Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatność podłoża
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono numeryczne obliczenia przykładowego prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę, wykonane przy wariantowym założeniu współczynnika sztywności podłoża. Przykład ma na celu zwrócenie uwagi na znaczący wpływ wartości tego współczynnika na wyniki obliczeń sił wewnętrznych. Różnice te są większe w przypadku zbiornika pełnego odkopanego niż pustego zasypanego. Największe różnice, także różnice znaków, dotyczą momentów utwierdzenia ścian w dnie oraz poziomych sił podłużnych na górnych krawędziach zbiornika.
EN
In the paper the numerical calculations of rectangular concrete water tank, performed with optional use of the ground rigidity coefficient values, are presented. The aim of the presented example is to call the designer attention to the influence of the coefficient value on the obtained values of internal forces. The differences are bigger in the case of full unearthed tank than the empty buried one. The largest differences, including differences in signs, concern bending moments between wall and foundation slab and lateral horizontal forces in the upper edge of tank.
EN
When the Polish norm for designing concrete constructions will be replaced in 2010 by the Eurocode, its limits referring to columns' slenderness will no longer bide. While designing reinforced slender columns in single-storey buildings, it is vital to consider all the factors which may influence the bearing capacity, one of which is the increment of the bending moment caused by the rotation of foundations supported by susceptible soils. The following article presents examples of the second order calculations taking into account the influence of subsoil susceptibility and columns' nominal stiffness, as defined in the Eurocode.
PL
Po wycofaniu (w 2010 r.) polskiej normy projektowania konstrukcji z betonu i zastąpieniu jej przez Eurokod przestaną obowiązywać zawarte w tej normie ograniczenia smukłości słupów. Projektując smukłe żelbetowe słupy w halach, trzeba rozpatrzyć wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na nośność - jednym z nich jest przyrost momentu zginającego wywołany obrotem fundamentu na podatnym podłożu. W artykule przedstawiono przykłady obliczeń według teorii II rzędu z uwzględnieniem wpływu podatności podłoża i nominalnych sztywności słupów, zdefiniowanych w Eurokodzie.
PL
Przedstawiono teoretyczną analizę odpowiedzi wysokiego komina przemysłowego na działanie wiatru, z uwzględnieniem podatności podłoża gruntowego pod fundament komina i przy założeniu pełnego utwierdzenia trzonu w fundamencie. Analizę numeryczną wykonano na podstawie ujęcia obliczeniowego obciążenia wiatrem według teorii drgań losowych, normy PN-77/B-02011 i normy ISO 4354.
EN
The dynamic response of the tall industrial chimney (located in the power station of Opole) interacting with soil caused by the gustiness of the along wind is considered. Three procedures for the evaluation of the response is taken into account: 1) the procedure based on a stochastic processes theory and random vibrations approach, 2) the procedure according to Polish Standard, 3) the procedure according to ISO Standard. The calculation results for the displacement of the chimney are presented and compared together.
PL
Przedstawiono rezultaty obliczeń wykonanych za pomocą metody elementów skończonych, korzystając z programu komputerowego SAP90+. Otrzymano wartości okresu i postacie drgań własnych w zależności od przyjętej do analizy prędkości propagacji drgań w gruncie.
EN
In this paper the natural frequencies and mode shapes of the high multi-flue industrial chimney (Opole Power Station) interacting with soil have been evaluated through application of finite element method and computer program SAP90+. It was found that the flexibility of soil under foundation of the chimney has considerable influence of natural frequencies and mode shapes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.