Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  behaviour of consumers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In 2016, in 56% of shops with clothing and footwear, the percentage of returns was at the level of 10-25%. One of the main reasons for returns is the mismatch of product size to the customer’s size. Although there are standardized clothing sizes on the market, the same marks are often characterized by other parameters depending on the manufacturer’s brand. The aim of this study is to identify the scale of the problem concerning various sizes of clothing products in the opinion of customers. Almost half (46%) of respondents indicated that the right selection of clothing size is a problem for them. In this aspect, sex is not important, i.e. both for a group of women and men – every second respondent indicates this inconvenience. 26% of the surveyed women do not get angry at all when trying on clothing products, and only 16% of men showed the same feature.
PL
Jednym z istotnych problemów rynku odzieżowego jest duży odsetek zwrotów produktów, aż w 56% sklepów z odzieżą i obuwiem procent zwrotów kształtował się, w 2016 roku, na poziomie 10-25%. Jednym z głównych przyczyn zwrotów jest niedopasowanie wielkości produktu do wymiarów klienta. Mimo, iż na rynku funkcjonują znormalizowane oznaczenia wymiarów odzieży to bardzo często, te same oznaczenia charakteryzują się innymi parametrami w zależności od marki producenta. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja skali problemu różnych wymiarów produktów odzieżowych w opinii klientów w zależności od płci i wieku. Prawie połowa (46%) ankietowanych wykazała, że właściwy dobór rozmiaru odzieży jest dla nich problemem, w tym 16% potwierdziła to zdecydowanie. W tym aspekcie nie ma znaczenia płeć, czyli zarówno dla grupy kobiet i mężczyzn co drugi respondent zauważa tą niedogodność. Jednak determinanta w postaci czasu spędzanego w przy-mierzalni bez irytacji stanowi istotną statystycznie zależność od płci. 26% ankietowanych kobiet w ogóle nie irytuje się podczas przymierzania odzieży, gdzie jedynie 16% mężczyzn wykazało tą samą cechę.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat posiadanego sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ukazano, jakimi kryteriami wyboru kierowali sic respondenci przy zakupie sprzętu chłodniczego, a także, w jakim stopniu wykorzystują posiadany sprzęt w swoich gospodarstwach domowych. Ustalono również, na jakie funkcje zwracają uwagę w przypadku zakupu lodówki, a także czy reklama lub promocja sprzedaży wpłynęła na ich zakup. Ponadto wskazano obszary, na które producenci mogliby zwrócić uwagę, gdyby stworzyć, bądź też zwiększyć lojalność konsumentów wobec marki.
EN
This paper presents the results of a survey on refrigeration equipment found in households in Lubuskie province. It shows what selection criteria the respondents followed when buying refrigerating equipment, as well as the extent to which they use their equipment in their households.. It was also determined what features respondents pay attention to when buying refrigerators, and whether the advertising or sales promotion influenced their purchase. It also indicated areas which producers might pay attention to if they wish to create, or increase consumer loyalty to the brand.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany obserwowane w zachowaniach i postawach konsumenckich w Polsce w kontekście procesów globalizacyjnych i ich wpływ na kształtowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Szczególną uwagę poświęcono postawom Polaków wobec produktów krajowych i zagranicznych oraz rozpoznawalności marek producentów zagranicznych na polskim rynku żywnościowym.
EN
The paper presents changes in the behaviour and patterns of consumers in Poland in the context of global processes and the implications on shaping international strategy of food industry enterprises. The special attention is paid to Polish attitudes towards domestic and international products and on problem of recognizing international brands on the Polish food market.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.