Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  commercial banking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
2
Content available remote W poszukiwaniu nowych źródeł dochodów banków komercyjnych w Polsce
PL
Polski sektor banków komercyjnych - z racji swej wielkości i jakości wdrożonych regulacji prawnych - jest traktowany jako sektor stabilny wypełniający z powodzeniem rolę instytucji zaufania publicznego. Tym niemniej jednak od pewnego czasu boryka się on z narastającymi problemami. Zdaniem autora trudno je uznać jako przejściowe. Niniejszy artykuł dokumentuje pogarszającą się kondycję sektora banków komercyjnych, a także sugeruje pożądane kierunki jego ewolucji, w celu łagodzenia coraz dotkliwszych znamion narastającego kryzysu.
EN
The Polish commercial banking system is treated as a financially stable sector thanks to its size and quality of implemented legal solutions. At this moment it successfully fulfils the role of an institution of public trust. For some time however it has been encountering certain problems. In the Author's opinion these mentioned difficulties should not be treated as temporary. The paper presents worsening of the financial condition of the discussed system. The author suggests also desired directions of its evolution to ease more and more severe symptoms of increasing recession.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.