Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości cieplno-fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Thermophysical properties of 904L austenitic steel
EN
This paper presents the results of the structural investigations and thermophysical properties of 904L steel parent material. Experimental studies on the structure of 904L steel proved a pure austenitic structure. Both the experimental research and analysis of the thermophysical properties of 904L steel were complemented with the results of the thermal conductivity calculations for the tested material. The paper presents a brief description of the measurements, the procedures for evaluating the data, and a set of the obtained results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i właściwości cieplnofizyczne materiału rodzimego stali 904L. Badania eksperymentalne struktury stali 904L wykazały strukturę czysto austenityczną. Badania doświadczalne i analizę właściwości cieplnofizycznych stali 904L uzupełniono wynikami obliczeń przewodności cieplnej badanego materiału. W pracy przedstawiono zwięzły opis wykonywanych pomiarów, charakterystykę procedur opracowania danych oraz komplet uzyskanych wyników.
EN
The paper presents results of measuring heat diffusivity and thermal conductivity coefficients of used green foundry sand in temperature range ambient – 600°C. During the experiments a technical purity Cu plate was cast into the green-sand moulds. Basing on measurements relationships of the measured properties were evaluated. It was confirmed that the obtained relationships are complex and that water vaporization strongly influences thermal conductivity of the moulding sand in the first period of the mould heating by the poured and solidified casting.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch komplementarnych właściwości cieplnych: ciepła właściwego i rozszerzalności cieplnej liniowej stopu glinu PA6. Ciepło właściwe określono metodą względną za pomocą mikrokalorymetru skaningowego (DSC) w zakresie od -20 do 230°C. Rozszerzalność cieplną określono metodą absolutną, wykorzystując stanowisko do badań zmodyfikowaną metodą interferencyjną. Pomiary tej właściwości przeprowadzono w zakresie od 20°C do ok. 400°C. W obydwu przypadkach zachowano dużą rozdzielczość termiczną badań, co pozwoliło na określenie reprezentatywnych charakterystyk aproksymacyjnych ciepła właściwego i rozszerzalności cieplnej liniowej. Wyniki badań dylatometrycznych przeliczono również do wartości wydłużenia względnego. W dodatkowych badaniach wyznaczono gęstość badanego materiału metodą wypornościową.
EN
Results of experimental investigation of a temperature dependence of two basic thermophysical properties, i.e., thermal expansivity (coefficient of thermal linear expansion) and heat capacity of PA-6 aluminium alloy have been presented. The heat capacity was measured using a Perkin-Elmer Pyris 1 DSC apparatus within the range from -20°C to 230°C. A relative three-curve method of microcalorimetric data processing has been applied. The CLTE was determined using the laser interferometry dilatometer in the course of absolute measurements. These investigations were performed within the range from 20°C to 400°C. On the basis of the high temperature resolution experimental data, the representative least square approximates for heat capacity and CLTE were calculated. The results of CLTE measurements were also recalculated to the linear expansion (LE) values. The experimental investigations were complemented with buoyancy measurements of the tested material density.
4
Content available remote The problems connected with the solidification parameters estimation
EN
In the article results of thermo-physical properties estimation are presented. Thermo-physical properties estimation was carried out with trial-and-error method on the base of the model computer simulations results. In the first step the computer simulations of self-cooling and heating processes for different thermo-physical properties of specimen alloy and for proposed two testers geometry was carried out. thermo-physical properties of specimen alloy were artifical, assumed by author. The results of simulation in the form of self-cooling and heating curves were used in the second step of work. In the second step the computer simulations to thermo-physical properties estimation by trial-and-error method was carried out. In these simulations only thermo-physical properties of specimen alloy were estimated, thermophysical properties of others materials and boundary conditions were exactly the same as in model simulations. finally thermo-physical properties assumed in first step were compared to estimated in second step.
PL
W artykule przedstawiono pomiar właściwości termofizycznych spoiw, materiałów ceramicznych oraz mas ceramicznych. Przedmiotem badań były materiały ceramiczna nadające się do wykonywania form ceramicznych do precyzyjnego odlewania tytanu i stopów reaktywnych. Do oznaczania własności termofizycznych posłużył aparat do oznaczania temperatur charakterystycznych PR-25/1750. Wyznaczano temperatury przemian fazowych (temperatura spiekania, mięknięcia, topnienia i płynięcia).
EN
The article describes the measurement of thermo-physical proprieties of binders, ceramic materials and ceramic slurries. The present study concerns the ceramic materials to perform ceramic moulds to precise casting of the titanium and reactive alloys. The thermophysical proprieties measurements were performed on the apparatus to denotation of characteristic temperatures PR-25/1750. Appoint the temperatures of phase changes (the temperature of sintering, softening, melting and flowing).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.