Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revitalization capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów zabytkowych poprzez pokazanie procesu oceny zdolności rewitalizacyjnej oraz renowacyjnej zabytkowego dworu w Klicach na Mazowszu Północnym. W artykule zostały omówione podstawowe definicje związane z całym procesem - technicznym, a także społeczno-kulturowym. W dalszej części przedstawiono wyniki badań oraz propozycje funkcji wybranego budynku zabytkowego.
EN
The aim of this article is to introduce the issues related to the revitalization and renovation of historic buildings by showing the process of evaluating the revitalization and renovation capacity of the historic manor house in Klice in Northern Mazovia. The article discusses basic definitions related to the entire process - technical and socio-cultural. In the following part results of the research and proposed functions of the selected historic building are presented.
PL
Na terenie Polski istnieją 132 mosty/wiadukty i kładki drogowe, w tym 16 we Wrocławiu, które są wpisane do rejestru zabytków [1]. Liczba kolejowych obiektów inżynieryjnych starszych od stu lat, to przeszło 8000 szt. [2]. Należy podkreślić, że remont zabytkowego obiektu mostowego wymaga pogodzenia w projekcie rewitalizacyjnym funkcji użytkowych z formą architektoniczną i pierwotnym rozwiązaniem konstrukcyjnym obiektu. Konsekwencją tego jest poszukiwanie i zastosowanie indywidualnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, dopuszczalnych z punktu widzenia ochrony substancji zabytkowej, które jednocześnie będą spełniały wymagania współczesnych przepisów budowlanych, norm obciążeniowych i warunków technicznych. Biorąc pod uwagę skalę problemu, w artykule przedstawiono sposób skwantyfikowania zdolności rewitalizacyjnej mostu zabytkowego. Omawianą cechę możemy przedstawić za pomocą procentowego wskaźnika mówiącego o tym, czy rewitalizacja jest zalecana, trudna z problemami, zalecana czy też z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Cecha ta wskaże racjonalną strategię rewitalizacji, której efektem będzie pogodzenie w projekcie rewitalizacyjnym postulowanych funkcji użytkowych z formą architektoniczną i pierwotnym rozwiązaniem konstrukcyjnym mostu.
EN
The register of historic monuments in Poland currently includes 132 bridges, viaducts and footbridges, 16 of which are located in Wrocław [1]. There are more than 8 thousand engineering structures that are over 100 years old in Poland [2]. It should be noted that renovating road bridges that were entered into the register of historic monuments usually requires reconciling the desired usage parameters with the historic architectural form and structure of the bridge. Therefore, the process requires implementing bespoke technological solutions that allow to retain the historic character of the structure while being compliant with current construction regulations, load norms, and technical requirements. The article presents an approach to solving the above challenges through quantifying the "revitalization" potential of a historic bridges. All of the above factors are reflected by the potential index (expressed in percentages) which may help in determining whether the "revitalization" project in question is: feasible but likely to be difficult and problematic or feasible and likely to be successful. The index will help in selecting a rational revitalization strategy that will make it possible to reconcile the desired usage parameters with the historic architectural form and structure of the bridge.
3
Content available remote Wartość rehabilitacyjna budynku zabytkowego w procesie jego rewitalizacji
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego jest złożonym procesem interdyscyplinarnym, którego częścią jest rehabilitacja konstrukcji. Zdolność rehabilitacyjna budynku wraz z wartością zrównoważenia stanowi o zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego. Artykuł omawia zagadnienie zdolności rehabilitacyjnej budynku zabytkowego, sposób jej oceny w procesie diagnostycznym oraz rolę w całym procesie rewitalizacji, podając przykład trzech wybranych diagnozowanych kamienic zabytkowych w Warszawie.
EN
Revitalization of a historical building is a multidisciplinary and complex process that includes structural rehabilitation. The rehabilitation capacity of a building together with a value of sustainability forms a revitalization capacity of historical building. Article describes a topic of historical building rehabilitation capacity showing an evaluation manner as a part of diagnostic process, as well as an importance to the revitalization process. As an example cases of three historical tenement houses in Warsaw are given.
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem porządkującym wiedzę i sposób oceny różnorodnych cech i stanów mających wpływ na proces rewitalizacji.
EN
Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, which is a tool that systematize the knowledge and approaches to evaluation of different characteristic and states that influence the revitalization process.
5
Content available remote Zdolność rewitalizacyjna budynków użyteczności publicznej
EN
The article defines preliminary evaluation rules of public utility building revitalization possibility and profitability. Revitalization capacity of public utility buildings is define as a set of characteristics, properties and states, which are defining examined building in field of construction, form, function, localization, nature values, social values and health values, which indicates planned revitalization possibility and economic profitability, taking into account all aspects of revitalization, including sustainable development principles. These rules may be helpful in investment decision, noting the difficulty of the planned investment and showing areas of potential profits and positive impact.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.