Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proquality operations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą jakości zarządzania w transporcie publicznym oraz w syntetycznym ujęciu przedstawiono czynniki mające wpływ na koszty jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty komfortu podróży. Zakres ujętych w artykule rozważań związany jest z tezą, że w Polsce w niedostatecznym stopniu uwzględnia się jakość w zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym, co wynika ze zbyt niskiego inwestowania w tabor po okresie transformacji ustrojowej (od początków lat 90. ubiegłego stulecia). W artykule omówiono również pojęcie kosztów jakości oraz cel ich ewidencjonowania. Ponadto przedstawiono rozważania na temat jakości produktu, jakim są usługi publicznego transportu zbiorowego - ze szczególnym uwzględnieniem przewozów autobusami.
EN
In the article issues concerning nature of quality management in the public transport were discussed and in the synthetic way factors influencing quality costs, with a special focus on travel comfort costs were described. The scope of deliberations included in the article is associated with the thesis, that in Poland a quality is insufficiently implemented in management of public transport resulting from too low Investing in means of transporting after the period of political transformation (since the early 1990s of the last century). In the article the concept of quality costs and the aim of their inventorying were also discussed. Moreover dissertations regarding product quality, which include public transport services - with a particular consideration of public bus transport services were presented.
2
Content available remote Metoda wieloczynnikowej oceny działań projakościowych
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia metodę oceny działań projakościowych1 prowadzonych w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Badane przedsiębiorstwa uzyskały certyfikat zgodności z normą ISO 9001: 2000. Proponowana przez autorów metoda uwzględnia działania podzielone na trzy grupy: przed wdrożeniem systemu zarządzania jakością, podczas wdrażania systemu oraz podczas jego eksploatacji. Czytelnik zapoznaje się z zasadami przeprowadzania oceny proponowaną metodą oraz z informacjami pomocniczymi w tym zakresie. Ocena pozwoliła na porównanie poziomu świadomości jakościowej w obu przedsiębiorstwach oraz na zwrócenie uwagi na kierunki doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością.
EN
The following thesis presenls ibe method of assessing proquality operations cairied oul by companies in the constmction indusny. The companies włiich have been researched possess ISO 9001: 2000 certificates. The method proposed by the author takes into account three groups of criteria: before implementing the Quality Management System, during the implemeniation of the Quality Management System, and during the use of the Qua!ity Management System. The Reader is introduced to me details of this method of assessment, and also to the additional in-formation needed to cany out the assessment. This assessment nas enabled us to compare the Ievel of ąuality awareness in both companies, and to pay attention to the possible direcdons for improvement of the Quality Management System in use.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.