Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyny pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dobór i kwalifikacja systemów pomiarowych w procesach technologicznych
PL
W artykule omówiono zagadnienie doboru przyrządów i maszyn pomiarowych w odniesieniu do wymaganej tolerancji wymiarowej, kształtu oraz gabarytów przedmiotów obrabianych. Opisano kolejne kroki postępowania w analizie przydatności systemów pomiarowych w stosunku do wymaganej dokładności obróbki.
EN
The issue of selecting and matching measurement tools and machines according to the required dimension tolerance, shape and overall sizes of workpieces has been discussed in the paper. The subsequent procedure steps of the analysis of the measurement systems usability in relation to the required machining precision have been described.
2
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 2
PL
Obecnie na rynku obserwuje się, że współrzędnościowe maszyny pomiarowe są wykonane ze specjalnych materiałów i mają konstrukcję odporną na zaburzenia w typowej hali produkcyjnej. Do tej grupy można zakwalifikować przeznaczone do pomiaru karoserii samochodowych maszyny o konstrukcji wysięgnikowej, a także inne maszyny o specyficznej konstrukcji (w tym typu portalowego) oraz maszyny kabinowe. W artykule przedstawione zostaną przykłady takich maszyn – ich parametry funkcyjne i metrologiczne.
3
Content available remote Współrzędnościowe maszyny pomiarowe w otoczeniu produkcji. Cz. 1
PL
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe dominują w procesach kontroli wymiarów produkowanych elementów maszynowych. Choć z założenia mają charakter urządzeń laboratoryjnych, to jednak produkcja wymaga, by mogły być one stosowane bezpośrednio w jej otoczeniu. W artykule przedstawiono opcje maszyn, które spełniają ten warunek: ich cechy konstrukcyjne z podziałem na portalowe, wspornikowe, wysięgnikowe i kabinowe; zakresy pomiarowe i dokładności oraz przykłady zastosowań.
PL
Referat przedstawia koncepcję i sposób tworzenia systemu pomiarowego poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii .NET Framework, udostępnionej przez firmę Microsoft. W referacie autorzy pragną podzielić się uwagami wynikającymi z pracy nad czwartą generacją systemu maszyn pomiarowych Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków, której rezultatem jest powstająca kolejna wersja systemu zintegrowanego z modelem CAD.
EN
The paper presents conception and the way of creation of measuring system by using modern .NET Framework technology, which is at present offered by Microsoft. In the paper authors would like to exchange their notes coming out from their works with designing the fourth generation system for CMMs produced by The Institute of Advanced Manufacturing Technology Kraków. Results of their works is actually coming into existence as next version of measuring system integrated with CAD model and intended for using in CMMs.
PL
W artykule przedstawiono aktualne możliwości kontroli wymiarowo-kształtowej części maszyn przy użyciu współrzędnościowych maszyn pomiarowych, koncentrując się na pomiarach dotykowych. Opisane pomiary zrealizowano na współrzędnościowej maszynie Zeiss Accura 7 wyposażonej w oprogramowanie Calypso. W treści artykułu zamieszczono wybrane fragmenty protokołów pomiarowych, niezbędne do prezentacji możliwości oceny dokładności wykonania wybranych cech części maszyn na WMP.
EN
The article presents up-to-date possibilities of dimension and shape precision check of machine parts as conducted by coordinate measuring machines, and focusing mainly on contact measurements. The measurements described in the paper were conducted on a coordinate machine Zeiss Accura 7 issued with Calypso software. The article includes sełected fragments of measurement protocols, essential for proper presentation of the precision check possibilities applicable in approving the performance accuracy of selected features of machine parts with coordinate measuring machines.
8
Content available remote Techniki pomiarowe w procesie wytwarzania kół zębatych stożkowych
PL
Artykuł naświetla problematykę związaną z projektowaniem systemu wspomagającego proces pomiaru kół stożkowych. Zaprezentowana również zostanie metodyka pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych w powiązaniu z systemami CAD.
EN
The article presents the issue of the supporting system of gear tooth surface measurement designing process. In addition, the methodology of measurement on coordinate measurement machines (CMM) in relation to the CAD system will be presented.
9
Content available remote Projekt i wykonanie przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych
PL
W pracy przedstawiono projekt przyrządu do badań zmęczeniowych zębów kół zębatych na maszynie wytrzymałościowej. Przyrząd umożliwia prowadzenie badań zmęczeniowych w warunkach zginania dwóch zębów jednocześnie. Przeprowadzona weryfikacja doświadczalna przyrządu potwierdziła słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych. Zaprojektowany i wykonany przyrząd stanowi uzupełnienie standardowego wyposażenia maszyny wytrzymałościowej.
EN
The especially designed device for fatigue tests of spur gear teeth is described in the paper. The device makes it possible to carry out fatigue bending tests or twa gear teeth simultaneously. The experimental testing procedure confirmed validity of assumptions taken. The device developed expands standard measurement instrumentation of fatigue testing machine.
10
Content available remote Możliwości pomiaru kół zębatych
PL
W artykule omówiono możliwości pomiaru odchyłek kół zębatych. Przedstawiono pomiary odchyłek przy użyciu uniwersalnych przyrządów, specjalistycznych maszyn pomiarowych i współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Zaprezentowano metodę kompleksową - badanie współpracy jednostronnej, dającą możliwość oceny kinematycznej zazębień. Przedstawiono możliwości zastosowania opracowanego przez ZMiSP Politechniki Poznańskiej programu KZW symulacji współpracy jednostronnej kół zębatych do oceny kinematycznej zarysów ewolwentowych.
EN
In the article, the possibilities of the gears' inaccuracy has been presented. Under discussion were measurements with classic measuring tools, specialized measuring devices and Coordinate Measuring Machines. The complex method including single flank measurement and cinematic analysis of the pair of gears has been presented. The advantages of the software simulating single flank measurement and cinematic analysis, which nad been worked out in the Division of Metrology, Poznan University of Technology, has been presented, too.
PL
W referacie omówiono problemy związane z budową i zastosowaniem systemów pomiarowych wykorzystujących zasadę analizy współpracy obustronnej kół zębatych. Przedstawiono własne rozwiązanie konstrukcyjne komputerowo wspomaganego oprzyrządowania do badania współpracy obustronnej walcowych kół zębatych wykonane w ramach modernizacji posiadanej maszyny pomiarowej. Zamieszczono również niektóre wyniki badań uzyskane z zastosowaniem zbudowanego oprzyrządowania pomiarowego wraz z oceną przydatności do nadzorowania procesu obróbki uzębień walcowych z wykorzystaniem metod SPC.
EN
The paper discusses problems connected with design and application of measurement systems witch the analysis of mutual co-operation are used. Authority design of computer aided device for testing the mutual co-operation of cylindrical toothed wheels is presented. It was perform within limits of modernisation of own machine. Exemplary results obtain with the application of designed measurement system are included. Moreover evaluation of the possibility of the usefulness for the control of the process of machining cylindrical toothed wheels with using methods of SPC.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.