Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Radio Frequency Identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
EN
As the demand for low-cost rapid preparation techniques for RFID (Radio Frequency Identification) fabric tags is increasing, embroidery technologists have attempted to fabricate tag antennas. However, the effects of stitch structures on the performance of tag antennas have rarely been studied. Since the structure of an embroidered stitch is related to the embroidering process parameters and embroidery thread, this study chose a common stitch trace type to prepare two sets of UHF RFID tag antennae by changing the embroidery thread structure and stitch length, and then the electrical and gain properties of these antennas were analyzed. And again, the reading performance of the corresponding tag was evaluated. The results showed that the antennas embroidered with copper/PET wrapped yarns have higher energy transfer efficiency than those with single copper wire yarns. When the stitch length increases from 0.9 to 5 mm, the read range of the embroidered tag firstly increases and then decreases, due to the large embroidering process deviation of the tag antenna geometry, and the optimal stitch length for the read range is 1.7 mm, where the read range is 12.95 m. When the stitch length is 5 mm, the read range is minimum – 9.56 m. In summary, this study determined the embroidered thread structure and the process design of the stitch length in terms of the performance of a fabric-based embroidery antenna for an RFID tag as well as the read range.
PL
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niedrogie techniki szybkiego przygotowania etykiet materiałowych RFID (identyfikacja radiowa), technolodzy haftu podjęli próbę wyprodukowania specjalnych etykiet. Dotychczas rzadko badano wpływ struktur ściegowych na działanie etykiet antenowych. Ponieważ struktura haftowanego ściegu jest powiązana z parametrami procesu i nicią zastosowaną do haftu, w badaniu przeanalizowano ścieg typowy. Przygotowano dwa zestawy antenowych etykiet RFID UHF różniących się strukturą nici do haftu i długością ściegu, a następnie przeanalizowano właściwości wzmocnienia tych anten. Wyniki pokazały, że anteny haftowane przędzą owiniętą miedzią/PET mają wyższą efektywność przenoszenia energii, niż anteny z pojedynczą przędzą z drutu miedzianego. Gdy długość ściegu wzrośnie z 0,9 do 5 mm, zasięg odczytu haftowanej przywieszki najpierw rośnie, a następnie maleje, ze względu na duże odchylenie procesu haftowania geometrii anteny przywieszki, a optymalna długość ściegu dla zakresu odczytu wynosi 1,7 mm, gdzie zasięg odczytu wynosi 12,95 m. Gdy długość ściegu wynosi 5 mm, zasięg odczytu wynosi minimum – 9,56 m. Podsumowując, w badaniu określono strukturę haftowanej nici i projekt długości ściegu pod kątem wydajności anteny, a także zasięgu odczytu.
EN
Systems engineering (SE) is a well-known approach used for management of the development process of big and complex technical systems / products (usually) by large companies. There are a few initiatives of SE application for different industries as well as new SE standard development for small and medium enterprises (SMEs). Radio Frequency Identification (RFID) systems are a good example of systems development of which could be approached using systems engineering. In this paper, a case of an SME - a solution provider and system integrator of RFID systems is discussed, to discover how it is dealing with SE problems and issues. The paper also presents potential benefits arising from the utilization of SE in this type of projects realized by the SME in question.
EN
Radio Frequency Identification (RFID) is still a relatively new technology for many manufacturing and logistics companies. These companies experience uncertainties about RFID implementation, so they take steps to mitigate them. This article presents multiple case studies to design a conceptual framework to mitigate such barriers. The goal of this research was to test propositions that companies: often are not convinced about the maturity and performance of RFID technology; perform typical actions to test uncertainties; and need proof of the benefits of RFID technology before implementation. It was demonstrated that companies conduct proof of RFID technology activities (demonstrations and reference visits) to test RFID performance. These are required to test the technology in operation. Conclusions of this research may serve RFID systems providers and end users of technology by facilitating a better understanding of decision making processes during early phases of RFID implementation.
EN
The paper discusses possible applications of wireless technologies in support of lean manufacturing tools. The typology of lean tools is provided. It distinguishes three main categories, which are identification and analysis of waste, improvement implementation, and process monitoring. The set of lean tools was analyzed in terms of information requirements. On the other hand, the typology of wireless technologies was discussed including RFID and Wi-Fi. The literature review of wireless technology applications for support of lean tools was conducted. The literature was systematically reviewed from the point of view of specific technologies and specific tools which were the subjects of the analyzed publications. Both typologies were synthesized to establish a framework for wireless technologies applications in the context of lean manufacturing implementation. It also could serve as a guideline for lean practitioners and implies future research directions. This paper is an extended version of paper published by [1].
PL
Celem głównym artykułu jest obliczenie, ile pieniędzy można zaoszczędzić wykorzystując fale radiowe RFID do pomiaru temperatury w łańcuchu logistycznym. Ponadto wyznaczono cele pomocnicze: określenie zalet i wad tej technologii, a także potencjalnych użytkowników i możliwych zastosowań. Do badania wykorzystano metodę tabelaryczną. Ostatecznie autorzy dokonali kalkulacji, jakie koszty są ponoszone przez marnowanie produktów, które były przechowywane w złych warunkach termicznych. Wyniki przedstawionego badania opatrzono szczegółowym opisem.
EN
The main goal of this article is to calculate how much money is possible to save thanks to the RFID. Moreover, the authors set up some additional goals: to identify advantages, disadvantages and the potential users. For this research, the authors used the table which presents the cost of the food thrown due to the fact that they had been stored improperly. Additionally, the results are described by detailed description.
PL
W artykule omówiono nowe technologie i standardy cyfrowej komunikacji radiowej bliskiego zasięgu oraz ich przeznaczenie, cechy i zakres zastosowań.
EN
The new technologies and standards of short-range digital RF communications and their features and applications are described.
9
EN
In this paper we discuss some fundamental security issues of distributed systems of weak devices. We briefly describe two extreme kinds of such systems - the sensor network and theRadio Frequency IDentification (RFID) system from the point of view of security mechanisms designer. We describe some most important particularities and issues (including unsolved problems) that have to be taken into account in security design and analysis. Finally we present some fundamental concepts and paradigms of research on security of weak devices. In the paper we also give a brief survey of ultra–light HB/HB+ - family of encryption schemes and so-called predistribution protocols.
10
Content available remote Technologia RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie technologii RFID (Radio Frequency Identification), możliwości jej implementacji w łańcuchu dostaw oraz obecnego, jak i przyszłego wykorzystania tej technologii w zarządzaniu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.