Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W latach 2007-2013 województwo podkarpackie zostało objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu” został sfinansowany i zrealizowany projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolicy’. Nadrzędnym celem tegoż projektu była poprawa dostępu do centralnych obszarów stolicy województwa oraz zapewnienie sprawności transportu wewnątrz miasta. Jego urzeczywistnienie miało doprowadzić do zwiększenia potencjału rozwojowego, atrakcyjności aglomeracji, ale przede wszystkim wzrostu mobilności mieszkańców. Celem artykułu jest prezentacja założeń tego projektu oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie transportu publicznego w regionie.
EN
In years 2007-2013 Subcarpathian Voivodeship was covered by EU Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013. In the frame of III Priority Axis „Regional Growth Hubs' the voivodeship got financing for the program “Construction of integration system for public transport in the city of Rzeszów and area”. Main objective of the program was to improve access to the central areas of the capital of voivodeship; as well as to improve efficiency of public transport within the city. Program realization was supposed to support potential of development growth and attractiveness of agglomeration, but first of all increasing people’s mobility. This article presents essential achievements of program at different stages of implementation.
PL
W latach 2007-2013 nastąpił znaczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta Kielce. Zostały wówczas zainicjowane działania mające na celu poprawę jakości i sprawności transportu miejskiego. Działania te stanowiły nadrzędny cel wdrażanego projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”. Program ten realizowany w ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wydatnie przyczynił się do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej stolicy województwa świętokrzyskiego. Eskalacja usług w lokalnym transporcie zbiorowym to również efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta i rejonów przyległych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istotnych dokonań poszczególnych etapów programu.
EN
In the years of 2007-2013 we could observe notable development of communication infrastructure in Kielce. There were new initiatives started in order to improve the quality and efficiency of the city transport. Those were also the main purposes of the project “Development of the System of Public Transport in the Kielce Metropolitan Area”. Project where implementing in the frame of the third Priority Axis “Province Centers of Growth” within the Eastern Europe Development Operation Program 2007-2013 and had a great impact in improving the functioning of public transport in the main city of the Świetokrzyskie region. This article presents important achievements of each stages of the project implementation.
PL
Miasto Białystok w dobie intensywnego rozwoju w latach 2007-2013 osiągnęło zamierzony cel. Za sprawą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a konkretnie Programu „Poprawa jakości funkcjonowania sytemu transportu publicznego miasta Białegostoku”, udało się w znacznym stopniu podnieść rangę białostockiego miejskiego transportu zbiorowego. Wzrost atrakcyjności tejże komunikacji spowodował dużą zmianę zarówno w jakości korzystania, jak i w sposobie postrzegania przez potencjalnych pasażerów. Dowodem jest istotny wzrost ich liczebności w wyniku poczynionych inwestycji. Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe osiągnięcia poszczególnych etapów programu.
EN
The city of Białystok in the era of intensive development in the years 2007-2013 has reached the intended target. Through the Operational Programme Development o f Eastern Poland, and concretely Programme „Improving the quality of functioning the system of public transport Białystok City” managed to significantly raise the profile of the Białystok urban public transport. Increase the attractiveness of that communication resulted in a large change in the quality of both the use and the perception by potential passengers. It evidenced by a significant increase in their numbers as a result of the investments made. This article presents the key achievement of the various stages of the program.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.