Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule pokazano jaki wpływ na pomiary emisji promieniowanej pochodzącej od odbiorników telewizyjnych ma pochylanie anteny odbiorczej. Przedstawiono porównanie wyników pomiarów wykonanych według wymagań normatywnych z wynikami uzyskanymi przy pochylaniu anteny.
EN
Article shows the influence of antenna tilt on the radiated emission from TV-set measurement. Results obtained accordingly with normative requirement was compared to result recorded with antenna tilting.
2
Content available remote The immunity of the knx model to electromagnetic pulse disturbances
EN
The article presents the test results of the electromagnetic resistance of an intelligent, stationary installation model to pulse interference. The installation model tested was based on the automatic devices of an intelligent building, manufactured by Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia impulsowe. Badany model instalacji został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager.
3
Content available remote The immunity of the KNX model to continuous electromagnetic disturbances
EN
The article presents the test results of the electromagnetic immunity of an intelligent fixed installation model to electromagnetic continuous disturbances in relation to the standards and regulations in force. The model tested was based on intelligent building automatic devices by Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia ciągłe w świetle obowiązujących norm i przepisów. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager.
4
EN
Article presents the influence of antenna height and tilt on the results of radiated emission measurements above 1 GHz.
PL
W artykule pokazano jak zmiana kąta pochylenia anteny wpływa na pomiary zaburzeń promieniowanych w zakresie powyżej 1 GHz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu podłogowych materiałów na zdolność komory typu SAC do wytworzenia obszaru pola jednorodnego.
EN
The article shows how the type of the floor absorbers affects the field uniformity in semi-anechoic chambers.
PL
W artykule pokazano jaki wpływ na wyniki pomiarów emisji zaburzeń radioelektrycznych pochodzących od źródła modelowego ma kąt nachylenia anteny odbiorczej w stosunku do płaszczyzny ziemi.
EN
In the article the influence of antenna tilt on the results of emission measurements up to 1 GHz will be shown.
7
Content available remote Radiated electromagnetic emission up to 1 GHz of the KNX fixed installation
EN
The article presents the results of the electromagnetic emission of a fixed installation model. The tested model was implemented on the basis of intelligent building KNX automation manufactured by Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych prac związanych z zastosowaniem typowych absorberów EMC w aplikacjach innych niż komory bezodbiciowe. Wybrane modele absorberów funkcjonujących na rynku zostały sprawdzone pod względem tłumienności oraz potencjału zastosowań innych niż branża EMC.
EN
This paper presents the results of works carried out in Laboratory of Electronic Devices on the use of absorbing materials for other than anechoic chambers’ applications. The chosen existing on the market absorbers have been evaluated for their attenuation characteristics and possible use for others than EMC trades.
EN
The aim of the article is to show practical possibilities of LabView application in an EPC/EMC/RFID laboratory. This paper presents advantages and disadvantages of LabView graphical development environment for controlling of test equipment in case of electromagnetic compatibility of RFID systems. As an example the applications for pulse/burst generator verification, radiated immunity test controlling and intermediate frequency analyzing for assessment of Radio Frequency Identification Technology used in logistics applications are shown.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Laboratorium Urządzeń Elektronicznych prac związanych z zastosowaniem typowych absorberów stosowanych w kompatybilności elektromagnetycz-nej w aplikacjach innych niż komory bezodbiciowe. Wybrane modele absorberów funkcjonujących na rynku zostały sprawdzone pod względem tłumienności oraz potencjalnego zastosowania w projektach logistycznych.
EN
This paper presents the results of works carried out in Laboratory of Electronic Devices on the use of absorbing materials for other than anechoic chambers’ applications in electromagnetic compatibility. The chosen existing on the market absorbers have been evaluated for their attenuation characteristics and possible use in logistics projects.
PL
W artykule opisano opracowanie prototypu bramki RFID, która realizuje skuteczne i selektywne odczytywanie znaczników RFID bez konieczności zmian infrastrukturalnych otoczenia, co umożliwia uniezależnienie się od środowiska, w którym jest instalowana. Pole poprawnego odczytu jest tu kształtowane przez zastosowanie w układzie odpowiednich materiałów absorpcyjnych, pochłaniających fale elektromagnetyczne oraz eliminujących z układu zjawiska niepożądane, takie jak: załamywanie się i odbijanie fal. Bramka jest wykonana modułowo, z materiałów gwarantujących jej wystarczającą wytrzymałość mechaniczną i ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami.
EN
The most of currently used RFID gates have an essential di- sadvantage: they are non-selective. This nray lead to read of tags not intended to identification (for example from outside of the gate). Presented gate elinrinates these disadvantages - it implements effective and selective reading of RFID tags without the need for changes in infrastructure - it allows independence from the environment in which it stalled. Reading of tag area is here shaped by use of appropriate absorbing materials - they absorb electromagnetic waves and eliminate the unwanted effects such as deflection and reflection of waves.
12
Content available remote Software implementation of TEM waveguides correlation algorithm
EN
Paper describes practical implementation of correlation algorithm between measurements carrying out by use of TEM waveguide and open area test site.
PL
Celem prac zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu było wykonanie w środowisku LabView systemu sterującego procesem badawczym odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych.
EN
The aim of this work was to create the system dedicated to radiated immunity tests. To perform it the LabView programming environment was chosen – a versatile tool with a graphical programming language.
14
Content available remote Operation of RFID systems in electromagnetic environment
EN
The aim of this work was to investigate the influence of electromagnetic fields from various systems on the operation of radio waves based automatic identification systems (RFID).
PL
Celem prac przedstawionych w niniejszym artykule było stworzenie aplikacji przeznaczonej do automatycznej weryfikacji aparatury wykorzystywanej do badań kompatybilności elektromagnetycznej, a dokładnie odporności na zaburzenia impulsowe. Do realizacji tego zadania wybrano pakiet LabView, który jest uniwersalnym, modułowym środowiskiem programistycznym, opartym na graficznym interfejsie użytkownika. W artykule przedstawiono analizę wymagań normatywnych, opis środowiska LabView oraz opis aplikacji weryfikacyjnej.
EN
The aim of the article is to show practical possibilities of LabView application in an EMC laboratory. This paper presents advantages and disadvantages of LabView graphical development environment for controlling of electronic equipment in case of electromagnetic compatibility testing. As an example the applications for pulse and burst generator verification are shown.
16
Content available remote Development of radiated immunity test set-up for measurements up to 3 GHz
EN
The aim of this work was to create the system dedicated to radiated immunity tests up to 3 GHz. To perform it the specialized hardware and software was chosen, also the LabView programming environment was used to create a software application.
17
Content available remote EMC testing with the use of the LabView programming environment
EN
The aim of the article is to show practical possibilities of Lab View application in an EMC laboratory. This paper presents advantages and disadvantages of Lab View graphical development environment for controlling of electronic equipment in case of electromagnetic compatibility testing. As an example the applications for pulse/burst generator verification, radiated immunity test controlling and intermediate frequency analyzing are shown.
18
PL
Celem niniejszego artykułu było opracowanie narzędzia do obserwacji charakteru zaburzeń przewodzonych emitowanych przez badane urządzenia, przy wykorzystaniu wyjścia częstotliwości pośredniej odbiornika pomiarowego. Zadanie to zostało zrealizowane przy wykorzystaniu graficznego środowiska programowania LabView.
EN
The aim of this work was to create an application dedicated to analyze the character of conducted disturbances by use of intermediate frequency output of the receiver. To perform it the LabView programming environment was chosen – a versatile tool with a graphical programming language.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie trzech lat realizacji projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Piątego Programu Ramowego, w którym uczestniczą między innymi polskie zespoły naukowo-badawcze z obszaru kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowano strukturę, cele, zakres działań oraz wszystkie osiągnięcia Forum laboratoriów wdrażających unijną dyrektywę na temat kompatybilności elektromagnetycznej FOR-EMC.
EN
The paper presents a project funded by European Commission under the Fifth Framework Programme. The project called Forum of laboratories implementing EU Electromagnetic Compatibility Directive FOR-EMC was co-ordinated by Institute of Logistics and Warehousing, Poznafi, Poland and consisted of 26 EMC institutions from European 20 countries. The laboratories work or - are in the process of - preparation to operate in the field of implementation of 89/336/EEC Directive. The thematic network aimed to enhance collaboration between European units in order to prepare laboratories in the Candidate States for the process of implementation of the EMC Directive. The paper presents the structure, aims and range of present activities of FOR-EMC.
PL
Referat przedstawia metodyką sprawdzania jednorodności pola elektromagnetycznego wygenerowanego w GTEM dla badania odporności urządzeń na to pole zgodnie z normą IEC 1000-4-3 i innymi -normami pochodnymi.
EN
The paper presents methodology of uniform electromagnetic field verification generated in GTEM for immunity testing of equipment according to IEC 1000-4-3 and related standards.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.