Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NIALM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania stanów przejściowych w sygnałach prądowych do opisu odbiorników energii elektrycznej. Nowa metoda opisu posłuży do zaprojektowania nowego algorytmu identyfikacji odbiorników energii w systemach NIALM. Opisano stanowisko pomiarowe wykorzystane do badania stanów przejściowych pochodzących od urządzeń elektrycznych. Przedstawiono eksperymenty mające na celu zaobserwowanie i poprawną akwizycję sygnału prądu w momencie włączenia urządzenia oraz uzyskane rezultaty.
EN
The article presents the proposition of applying transient states in current signals for electrical appliances characterization. The main purpose of the new characterization method is to develop the new algorithm of electrical appliances identification in NIALM system. The paper presents the measurement setup used to explore transient states generated by electrical appliances. Experiments performed to observe and correctly acquire current signal when the device is turned on are described. Some experimental results are presented.
PL
Wyniki dotychczasowych badań naukowych prowadzonych w różnych jednostkach akademickich wskazują, że możliwa jest identyfikacja aktywności niektórych odbiorników energii elektrycznej w oparciu o analizę wysokoczęstotliwościowych zniekształceń sygnału powstających podczas pracy urządzenia. Metody te jednak nie uwzględniają informacji o czasie pojawienia się zniekształceń. W metodzie wykorzystano przekształcenie falkowe dla uzyskania precyzyjnej informacji o czasie wystąpienia zniekształceń, która pozwala na identyfikację aktywności niektórych urządzeń.
EN
According to literature it is possible to identify activities of some electric energy receivers based on analysis of their high frequency signal distortion. These methods do not take into account starting point of these distortions. In this paper, wavelet transform was used to acquire precise information about start time of distortions that in case of some devices enables identification of their activity.
PL
W artykule opisano algorytm wyznaczania sygnatur urządzeń elektrycznych poprzez charakteryzację stanów przejściowych występujących podczas włączania urządzeń. Do przetwarzania sygnału prądu wykorzystano transformatę falkową dedykowaną do analizy sygnałów niestacjonarnych. Przedstawiono sposób obliczania parametrów liczbowych charakteryzujących urządzenia oraz przykładowe wyniki badań eksperymentalnych. Zaproponowano metodę oceny jakości wyznaczonych sygnatur.
EN
The paper presents an algorithm for determining features of electrical appliances by characterizing switch-on transients. A wavelet transform dedicated to non-stationary signals analysis was used for current signal processing. The method of numeric parameters calculations characterizing devices and some results of experiments are presented. A method for patterns evaluation has been proposed.
EN
This paper presents the method for detecting operating states of electrical appliances. Based on the sequence of transitions between the operating states the method allows to obtain information about the mode of operation of a particular device. The article describes the structure of the system applying the proposed method, discuss the stages of the system operation and presents the results.
XX
Artykuł dotyczy opracowanej metody rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej. Na podstawie sekwencji przejść między stanami metoda pozwala na uzyskanie informacji o programie pracy urządzenia. Przedstawiono strukturę systemu realizującego proponowaną metodę oraz opisano metodę działania jego części składowych, prezentując uzyskane wyniki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.