Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy opisu wstępnego etapu projektowania i modelowania postaci konstrukcyjnych bioresorbowalnych implantów ortopedycznych do wspomagania rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (Anterior Cruciate Ligament - ACL). Głównym zadaniem wspomnianych implantów powinno być utworzenie – w kanale kostnym - „rusztowania” dla wszczepionego przeszczepu, będącego substytutem zerwanego więzadła. Implant taki nie tylko ma precyzyjnie zakotwiczyć przeszczep w kanale kostnym, ale przede wszystkim - dzięki możliwości perfuzji krwi oraz bioresorbowalnym własnościom docelowego tworzywa - przyspieszyć wrastanie tkanki kostnej w przeszczep. Pomysł nadania postaci konstrukcyjnej implantom jest rozwinięciem wynalazku opatentowanego przez dra hab. n. med. K. Ficka.
EN
The article concerns the description of the initial stage of designing and modeling designing form of the bioresorbable orthopedic implants to support reconstruction of the anterior cruciate ligament (Anterior Cruciate Ligament - ACL). The main purpose of these implants should be to create - in the bone canal - "scaffolding" for the implanted graft, which ruptured graft which is a prosthesis of the broken ligament. The implant would not only has a precisely to anchor the graft in the bone canal, but above all - thanks to the possibility of blood perfusion and bioresorbable properties of the target material - to accelerate the ingrowth of bone tissue in the transplanted tendon. The idea of giving the structural form of the implants is a development of the invention patented by MD PhD, DSc K. Ficek.
PL
Celem badań było opracowanie metodyki postępowania podczas wielokryterialnej optymalizacji postaci geometrycznej implantu ortopedycznego przeznaczonego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego znajdującego się w stawie kolanowym. Implant powinien dokładnie zakotwiczać przeszczep w tunelu kostnym oraz przyspieszać wrastanie tkanki kostnej w przeszczep, tak aby mógł on przejąć rolę zerwanego więzadła. Starano się określić optymalną postać geometryczną implantu z uwzględnieniem dwóch kryteriów: wykorzystania maksymalnych własności wytrzymałościowych nieprzekraczających wartości dopuszczalnych oraz optymalnego nasączenia implantu krwią.
EN
The scientific goal of the project is multicriterial optimization of the design of an orthopedic implant responsible for supporting the reconstruction of the anterior cruciate ligament. The implant should not only precisely anchor the tendon in the tunnel but, above all – thanks to appropriately selected geometric shape and other design features – accelerate the ingrowth of bone tissue into the grafted tendon. The aim of this research is to define an optimal geometric shape of implants and to determine the impact of this geometric shape on the strength properties and the process of blood perfusion through the implant. All data would be obtained by the computer simulation and scrutiny where the input object is a virtual model describing optimum geometric shape of an implant under multicriterial optimization process for a specific set of criteria.
3
Content available remote Methodology of Optimization of the Design of an Orthopedic Implant
EN
The scientific goal of the project is multicriterial optimization of the design of an orthopedic implant responsible for supporting the reconstruction of the anterior cruciate ligament. The implant should not only precisely anchor the tendon in the tunnel but, above all, - thanks to appropriately selected geometric shape and other design features - accelerate the ingrowth of bone tissue into the grafted tendon. The condition for the correct ingrowth of the bone tissue is to enable optimal perfusion of blood and other body fluids into the ligament prosthesis (grafted tendon). Therefore, the geometrical shape of the implant should allow accumulating active biological factors in the vicinity of the grafted tendon, thus accelerating the healing process. The research hypothesis is that there is a specific number of holes of a certain shape and a specific arrangement of these holes, which ensure optimum blood perfusion by maintaining adequate mechanical properties. Finding the optimum is possible by methods such as Artificial Immune Systems from heuristic algorithms class.
EN
This article describes the example of a computer aided and 3D print of a patient’s fractured orbital preoperational reconstruction surgery planning. On basis of a medical visualization a triangular model of the facial part of the skull with the fractured orbital has been developed. Using the haptic voxel modeling tools the model has been improved and next the model of the reconstructed orbital has been made. This model served to build a physical model. Using the physical model of the orbital the reconstruction mesh has been made which was then implanted into the patient’s skull. The entire surgery was completed with no complications and the patient regained proper sight.
5
Content available remote Zaawansowane systemy automatyki jazdy wspomagające kierowcę bolidu Mushellka
PL
Bolid elektryczny MuSHELLka, startujący w światowych zawodach Shell Eco-marathon w 2013 roku, wyposażono w aktywne systemy bezpieczeństwa: BLIS (system informujący kierowcę o pojawieniu się obiektu w mar-twym polu), ACC (system skanujący przestrzeń przed bolidem), ACS (system działający w przypadku kolizji). Bazują one na istniejących systemach, które są wykorzystywane obecnie w samochodach. Dostosowanie tych systemów na potrzeby bolidu elektrycznego MuSHELLka było bardzo skomplikowane, jednak za pomocą specjalnego oprogramowania PreScan firmy TASS zaprojektowano jei przebadano tak, aby zapewniały kierowcy i jego konkurentom większe bezpieczeństwo. Słowa kluczowe: systemy bezpieczeństwa, zaawansowany system wspomagania kierowcy, systemy automatyki jazdy, PreScan, Bolid MuSHELLka, Shell Eco-marathon, system informacji „martwego pola”, system informacji o wyprzedzaniu, system bezpieczeństwa w przypadku kolizji.
EN
Electric vehicle MuSHELLka during development for 2013 Shell Eco-marathon, has been equipped with active safety systems. Blind Spot Information System, Adaptive Cruise Control and Automatic Crash System. All those systems will ensure driver and his opponents more safety. Projects of submitted systems based on real layouts which are nowadays in cars. Adaptation of those systems for our vehicle and race needs were complicated. With aid of special software PreScan from TASS, which is a computer simulator for advanced driver assistance systems, there were possibilities to design and test safety systems in the specified environment. It is an urban racetrack in Rotterdam, Holland. Also there were capabilities to specify sensors and their properties. Entirely with MATLAB/Simulink software have given opportunity to build and verify selected safety systems.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie trzech przypadków medycznych, procesy wykonywania modeli wirtualnych i fizycznych fragmentów twarzowej części czaszki. Obiektami wejściowymi do realizacji procesu były obrazy DICOM pochodzące z obrazowania medycznego. Na ich podstawie uzyskiwano triangularne modele 3D. Modele te – po wykonaniu transformacji strukturalnych – były edytowane za pomocą systemów klasy CAx w celu uzyskania pożądanej postaci. Przeznaczeniem tych modeli był wydruk 3D. Wykonane modele fizyczne posłużyły do planowania zabiegów medycznych.
EN
The article, based on three examples of medical cases, presents the processes of performing virtual and physical models of the facial skeleton fragments. The input objects for the process were DICOM images derived from medical imaging. 3D triangular models were obtained on this basis. These models, after carrying out structural trans-formations, were edited by means of CAx class systems to obtain the desired form. The purpose of these models was the 3D print. The obtained physical models were used for planning the medical treatments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.