Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contemporary art
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Contemporary art in the historic landscape
EN
The paper discusses the subject of the introduction of modern forms into spaces of a historical character, mainly into historical gardens. Its aim is to present the general tendencies, causes and scope of the introduction of modern art into these types of interiors, the problem of their interference with historical tissue, its scope and goal, along with an outline of general guidelines for these types of projects.
PL
Artykuł porusza problematykę wprowadzania nowoczesnych form do przestrzeni o charakterze historycznym, głównie do ogrodów zabytkowych. Ma ca celu przedstawienie ogólnych tendencji, przyczyn i zakresu występowania współczesnej sztuki w tego typu wnętrzach, problemu ich ingerencji w tkankę zabytkową, jej zakresu i celu, wraz nakreśleniem ogólnych wytycznych do tego typu działań.
PL
Starożytni symetrią nazywali harmonijny układ, określali nią proporcje i kanony piękna. Symetria była najbardziej podstawowym pojęciem ich estetyki ponieważ chodziło w niej właśnie o piękno. Symetria odgrywa zasadniczą rolę w sztuce porządkując płaszczyznę malarską i nadając jej określony rytm. Odzwierciedla także intelektualne znaczenia i symbole, przenikające się w twórczym działaniu artysty.
EN
The ancients used the term symmetry to call a harmony, it determines the proportion and canons of beauty. Symmetry was the most fundamental concept of aesthetics because it was just about beauty. Symmetry plays an essential role in the art of ordering a painting space and giving it a certain rhythm. It also reflects the intellectual meanings and symbols interwoven in the creative activity of the artist.
3
Content available Corpus Philogelos
PL
Autorefleksja artysty nad własną twórczością: tym jej wątkiem, który zanurzony jest w bieżących zdarzeniach polityki, sztuki, obyczajowości. Autor przywołuje filozofów i myślicieli od starożytności po wiek XX i ich zmagania z nikczemnością świata, dochodząc do własnych obserwacji, które przekłada na język sztuki: zarówno symbolicznej, w dużej mierze refleksyjnej, jak i publicystycznej, obierającej ze swej istoty ryzykowną drogę komentowania bieżącej rzeczywistości.
EN
The article contains self-reflection of the artist of his own works; this part of the works connected with current facts of politics, art, customs and tradition. The author cites philosophers and thinkers since antiquity till the 20th century and theirs’ fights against wickedness of the world. The conclusions he achieve he translates to the language of art: both symbolic, mostly reflective, and commentary, choosing risky way of current events’ comment.
PL
Artykuł dotyczy roli sztuki współczesnej oraz designu - istotnych elementów pojawiających się w przestrzeni publicznej. Niektóre formy współtworzenia przez nie przestrzeni miasta są ogólnie akceptowane, inne szokują, niektóre budzą sprzeciw. Wszystkie wpływają na odbiór miasta przez obserwatora, wydobywają nowe jakości dobrze znanych ulic i placów. Są wśród nich działania trwałe, a także czasowe i ulotne. Ich formy i znaczenie dla przestrzeni miasta oraz mieszkańców są przedmiotem tych rozważań.
EN
Paper discusses role of contemporary art and design, elements important for a public space. Some forms of these actions are accepted, while others shock citizens or cause protests. They all influence the reception of town space by the user, bring out new qualities of well known streets and squares. Among them there are events resulting in permanent change as well as occurrences of temporary or passing character. Their forms, meaning for urban space and inhabitants are the theme of this paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.