Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprężone powietrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono krótko wybrane proekologiczne metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania (metodę zminimalizowanego smarowania MQL oraz chłodzenie strumieniem schłodzonego sprężonego powietrza). Opisano istotę hybrydowej metody chłodzenia i smarowania strefy szlifowania otworów, integrującej odśrodkowe podawanie aerozolu powietrzno-olejowego (MQL) przy jednoczesnym podawaniu schłodzonego sprężonego powietrza (SSP).
2
Content available remote Osuszanie sprężonego powietrza na potrzeby produkcji
PL
Bardzo często znaczącym problemem w zakładach produkcyjnych, w których duże znaczenie ma użycie sprężonego powietrza, jest wytrącanie się wody w instalacjach. Może to prowadzić do dostawania się skroplin do newralgicznych elementów urządzeń produkcyjnych, powodując usterki, a w rezultacie duże koszty napraw. Bardzo rozsądnym podejściem jest wprowadzenie jakości sprężonego powietrza do polityki jakościowej firmy, uwzględniając wręcz wymagania, które mogą pojawić się w przyszłości.
3
Content available remote Ultradźwiękowa diagnostyka instalacji sprężonego powietrza
PL
Sprężone powietrze jest drugim po energii elektrycznej najczęściej stosowanym medium w przemyśle. Pomimo bezpiecznego i uniwersalnego charakteru sprężone powietrze należy do jednego z najdroższych nośników energii.
4
Content available remote Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi. Podstawowe funkcje
PL
Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi polega na odcinaniu i uwalnianiu energii sprężonego powietrza w stanach zagrożenia dla urządzeń i użytkowników.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 12 i ostatnia tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This 12th and the last part deals with electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 11 tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with electric installations in compressed air, vacuum and medical gases systems.
7
Content available remote Bezpieczne sterowanie napędów pneumatycznych - zagadnienia wybrane
PL
W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące bezpiecznego sterowania napędami pneumatycznymi, tj. przygotowanie sprzężonego powietrza czy sterowanie siłownikiem.
EN
The energy efficiency increase problem for railway rolling stock pneumatic systems compressed air preparation is directly connected with its purification and drying technology choice. In the presented materials in the article, the authors find a solution to the problem based on realization analysis of different factors that affect compressed air quality, purification and drying technology choice, as well as based on energy efficiency analysis. To realize the energy-saving events at railway rolling stock compressed air preparation, the authors suggest performing factor analysis influencing on compressed air purification method choice to consider pneumatic system as a module scheme and to employ the modernized construction of the locomotive main tanks.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 6 tego cyklu poświęcona jest zagadnieniu próżni medycznej. Autor omawia w niej zasadę działania i rodzaje pomp próżniowych oraz zalecenia projektowe i eksploatacyjne, w tym problem zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczeń centralnej sprężarkowi.
EN
Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals-among others-with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with the medical vacuum. Working principle and types of vacuum pumps are presented. Design and operating guidelines are pointed with special regard to proper ventilation of the central compressor room.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 5 tego cyklu poświęcona jest zaleceniom projektowym i eksploatacyjnym dotyczącym prawidłowej konstrukcji instalacji sprężonego powietrza.
EN
Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 7 tego cyklu poświęcona jest problematyce gazów medycznych.
EN
Compressed gases and vapors are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with the medical gases.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 10 tego cyklu poświęcona jest dobrej praktyce wytwarzania gazów, czyli wymaganiom, które powinny być spełnione podczas ich produkcji i napełniania nimi zbiorników oraz butli.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals – among others – with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. In this part the requirements for medical gases production and charging into containers and bottles are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną pracy krzywkowego ekspandera zasilanego sprężonym powietrzem. Ekspandery krzywkowe są powszechnie stosowane, jako silniki w strefach zagrożonych wybuchem. Charakteryzują się niższymi kosztami aplikacji w porównaniu do silników turbinowych dla porównywalnych parametrów pracy (moc). W ramach przeprowadzonych prac przygotowano model matematyczny procesów cieplno – przepływowych zachodzących w ekspanderze, który następnie został zaimplementowany w środowisku numerycznym - ANSYS CFX. Podczas implementacji modelu matematycznego szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu ruchomej siatki obliczeniowej. Z wykorzystaniem przygotowanego modelu przeprowadzono szereg symulacji pracy ekspandera dla różnych warunków. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować na temat wpływu parametrów operacyjnych na osiągi ekspandera.
EN
The article covers a numerical analysis of the work of a rotary lobe expander powered by compressed air. Rotary lobe expanders are widely used as motors in potentially explosive environments. They are characterized by lower costs of application compared to turbine engines for comparable operating parameters (power). As part of the work presented in the article, a mathematical model of thermal and flow processes taking place in the expander was prepared, which was then implemented in a numerical environment - ANSYS CFX. During the implementation of the mathematical model, attention was paid to the moving grid. Series of simulations of the expander operation were carried out for various conditions. The obtained results allow to conclude on the influence of operational parameters on the expander's performance.
EN
The purpose of this text is to demonstrate an operation of a compressed air system designed for high air flow laboratories and wind tunnels. Development of such air system is a challenge due to unusual requirements (simultaneous supply of several users having different requirements and necessity to provide extremely high flows) which have to be address by means of adequate compressed air storage capacity and sophisticated control system. Each stage of the design process is going to be described, focusing on the selection of air compressors, air receivers and air dryers, followed by an insight into a development of the control system. The air system being described in this paper was successfully implemented at the Institute of Aviation in Warsaw improving the quality of the compressed air supply and simplifying the research planning.
PL
Celem tej pracy jest zaprezentowanie działania systemu wytwarzania i dystrybucji sprężonego powietrza przeznaczonego do zasilania laboratoriów badawczych oraz tuneli aerodynamicznych. Zaprojektowanie takiego systemu stanowi wyzwanie z powodu niecodziennych wymagań (równoczesne zasilanie wielu użytkowników sprężonym powietrzem o różnych parametrach oraz konieczność uzyskiwania ekstremalnie dużych przepływów), do spełnienia których niezbędne jest zapewnienie zbiorników o odpowiedniej pojemności oraz zaawansowanego systemu sterowania. Opisany zostanie każdy z etapów projektu, ze szczególnym naciskiem na proces wyboru urządzeń technologicznych oraz rozwój systemu sterowania. Zaprezentowany system wytwarzania oraz dystrybucji sprężonego powietrza został zaimplementowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, poprawiając jakość sprężonego powietrza dostarczanego do odbiorców oraz upraszczając proces planowania badań.
EN
The paper presents methods for in situ evaluation of coal permeability paying special attention to methods invented in the Oil and Gas Institute – National Research Institute (INiG – PIB). Included are: − a slug test method and alternative interpretation of slug test data using procedure devised in INiG – PIB, − a method which uses injection of water with a constant flow rate into a horizontal drainage well and accounts for the three dimensional flow (invented in INiG – PIB), − a method which uses air pressure decay in an isolated segment of a horizontal/vertical well to calculate permeability and skin effect (invented in INiG – PIB).
PL
W artykule zaproponowano szereg metod przystosowanych do użytku w warunkach kopalnianych do określania przepuszczalności in situ węgli. Szczególną uwagę poświęcono metodzie interpretacji danych slug testu opracowanej w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym (INiG – PIB) oraz metodom zatłaczania wody do drenażowego odwiertu poziomego przy utrzymywaniu stałego wydatku tłoczenia uwzględniającym przepływ sferyczny, jak również metodzie interpretacji przebiegu spadku ciśnienia gazu w izolowanym odcinku otworu drenażowego wykorzystującej urządzenie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG). Wszystkie wymienione metody opracowano w INiG – PIB.
16
Content available remote Bezpieczna eksploatacja układów pneumatycznych – ogólne zasady
PL
Układy pneumatyczne są niebezpieczne w eksploatacji głównie dlatego, że magazynują i wykorzystują energię sprężonego powietrza. W przemysłowych napędach pneumatycznych sprężone powietrze jest pod ciśnieniem 0,4-0,7 MPa (4-7 barów). Górna granica ciśnienia wynika głównie z opłacalności wytwarzania sprężonego powietrza. W przypadku niewłaściwej eksploatacji urządzeń pneumatycznych mogą powstać zagrożenia skutkujące poważnymi awariami lub wypadkami.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan technologii magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza. W oparciu o odpowiednie modele dynamiczne takich instalacji i symulacje procesów ładowania i rozładowania, przedstawiono możliwe do osiągnięcia efektywności magazynowania energii oraz towarzyszące im różnorakie definicje. Pokazano możliwości współpracy magazynów CAES ze źródłami odnawialnymi takimi jak turbiny wiatrowe czy ogniwa słoneczne, tworzące w ten sposób układy hybrydowe. Na podstawie dostępności kawern, zaproponowano szereg lokalizacji takich magazynów na terenie Polski.
EN
The article presents a current state of development of compressed air energy storage technology (CAES). Based on the appropriate dynamic models of such installations and simulations of the loading and unloading processes, the achievable energy storage efficiency and the various definitions accompanying them were shown. Opportunities for CAES to cooperate with renewable sources such as wind turbines and solar cells, thus creating hybrid systems were also pointed out. Based on the availability of caverns, a number of locations of such a storage were proposed in Poland.
EN
Pressure increase in industrial compressed air systems is produced in most cases in screw compressors. Compressor room devices (such as compressors, filters, oil separators, tanks, sometimes a dehumidifier) occupy relatively little space, each installation is different and has different capacities, but the compressors are chosen in such a way that the rate of pressure increase in the tank is usually equal 4...6 bar/min. The efficiency of such a system depends on many factors, including the compressor efficiency. The theoretical polytropic exponent of the air compression process can range from 1 (isotherm) to 1.4 (adiabatic), however, due to the compression rate, the exponent is closer to the upper limit. Reduction in the demand for compressed air work can be achieved by varying the rate of gas compression, for example using a large volume tank. This article analyzes a gas compression system with water injected into the tank with a pump, where the pump continuously changes its operating point (strongly dependent on its rotational speed) due to the varying discharge pressure. The article presents simulation results of the pump with change in rotational speed, which enables the pump to be operated near the optimum point. By slow injection into a large reservoir the entire compression process converges to the isothermal conversion, which reduces energy losses by decreasing the heating of compressed gas.
PL
Najczęstszym sposobem wytwarzania sprężonego powietrza w przemyśle jest zastosowanie sprężarek śrubowych. Urządzenia znajdujące się w sprężarkowni (jak sprężarki, filtry/separatory oleju, zbiorniki, czasami osuszacze) zajmują względnie mało miejsca, każda instalacja jest inna i ma inną wydajność, jednak sprężarki są tak dobrane, że tempo wzrostu ciśnienia w instalacji wynosi ok. 4...6 barów/min. Sprawność tej instalacji zależy od wielu czynników, w tym sprawności sprężarki. Teoretyczna wartość wykładnika politropy w procesie sprężania powietrza może zmieniać się w zakresie od 1 (izoterma) do 1,4 (adiabata). Jednakże ze względu na tempo sprężania powietrza wartość ta jest bliższa górnej granicy. Zmniejszenie zapotrzebowania na pracę potrzebną do sprężenia powietrza można osiągnąć przez zmianę szybkości sprężania gazu, na przykład z użyciem zbiornika o dużej objętości. Ten artykuł bada układ sprężania powietrza za pomocą wody wtłaczanej do zbiornika za pomocą pompy, gdzie pompa nieustannie zmienia swój punkt pracy (mocno zależny od prędkości obrotowej), a zmiana ta jest wymuszona zmianą ciśnienia na tłoczeniu. Artykuł prezentuje wyniki symulacji pracy pompy zmieniającej swoją prędkość obrotową w taki sposób, aby pracowała ona w pobliżu swojego punktu optymalnego. Dzięki wolnemu wtłaczaniu wody do dużego zbiornika proces sprężania zbliżony jest do przemiany izotermicznej, która obniża straty energii poprzez obniżenie ogrzewania sprężonego gazu.
20
Content available remote Detekcja i naprawa wycieków oraz planowanie ciśnień dla pneumatyki
PL
Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z detekcją i naprawą wycieków oraz z planowaniem ciśnień dla pneumatyki. Autor pokazuje w nim, co robić, by uniknąć strat sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.