Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykliczne obciążanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper there are shown the results of low-cycle fatigue testing of steel P91 samples. During the testing there was conducted a fixed amplitude loading testing as well as programmed loading with various sequence degrees of the program. The testing was done in two temperatures: T=20C and T=600ºC. During the testing a cyclic steel weakening was observed without a clear period of stabilization. Greater changes of the cyclic properties were observed in temperature T=600ºC. The influence of temperature on the fatigue life was determined in this paper. This influence is dependent on the degree of strain. It’s a minor one in the range of big strain and increases in the process of decreasing the degree of strain. Furthermore, the impact of the loading program type was determined on the test results and fatigue life calculations.
EN
The paper presents the results of studies on the effect of heat treatment and cyclic deformation on the properties of the magnesium alloy AZ91. The alloy was subjected to heat treatment by solutioning and ageing (420 °C/24 h/powietrze+210 °C/4 h/powietrze) and then to cyclic uniaxial zero-start pulsating loads. The maximal amplitudes of cyclic loads 54 and 74 MPa were lower than the offset yield strength of the alloy. The microstructure of the alloy is presented, while the properties of the alloy before and after cycling loading (up to 50 and 70 cycles) are determined by measurements of residual stress made by the X-ray method of sin2fi. It has been found that cyclic deformation causes the strengthening of the alloy AZ91. The strengthening of the alloy is found to increase with increasing loading amplitude and number of cycles, with the greatest strengthening effect occurs in the first three loading cycles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki cieplnej i cyklicznego odkształcania na własności stopu magnezu AZ91. Stop poddano obróbce cieplnej przesycania i starzenia (420 stopni C/24 h/powietrze+210 stopni C/4 h/powietrze) a następnie cyklicznym jednoosiowym obciążeniom odzerowo tętniącym. Maksymalne amplitudy cyklicznych obciążeń 54 i 74 MPa były niższe od umownej granicy plastyczności stopu. Przedstawiono mikrostrukturę stopu, a własności stopu przed i po cyklicznym obciążaniu (po 50 i 70 cyklach) określono przez pomiary naprężeń szczątkowych metodą rentgenowską sin2 fi. Stwierdzono, że cykliczne odkształcanie powoduje umocnienie stopu AZ91. Wykazano, że umocnienie stopu zwiększa się wraz ze wzrostem amplitudy obciążania oraz z liczbą cykli, a największy efekt umocnienia występuje w pierwszych trzech cyklach obciążania.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji materiału na równoczesne i sekwencyjne obciążanie siłą ściskającą i momentem skręcającym. Próby przeprowadzono na specjalnie do tego celu skonstruowanych urządzeniach umożliwiających płynną regulacją prędkości ściskania, częstotliwości skracania oraz amplitudy kąta skracania. Wstępne badania wykazały znaczny wpływ sposobu odkształcania na wartość naprężenia uplastyczniającego — w próbie skręcania ze zmianą znaku momentu skręcającego — i na wartość naprężenia uplastyczniającego oraz średnich nacisków jednostkowych — w próbie ściskania z oscylacyjnym skręcaniem.
EN
Research results on the response of materials to simultaneous and sequential applying of compressive force and torque are presented in the paper. The tests were executed on stands specially designed for this purpose, enabling the infinitely variable adjustment of compression rate, torsion frequency and amplitude of torsion angle. Preliminary testing showed the significant impact of a deformation method on flow stress (in the torsion test with the torque sign inversion) as well as on flow stress and mean unit pressure (in the compression test with oscillatory torsion).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.