Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blog
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Media społecznościowe w mikroprzedsiębiostwach
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania mediów społecznościowych do rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw. We wstępie zostały scharakteryzowane mikroprzedsiębiorstw a oraz obawy z którymi się obecnie borykają. Następnie została przedstawiona definicja mediów społecznościowych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących korzystania z mediów społecznościowych przez mikroprzedsiębiorstwa. W oparciu o studia literaturowe została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w rozwoju i promocji mikroprzedsiębiorstw.
EN
The aim of this paper is to present the possibilities of using social media for the development and promotion of micro-enterprises. In the introduction we were characterized micro-enterprises and their concerns. Then was presents the definition of social media. Presented the results of studies on the use of social media by micro-enterprises. Based on the literature studies carried out an analysis of the possibilities of using the social media for the development and promotion of micro-enterprises.
EN
The purpose of this article is to present blogs as an effective tool for young people 's development of entrepreneurial skills and attitudes. To reach this aim current literature and studies about blogging were investigated and a research was conducted. The scope of the study was to examine Polish most successful fashion blogs by collecting data from their authors in a questionnaire. Findings present blogging as a possible method of self-employment especially dedicated for young people.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako skutecznych narzędzi dla młodzieży w rozwijaniu przedsiębiorczych umiejętności i postaw. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu aktualnej literatury i przeprowadzono badanie dotyczące blogowania. Zakres badania polegał na zbadaniu najpopularniejszych polskich blogów mody z wykorzystaniem kwestionariusza autorskiego. Wyniki badania przedstawiają blogowanie jako możliwą metodę samozatrudnienia, szczególnie kierowaną dla młodych ludzi.
3
Content available Blogi w kreowaniu wizerunku marki
PL
Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako ważnych obecnie narzędzi komunikacji marketingowej umożliwiających kreowanie wizerunku marek. Cyfryzacja procesów marketingowych sprawiła, iż blogi stały się efektywnym instrumentem komunikacji z otoczeniem. Zarówno blogi prywatne, jak i firmowe opierają się na tworzeniu i udostępnianiu treści. W odróżnieniu od typowego przekazu promocyjnego, blog nie ma charakteru perswazyjnego, a raczej informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Blogi wpisując się w model content marketingu, mogą skutecznie wpływać na odbiorców, formując oceny i pozycjonowanie produktów i marek. W artykule skoncentrowano się na blogach prywatnych o różnej tematyce, które z jednej strony jako medium społecznościowe, z drugiej jako narzędzie marketingu szeptanego mogą istotnie wpływać na percepcję i pozycjonowanie marek, budując ich rynkowy wizerunek.
EN
The aim of the article is presenting blogs as important tools of marketing communication that are helpful in brand image creation. The digitization of marketing processes caused that blogs had become a new and effective instrument of the communication with the market. Both private, as well as company blogs are based on creating and sharing contents. Unlike the typical promotional form, the blog doesn’t have coaxing but rather information, educational or entertainment character. Blogs, fitting perfectly in the model of content marketing, can effectively influence recipients by forming evaluations and positioning of products and brands. The article concentrates on private blogs that as the community medium as well as the tool of whispered marketing can indeed influence the perception and the positioning of brands building their market image.
4
Content available remote Analiza grup w serwisach społecznościowych
PL
Artykuł dotyczy zastosowania analizy sieci społecznych do identyfikacji grup ściśle związanych blogów oraz do analizy charakterystyk tych grup. Analiza grup polega na wyliczeniu wartości miar opisujących gęstość grup oraz ich stabilność oraz na dyskusji uzyskanych wyników.
EN
In the paper, methods of identification groups in the blogosphere using the social network analysis approach are presented. Dynamics of groups are measured by density, stability and cohesion. Additional measure, light stability is introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.