Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ SZR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania z jednym transformatorem i jednym generatorem przy rezerwie jawnej, z ośmioma grupami odbiorów i funkcją odciążania. W systemie sterowania tego układu SZR założono wykorzystanie sterownika programowalnego, graficznego dotykowego panelu operatorskiego i analizatorów parametrów sieci. Funkcja odciążania służy do realizacji przełączania wyłączników grup odbiorów w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem generatora w przypadku przełączenia układu na zasilanie rezerwowe. Przełączeń dokonuje się po uwzględnieniu mocy generatora i aktualnej, sumarycznej mocy odbiorów, oraz zadanych priorytetów zasilania poszczególnych grup odbiorów. W artykule przedstawiono algorytm główny programu oraz algorytm funkcji odciążania, omówiono program sterowania oraz wizualizację. Program sterowania i wizualizację opracowano w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki opracowaniu i zastosowaniu w programie głównym wielu bloków funkcyjnych użytkownika. Testy potwierdzające poprawność opracowanego oprogramowania i wizualizacji przeprowadzono na wirtualnym sterowniku programowalnym.
EN
In the paper the power supply ATS system with one transformer and one generator that is a cold reserve, with eight groups of loads and the unloading function is presented. It has been assumed that in the control system of this power supply ATS system a programmable controller, a graphical operator touch panel and power analysers should be used. The unloading function is used for realisation of switching over circuit breakers of the groups of loads to prevent overloading of the generator after switching the system to supply from the generator. These switching over are made with the account of the generator power, the current total power of loads, and the given supply priorities of individual groups of loads. The main control algorithm, the algorithm of unloading function, the control program and the visualisation descriptions are presented in the paper. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that many user function blocks have been created and used in the program. Tests that approve correctness of the developed program and visualisation have been made on a virtual programmable controller.
PL
W artykule, dla przykładu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania o zadanej strukturze i diagramie łączeń, przedstawiono nowoczesny system sterowania tym układem SZR. Omówiono algorytm i program sterowania oraz wizualizację działania układu. Program sterowania i wizualizację opracowano w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki opracowaniu i zastosowaniu bloków funkcyjnych użytkownika. Wykorzystano jedną z zalet zastosowanego oprogramowania narzędziowego pozwalającą na uruchomienie i przeprowadzenie testów opracowanego oprogramowania i wizualizacji na sterowniku wirtualnym. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu systemu sterowania uzyskuje się dodatkową informację diagnostyczną i statystyczną dotyczącą działania układu SZR. Może być ona dostępna dla użytkownika np. przez panel operatorski lub przesłana do systemu nadrzędnego, np. BMS (ang. Building Management System). Opisane rozwiązanie oraz utworzone bloki funkcyjne użytkownika mogą być także wykorzystane w systemach sterowania układami SZR o innych konfiguracjach zasilania.
EN
In the paper, for the example of the power supply automatic transfer switching (ATS) system with the given structure and the given switching diagram, a modern control system of this ATS system is presented. The algorithm, the control program and the visualization of the system operation are presented. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that user function blocks have been created and used in the program. One of the advantages of the used programming software is the possibility of debugging and testing of the control program and the visualization on a virtual programmable controller. Due to the proposed solution of the control system additional diagnostic and statistic information concerning the operation of the ATS system is available. This information can be accessible for a user on an operator panel or can be sent to other systems, for example BMS (Building Management System). The presented idea and structure of the control system and the developed user function blocks can be also used in control systems of ATS systems with other configurations of supply sources and switching equipment than the one presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie rozproszonej automatyki SZR i SP zaimplementowane w inteligentnym sterowniku polowym MUPASZ 710 plus. Jest ono przeznaczone do systemów dystrybucji energii średniego napięcia, zwłaszcza w systemach sieci Smart Grid.
EN
Uninterrupted supply of electricity and short reconfiguration time of supply sources after faults are the main requirements which must be fulfilled by contemporary distribution systems. High reliability of electrical systems can be guaranteed by up to date schemes and reconnection procedures. The solution presented in the article deals with a load transfer distributed algorithm implemented in the MUPASZ 710 plus bay controller. The solution is designed for MV distribution systems, particularly for Smart Grids.
PL
Każdy odbiornik energii elektrycznej w warunkach normalnej pracy jest zasilany z sieci elektroenergetycznej. Większość z nich nie wymaga specjalnych warunków zasilania, dlatego jest ono wykorzystywane jako jednostronne, bez możliwości rezerwowania.
PL
Artykuł ten jest kontynuacją cyklu "załączona rezerwa", którego pierwsza część została opublikowana w 6/2002 "elektro.info". W tej części zostanie przedstawione praktyczne wykonanie układu SZR - rezerwa jawna - dwa tory zasilające nn.
PL
Odpowiedni stopień niezawodności zasilania ważnych odbiorów, nie znoszących przerw w zasilaniu, może być zapewniony przez zasilanie tych odbiorów energią elektryczną za pomocą dwóch torów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.