Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alloyed aluminium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę możliwości wprowadzenia przewodów stopowych do napowietrznych linii wysokich napięć jako alternatywę przewodów aluminiowo-stalowych. W szczególności przeprowadzono charakterystykę stopów AlMgSi pod kątem ich przeznaczenia na napowietrzne samonośne przewody oraz przeprowadzono literaturową analizę matematycznego opisu reologicznego zachowania się przewodu w przęśle.
EN
A realizability analysis of introducing of alloyed conductors into overhead power lines, as an alternative to steel-aluminium conductors, is presented in the article. In particular, characteristic of AlMgSi alloys from the point of view of their appropriateness for overhead self-supporting conductors, as well as bibliographic analysis of mathematical description, concerning reological behaviour in span, were carried out.
PL
Zamieszczono analizę wyników badań własności reologicznych drutów i przewodów stopowych na przykładzie przewodu AAL400 przeznaczonego do linii 220 kV. W szczególności zostało wyprowadzone równanie pełzania przewodu jako funkcja naprężenia i temperatury. Badania eksperymentalne obejmują pierwotne i wtórne procesy reologiczne oraz proces osiadania przewodu. Uzyskane wyniki są niezbędne do projektowania linii wysokich napięć z przewodami stopowymi.
EN
The study-results of rheological properties of the wires and alloy-conductors are inserted, the results are illustrated, by way of example, with dates for the conductor AAL400, assigned for 220 kV line. The conductor creep-equation has been educed, as the function of stress and temperature. The experimental investigations comprise the primary and secondary rheological process and the process of settlement of conductor. The obtained results are necessary for projecting the high-voltage lines containing alloy-conductors.
PL
Przedstawiono program badań eksperymentalnych oraz opis procedur umożliwiających uzyskanie informacji niezbędnych do stworzenia funkcji pełzania przewodów stopowych uwzględniającej zmienność warunków pracy. Część druga zawiera opis specjalistycznych stanowisk badawczych znajdujących się w Laboratorium Badań Procesów Reologicznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH niezbędnych do realizacji tego programu.
EN
A program of experimental tests as well as a description of procedures that enable to obtain all the necessary information to create alloyed conductors creeping function, taking into account variability of working conditions, are presented. The second part comprises specialistic test beds descriptions of the Laboratory of Rheological Process Tests at the Faculty of Non-Ferrous Metals (AGH) indispensable to the program realization.
PL
Artykuł stanowi czwartą część a zarazem ostatnią część serii pt.: "Przewody stopowe wysokich napięć" publikowanej w kolejnych numerach Rud i Metali Nieżelaznych poświęconej badaniom reologiczno-mechaniczno-elektrycznych charakterystyk nowej generacji samonośnych przewodów kształtowanych ze stopów AlMgSi. W części pierwszej pt.: "Charakterystyka problemu" przedstawiono stan wiedzy i podstawowe problemy dotyczące wymienionej tematyki, część drugą ("Procedury i stanowiska badawcze") poświęcono opisowi specyficznych procedur badwczych oraz wymagań wobec zaplecza stanowiskowego, część trzecia zatytułowana "Charakterystyki reologiczne drutów i przewodów" są prezentacją i opisem wyników badań. Niniejsza część ujawnia sposób wykorzystania uzyskanych rezultatów na przykładzie przęsła linii 220 kV z przewodem stopowym AAL400. W szczególności przedstawiono mechaniczno-reologiczny model wiszącego przewodu oraz koncepcję jego pracy w przęśle, a następnie przeprowadzono analizę zmian naprężeń uwzględniajacych zmiany długości przewodu pochodzenia reologicznego. Celem przykładu było wskazanie korzyści jakie wynikają z zastosowania przewodów stopowych w miejsce tradycyjnych przewodów aluminiowo-stalowych.
EN
The article is the fourth and, at the same time, the last part of the series, entitled "Self-supporting alloyed conductors for high voltage". published in subsequent numbers of Rudy i Metale Nieżelazne and dedicated to investigations of rheological-mechanical-electrical characterization of self-supporting conductors of new generation, formed of AlMgSi alloys. In the first part, entitled "Problem characterization", the actual state of knowledge and principal problems, relative to the mentioned subject matter, were presented; second part "Procedures and test beds" was dedicated to the description of specific investigative procedures and requirements about the test beds subsidiaries; the third part entitled "The rheological characterization of wires and conductors" was presentation and description of investigation results. The actual part reveals the manner of utilization of the obtained results, for instance, for the span of a 220 kV line with AAL400 conductor. A mechanical-rheological model of suspension-conductor and conception of its work in the span were presented especially, followed by an analysis of stress-changes, taking into account rheological changes of the length of the conductor. The aim of the example was indication of the advantages from application of the alloy-conductors instead of the traditional aluminium-steel ones.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.