Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tractor-machine outfit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zwięzłości gleby w warstwie do głębokości 200 mm, w koleinie oraz w strefie sąsiadującej, po przejazdach agregatów z maszynami zawieszanymi (ciągnik z kultywatorem, z siewnikiem) i przyczepianymi (ciągnik z rozsiewaczem, z opryskiwaczem). Przejazdy agregatów z maszynami przyczepianymi prowadziły do większego wzrostu zwięzłości gleby w koleinie (od ponad 43% do ponad 59%) niż przejazdy z agregatów z maszynami zawieszanymi. W stosunku do pola nieugniecionego, największy wzrost średniej zwięzłości gleby do głębokości 100 mm powodował przejazd rozsiewacza (ponad 4-krotny) i opryskiwacza (prawie 3,2-krotny). Odpowiednie wartości tego wskaźnika dla agregatu z siewnikiem wynosiły 2,5, a dla kultywatora 1,6. W warstwach sąsiadujących z koleiną największe (ponad 34%) i istotne zmiany zagęszczenia gleby powodował przejazd agregatu z rozsiewaczem. Nieco mniejsze i statystycznie nieistotne były zmiany zagęszczenia spowodowane przejazdem opryskiwacza. Przejazdy obydwu agregatów z maszynami zawieszanymi (siewnik, kultywator) powodowały wzrost średniej zwięzłości gleby w zakresie od kilkunastu do kilkudziesięciu kilopaskali w stosunku do wartości pola kontrolnego i był on statystycznie nieistotny.
EN
Compaction of soil is inseparably linked with the running of tractor outfits on the field surface. Actions to reduce the effect of soil compaction by wheels include the wide range of problems like: choice of tractor outfit, paying special attention to mass distribution and axle load, type of tractor-machine connection, type of tire. Paper presents results of investigations on effect of tractor outfit type on soil compaction under wheel track. Investigations were carried out with four aggregates: two mounted (cultivator, seeder) and two trailed (fertilizer spreader, sprayer). Investigations were carried out on light soil. Each of outfits passed one time on the ploughed field surface. Passes of trailed outfits caused higher compaction (from 43% to 59%) when compared with mounted outfits. The trailed fertilizer spreader caused the highest soil compaction in the layer of 0-100 mm (exceed 4-times) and trailed sprayer (about 3,2-times). Passes of tractor outfits caused an increase in soil compaction: mounted seeder 2,5-times, mounted cultivator 1,6-times.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.