/simulink software. The obtained results indicated that the innovative WoSSO system applied in this case effectively dampens the flow of energy to the human operator while retaining the full energy of blows to the base under the breaker.
EN
The article presents energetic experimental method of verification dynamical model of human under whole body vibration. There are two phases of this method. Base of the first one is laboratory measurements of strength stimulation power and energy flow. Measurement is made in point of connection actuator and seat loaded sitting operator for slow turn of standard frequency band for whole body vibration. The second phase its digital simulation of power distribution and energy flow in biodynamical structure of physical model human seated also at this some frequency. Compare e.g. two energy flow curves into biodynamical structure of human body and energy dose, which passed in this time to man, allows to assess the correctness of the structure and dynamical parameters of physical models.
17
Content available remote Spatial model of a human being - demolition hammer system
EN
The paper presents a model of a Human being – Demolition Hammer system (C-MW) taking into account the motion of the system in three directions x, y, z.. The following models were used to create the model: Meltzer model from 1980, the model from the ISO 10068 standard and authors’ own Human Being – Big Power Driven Hand Tool (C-DZNR) model developed in 2000. Dynamic parameters were taken from the ISO 10068 standard for each direction of motion. Identification of tool parameters still needs accurate verification.
EN
The paper concerns the problem of energy modeling of a spatial Human Being – Demolition Hammer system with WoSSO vibroisolation (C-MWzWoSSO). For this purpose, first, new spatial physical and mathematical models of the system were developed with the use of the data presented in the ISO 10068 standard. Then, a model of energy flow in a dynamic structure of the investigated system was built.
PL
W artykule przedstawiono rozwój diagnostyki i Międzynarodowych Kongresów Diagnostyki Technicznej w Polsce. Przedstawiony rozwój dotyczy okresu od początku kumulowania się wiedzy praktycznej i technologii określania stanu technicznego obiektów technicznych do uzyskania przez diagnostykę poziomu naukowego jako nowej odrębnej dyscypliny.
EN
Development of machinery diagnostics and International Congresses on Machinery Diagnostics in Poland are presented in the paper. Presented development is concerned with a period since beginning of cumulating practical knowledge and technology defining of technical objects condition to obtainment by Machinery Diagnostics of scientific level as a new independent discipline.
PL
W pracy przedstawiono zastosowania holistycznej-energetycznej metody diagnostyki trzech różnych systemów. Przedstawiona metoda umożliwia diagnozę stanu technicznego belek strunobetonowych, diagnozę przepływu energii w strukturze dynamicznej ciała człowieka w pozycji siedzącej pobudzonego do drgań ogólnych oraz diagnozę szkodliwości młota elektrycznego H 905 dla człowieka i postęp ochrony anty-energetycznej po wprowadzeniu innowacyjnej metody wibroizolacji WoSSO.
EN
In this paper applications of the holistic-energy method of diagnosing for three different systems are presented. The presented method makes possible the diagnosis of the technical state of prestressed concrete beams, the diagnosis of energy flow in a dynamical structure of the human body in a sitting position exited the whole-body vibrations and the diagnosis of harmfulness of the electric hammer H 905 for the human as well as a progress in an anti-energy protection after the application of the innovative WoSSO method of vibroisolation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.