Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundamentalne prawa człowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept “competences” is more often used both in the scientific literature, legal regulations and in the journalism to determine specific capacities, personal characteristics, skills, experience and knowledge. The article presents an original classification of competences divided intogeneral competences (information and communication, psycho-social, cross-cultural, ecological (sozological), economical, ethical, gender), and specific competences (training, information, linguistic). The author pays particular attention to the education of ethical competences understood as honesty and responsibility in all aspects of human activity, heading to the principles of right and ability to find a common denominator between good of an individual and a community, focusing on subsidiarity, solidarity, respect for the dignity of self and others, respect for fundamental human rights, tolerance and respect for people and the environment.
PL
Coraz częściej zarówno w literaturze naukowej, regulacjach prawnych, jak i w publicystyce używa się terminu “kompetencje”dla określenia specyficznych zdolności, cech osobowości, umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Artykuł prezentuje autorską klasyfikację kompetencji w podzialena kompetencje ogólne [informacyjno-komunikacyjne, psychospołeczne, międzykulturowe, ekologiczne (sozologiczne), ekonomiczne, etyczne, Genderowe oraz kompetencje szczegółowe (zawodowe, np. informatyczne, lingwistyczne). Autorka dużą wagę przywiązuje do kształcenia kompetencji etycznych rozumianych jako: uczciwość i odpowiedzialność we wszystkich aspektach ludzkiej działalności, kierowanie się zasadami dobra i umiejętność znalezienia wspólnego mianownika między dobrem indywidualnym i wspólnotowym, nastawienie na pomocniczość, solidarność, poszanowanie godności własnej i innych, respektowanie podstawowych praw człowieka, tolerancja oraz szacunek do ludzi i środowiska naturalnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.