Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological pest control agent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badano efektywność hydraulicznego systemu mieszania stosowanego w opryskiwaczu taczkowym poprzez pomiary stężenia w wodzie owadobójczych nicieni Heterohabditis bacteriophora. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0.30/0.15, 0.70/0.40 i 1.30/0.75 MPa. Stwierdzono, że wzrost koncentracji nicieni pojawił się jedynie w końcowej fazie opróżniania opryskiwacza.
EN
Effectiveness of hydraulic agitation system of wheelbarrow sprayer was investigated by measuring the concentration of the insectivorous nematodes Heterohabditis bacteriophora in water mixture. The measurements were done at mixing pressure: 0.30/0.15, 0.70/0.40 and 1.30/0.75 MPa. It was found that the increase of the nematodes concentration was observed only at a final phase of emptying of the sprayer tank.
PL
Przeprowadzono badania nad zmianami śmiertelności względnej nicieni Steinernema feltiae - biologicznego środka ochrony roślin, pod wpływem wielokrotnego przepompowywania ich w instalacji opryskiwacza. Wartości ciśnienia cieczy z nicieniami przyjęto równe 0,6 i 1,2 MPa. Maksymalna ilość cykli całkowitego przepompowania cieczy znajdującej się w instalacji wyniosła 170. Stwierdzono wzrost śmiertelności nicieni wraz ze wzrostem ilości cykli.
EN
Mortality of nematodes in hydraulic cyrculation of sprayer The research which was carried out dealt with the turns of relative mortality of nematodes Steinernema feltiae - biological pest control means, by multiple pumping them in the installation of the sprayer. The values of the pressure of liquid in which nematode were contained equalled 0,6 and 1,2 MPa. The value of maximum quantity of cycles - periods of time in which liquid was totally pumped in the installation, was 170. It was observed that the increase of cycles brings about the increase of mortality of nematodes.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem rozmiaru otworu dysz, wartości ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność zawartych w cieczy nicieni Steinernema feltiae, które są biologicznym środkiem ochrony roślin. Badania symulowały proces mieszania. Aby uniknąć zakłóceń wyników spowodowanych pracą pompy opryskiwacza, której wpływ na przeżywalność nicieni nie był znany, do wytworzenia ciśnienia cieczy użyto sprężonego powietrza. Ciecz przepływała przez dysze 25, 50 i 75 krotnie. Średnice otworów miały rozmiar 0,8 i 1,2 mm a przyjęte ciśnienia równe były 0,6 i 1,2 MPa. Stwierdzono wpływ ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność nicieni.
EN
Tests of the effect of nozzle hole size, pressure value and flow multiplicity on survivalness of nematodes Steinernema feltiae contained in liquid, which are plant protection biological agent, were carried out. The tests were a simulation of mixing process. In order to avoid disturbances of the results caused by operation of the spraying machine pump, the influence of which on nematodes survivalness was not known, for generating liquid pressure compressed air was used. The liquid was flowing through the nozzles 25, 50 and 75 times. The diameters of the holes were 0,8 and 1,2 mm and the applied pressure was 0,6 and 1,2 MPa. Influence of pressure and flow multiplicity on nematodes survivalness was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.