Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chłodnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Produkty żywnościowe niezależnie od ich pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (surowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, są przechowywane przez krótszy lub dłuższy czas. Wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który nie może odżywiać się "na zapas".
PL
W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozję. Zagadnienie to szerzej zostanie przedstawione w drugiej części.
PL
W pierwszej części artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto całą listę niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygnięcie sporu, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej części. Od odpowiedzi na to pytanie często zależy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania.
EN
The aim of the thesis is to analyse the influence of technological changes in the food-processing company on the quality of the product and its technological parameters on the example of the production cycle of fruit jam.
PL
Podczas eksploatacji komór chłodniczych lub mroźniczych z niezabezpieczonymi otworami drzwiowymi zaobserwować można duże straty energii wynikające z wymiany powietrza poprzez otwarte drzwi pomiędzy chłodnią a otoczeniem. Jedną z metod ograniczenia tego zjawiska jest montaż kurtyny paskowej, jednak dużo większe efekty możemy osiągnąć montując kurtynę powietrzną.
6
EN
The paper presents the results of the computer analysis of strength of insulated body. Mathematical model was described. The analysis included the development of load characteristics based on exploitation conditions. Based on construction data computational models of the analyzed construction were developed. Their simulation tests and result analysis carried information about stress distribution in the semi-trailer construction. In particular, actions were focused on presenting the load implementation of trailer during driving on a bend of the road.
PL
W pracy przedstawiono wyniki komputerowych analiz wytrzymałościowych konstrukcji naczepy chłodni. Opisano model matematyczny zestawu transportowego. Analiza obejmowała opracowanie charakterystyk obciążeniowych na podstawie danych dotyczących warunków eksploatacyjnych. Na podstawie danych konstrukcyjnych zostały opracowane modele obliczeniowe analizowanej konstrukcji. Ich badania symulacyjne i analiza wyników dostarczyły informacji o rozkładzie naprężeń w konstrukcji naczepy chłodni. W szczególności skupiono się na przedstawieniu implementacji obciążeń dla przypadku jazdy naczepy na łuku drogi.
PL
Sektor mrożonej żywności dynamicznie rozwijał się przez ostatnie lata. Takie zjawisko spotkało się z odpowiedzią firm świadczących usługi składowania i transportu produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Poszerzyły one zakres usług i poczyniły dodatkowe inwestycje, dzięki którym mogły sprostać coraz bardziej wymagającym potrzebom klientów.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i klasyfikację magazynów chłodniczych, a także główne problemy związane z projektowaniem pod względem cieplno-wilgotnościowym ścian zewnętrznych, stropodachów i podłóg na gruncie w budynkach chłodni składowych i mroźni.
EN
The article presents the characteristics and classification of cold stores as well as the main problems related to temperature-related and humidity-related design of external walls, roofs and floors on the ground in cold stores and freezers.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę płyt warstwowych jako podstawowego produktu do konstruowania lekkiej obudowy obiektów przechowalni, chłodni oraz mroźni. Omówiono cechy tych obiektów oraz podano charakterystyczne cechy środowisk wewnętrznych w nich panujących. W nawiązaniu do tych charakterystyk przedstawiono wymagania i kryteria doboru dotyczące lekkiej obudowy termoizolacyjnej z płyt warstwowych, ze wskazaniem na szczegółowe rozwiązania charakterystyczne dla obiektów o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej.
EN
The article presents the characteristics of insulated composite panels as a basic construction solution for the envelope of controlled atmosphere stores, cold stores and freezing facilities. It presents their specific details and conditions of their internal environments. In relation to these characteristics, the article also presents specific requirements and design rules for insulated composite panels characteristic of the envelope of controlled atmosphere premises.
PL
Technologie nawilżania powietrza w otoczeniu produktów stosowane są w średnich i dużych komorach chłodniczych, ale również coraz częściej w supermarketach w systemach nebulizacji, przyczyniając się do poprawy wyglądu oraz wydłużając czas przechowywania.
PL
Produkty żywnościowe niezależnie od ich pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (surowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, są przechowywane przez krótszy lub dłuższy czas. Wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który nie może odżywiać się „na zapas”.
PL
„Chłodnie – część 2” to kolejny artykuł z cyklu „Co trzeba wiedzieć o układach chłodniczych” opartego na wielu uzupełniających się modułach szkoleniowych firmy Danfoss do samodzielnej nauki z komputerem, przeznaczonych zarówno dla osób początkujących, jak i dla fachowców w dziedzinie chłodnictwa.
EN
The paper discusses the general energy and mass balance of refrigeration systems of food storage objects. To obtain the universality of the description allowing the use of the balance for different kinds of cold store buildings the variability of energy flux as a function of time was taken into account. The presented balance takes into account the possibility of maintaining of the set temperature and air humidity in cold store buildings at variable ambient temperatures (with a daily or annual resolution).
PL
W pracy przedstawiono podstawowy bilans energii i masy opisujący system chłodzenia dowolnego obiektu do przechowywania żywności. W celu uzyskania uniwersalności opisu umożliwiającego jego adaptacje do różnych obiektów w bilansie uwzględniono możliwość zmienności strumieni energii w funkcji czasu. Przedstawiony bilans uwzględnia możliwość utrzymania założonych temperatur i wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych przy zmiennych temperaturach otoczenia w okresie dziennym lub rocznym.
PL
Temat energochłonności urządzeń i systemów dotyczy każdego przedsiębiorstwa czy firmy w różnym zakresie. Zakres ten wynika przede wszystkim ze specyfiki owej firmy, a więc technologii, jakich się w niej wykorzystuje w celu zapewnienia ciągłości pracy.
PL
W artykule przedstawiono nowy typ chłodni wentylatorowej z odemglaniem powietrza chłodzącego. Zastosowanie nowego typu chłodni wentylatorowej powinno zminimalizować ryzyko zamglenia i oblodzenia jej otoczenia.
EN
In the paper new types of fan cooling tower with mist elimination from the cooling air were presented. Usage of the new fan cooling tower should minimize mist or icing hazards to its surroundings.
PL
W artykule opisano konstrukcję chłodni wentylatorowej powietrzno-wodnej o intensywnej wymianie ciepła pomiędzy chłodzoną wodą a powietrzem chłodzącym.
EN
The mechanical draught water-air cooling tower, where intensive heat transfer between cooled water and cooling air occurs, is presented.
17
Content available remote Zimnochronne izolacje komór chłodni i mroźni
PL
Efektywność pracy komór chłodniczych jest wypadkową sprawności urządzeń i instalacji chłodniczych, użytych do konstrukcji przegród materiałów dobieranych przez projektantów oraz jakości wykonania prac budowlanych. Publikacja przybliża ideę konstrukcji takich obiektów, opisuje istotę pracy komory chłodniczej, wymagania dla materiałów zachowujące ekonomiczność termoizolacyjną komór, zalety chłodniczych płyt warstwowych stanowiących podstawowy materiał konstrukcyjny na przegrody komór, typowe przykłady konstrukcji takich komór, a także podaje informacje o izolacjach termicznych instalacji i posadzek w chłodniach i mroźniach.
PL
Przedstawiono nowo zrealizowaną lądową elektrociepłownię gazową, zasilaną gazem ziemnym, towarzyszącemu wydobywanej z dna morskiego ropie naftowej. Wskazano na możliwość wykorzystania nadmiarowej mocy grzejnej do zasilania w gorącą wodę jako nośnika napędowego dla absorpcyjnego urządzenia chłodniczego nieodległej chłodni rybnej.
EN
In the paper the overland electric-heating power plant is described. In this power plant natural gas is used as fuel. Natural gas comes from sea's ground during petroleum extraction. The possibilities of heat power excess to supply in hot water of absorption cooling installation in refrigeration building are pointed out.
19
Content available remote Analiza teoretyczna i eksperymentalna drgań łopat wentylatora osiowego
PL
W pracy opisano przykład praktycznego zastosowania analizy modalnej w diagnostyce i modernizacji wielkogabarytowych osiowych wentylatorów chłodni. Przeprowadzona na podstawie wyników tej analizy modernizacja 8 maszyn wyeliminowała często zdarzające się awarie, których skutkiem było na ogół całkowite zniszczenie układu łopatkowego wentylatora.
EN
An example of practical application of the modal analysis in diagnostics and modernisation of the large-scale structure of an axial fan in the cooling tower has been described. The results obtained and the modernisation of 8 machines carried out on the basis of these results have eliminated often failures of fans that always resulted in complete damage of the machine blading system.
20
Content available remote Unos kropel z chłodni wody
PL
Opisano zjawisko tzw. unosu wody z chłodni w postaci wynoszenia kropel ponad chłodnię przez strumień powietrza chłodzącego. Przedstawiono zasadę działania stosowanych w chłodniach elimi-natorów unosu, scharakteryzowano ich konstrukcję, określono sprawność separacji. Podano wielkość strat wody obiegowej, spowodowanych unosem, w chłodniach wyposażonych w eliminatory unosu, przedstawiono dane odnośnie zasięgu opadu kropel.
EN
A phenomenon of water entrainment appearing in a cooler in a form of the emission of droplets above the cooler by the stream of cooling air has been described. The working principle, construction and the separation efficiency of entrainment eliminators used in coolers have been characterised. Losses of cycling water caused by entrainment in coolers equipped with entrainment eliminators have been given. Also the data dealing with a range of falling droplets is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.