Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono problematykę wyrównywania napięć na szeregowo połączonych 12-woltowych akumulatorach ołowiowych zbudowanych na bazie sześciu ogniw 2-woltowych. Skupiono się na rozwiązaniu z zastosowaniem dodatkowego akumulatora energii. Należy tu podkreślić fakt, że prezentowany proces wyrównywania dotyczy napięć na poszczególnych akumulatorach, a nie na ich poszczególnych ogniwach. Omówiono i przedyskutowano zalety, wynikające z zastosowania takiego rozwiązania. Przedstawiono schemat blokowy systemu zbudowanego w oparciu o technikę mikroprocesorową. Zaprezentowano i omówiono rozwiązanie bazujące na dedykowanym układzie scalonym typu LTC 3305, przeznaczone do wyrównywania napięć na czterech akumulatorach pracujących w połączeniu szeregowym [4]. Pokazano sposób realizacji wspomaganego komputerem stanowiska badawczo-pomiarowego pozwalającego na automatyzację pomiarów oraz prowadzenie badań długofalowych. Przedstawiono i przedyskutowano wybrane wyniki badań wstępnych.
EN
This article presents the problem of voltage equalization on a series connected 12 volts lead-acid batteries composed of six cells with nominal voltage of 2 volts each. We focused on solution using additional energy storage device. It has to be notified that presented process of voltage equalization is related to potential differences on individual batteries, not on their cells. The advantages of using this solution have been described and discussed. Block diagram of the system based on microcontroller technology is presented. Solution based on dedicated integrated circuit LTC3305, suitable for voltage equalization on four lead-acid batteries operating in series is described. It has been shown how the implementation of computer-aided experimental station allows to automate measurements and long-term research. Selected results of preliminary tests have been presented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano demonstrator przenośnego modułu fotowoltaicznego zintegrowanego z innowacyjnymi systemami akumulacji oraz zarządzania energią, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny. Zastosowane w nim super cienkie akumulatory typu A123 AMP20m1A bazujące na technologii LiFePO4 oraz innowacyjny bazujący na technologii SMD system zarządzania energią pozwoliły na uzyskanie konstrukcji o wymiarach, które nie przekraczają wymiarów samego modułu fotowoltaicznego. W artykule przedstawiono schemat blokowy demonstratora, omówiono jego komponenty oraz ich funkcje. Zaproponowano jego obszary aplikacyjne i przedstawiono zalety w odniesieniu do znanych rozwiązań autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych.
EN
The paper presents demonstrator of portable photovoltaic module integrated with the innovative systems for accumulation and energy management. It is a result of collaboration between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel Sp. z o. o. from Pszczyna. Demonstrator uses super-thin, A123 AMP20m1A type batteries, based on LiFePO4 technology and the innovative SMD power management system. This makes possible to obtain total dimensions that do not exceed the dimensions of the photovoltaic module itself. This paper presents a block diagram of a demonstrator, discusses its components and their functions. Application areas and their advantages in relation to known solutions for autonomous photovoltaic systems are proposed. The results of the tests carried out in real conditions were presented and discussed.
3
PL
W artykule zaprezentowano programowalny system przeznaczony do wspomagania badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów. Powstał on z myślą o badaniach akumulatorów bazujących na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. System zbudowano w oparciu o programowalny zasilacz stałoprądowy, programowalne stałoprądowe obciążenie elektroniczne, multimetr oraz w specjalnie do tego celu zaprojektowany i wykonany układ do pomiaru temperatury i nadzoru systemu.
EN
The article presents programmable system to support of selected characteristics and parameters of batteries. Particularly it is dedicated for testing secondary batteries based on LiFePO4 cells, however is possible to utilize this system in other technologies. System is built on programmable DC power supply, programmable electronic DC load, digital multimeter and dedicated unit for temperature measurement and control system, designed and made by Authors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.