Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consignment warehouse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie w kontekście obowiązującego prawa zasad tworzenia, organizowania i funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych oraz możliwości skorzystania z tej instytucji przez firmy logistyczne. Dla osiągniecia zakładanego celu zastosowana została metoda analityczno- prawna, której celem podstawowym jest analiza tekstów prawnych, jak również metoda analizy systemowej w ujęciu instytucjonalnym, gdzie instytucja magazynu konsygnacyjnego rozumiana jest jako zespół norm prawnych określających konkretne zjawisko lub wyodrębnioną strukturę organizacyjną [4]. W publikacji wykorzystana została również metoda socjologiczna. Posiłkowo została wykorzystana również metoda indywidualnych przypadków, która opiera się na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń. Analiza została dokonana głównie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz informacje zaczerpnięte z indywidualnych interpretacji podatkowych. W polskim prawie o podatku VAT dostrzeżono jedynie rozwiązanie call-off-stock. W branży logistycznej usługa magazynowania jest biznesem, który może prowadzić strona trzecia, czyli na przykład operator logistyczny. Działalność magazynowa może mieć także walory handlowe. Zatem rozwiązanie consignment stock jest bardzo ważne dla firm logistycznych ale przez rozwiązania podatkowe nie zostało dostrzeżone.
EN
Aim of the article is to present applicable legal provisions in terms of creating, organizing and operating consignment warehouses as well as usage possibilities of such solution by logistics companies. Research methodology: To achieve assumed aim, analytical-legal methodology was used. Basic goal was to analyze legal provisions as well as conduct systemic analysis in institutional terms, with consignment warehouse understood as a set of legal norms that determine specific phenomenon or a separate organizational structure [4]. Sociological method was also included in publication. Additionally method of individual cases was used, which base on analysis of concrete, separate events. Analysis was conducted on basis of The Goods and Services Tax Act, Pharmaceutical Law and information from individual tax interpretations. Conclusions: In Polish VAT law, only a call-off-stock solution was identified. In logistics branch, the warehousing service is a business which might be conducted by a third party e.g. logistics operator. Moreover warehousing might also have commercial value, thus consignment stock solution is essential for logistics entities, however such taxation solution was not identified.
PL
W artykule zaprezentowano projekty realizowane w Kompanii Węglowej S.A. przy współudziale firmy COIG S.A. dostawcy oprogramowania ERP, których celem jest optymalizacja procesów w łańcuchu dostaw. Projekty dotyczą elektronizacji procesów wywoływania dostaw (zamówienia elektroniczne), uruchomienia składów konsygnacyjnych w zakresie obudów chodnikowych oraz pilotażowego wdrożenia instrumentu VMI (Vendor Managed Inwentory) zarządzanie zapasami przez dostawcę na rzecz odbiorcy. Opisane w artykule rozwiązania, mają na celu eliminowanie kolejnych obszarów i procesów nie objętych wsparciem systemów informatycznych oraz usprawniających gromadzenie, przetwarzanie i przepływy informacyjne zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w ramach komunikacji z otoczeniem zewnętrznym.
EN
This paper presents the projects performed in Kompania Weglowa SA in co-operation with COIG SA, the supplier of ERP software, aiming at the optimization of processes in the supply chain. These projects concern the electronization of delivery call (e-orders), activation of consignment warehouses in the field of gallery linings as well as the implementation of VMI (Vendor Managed Inventory) tool, the stock management by the Seller in favour of the Buyer. The solutions described in this paper, are aimed at the reduction of further processes and fields not included in the systems of IT support and those which enhance gathering, processing and flows of information, both inside and outside a company.
3
Content available remote Skład konsygnacyjny jako nowa forma współpracy z dostawcą
PL
Przesłanką podjęcia próby przedstawienia zagadnienia umowy składu konsygnacyjnego jest duża atrakcyjność takiej umowy dla kupującego. W artykule przedstawiono zalety, ograniczenia, ryzyko i przykady zastosowania takiej umowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.