Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrometallurgical technologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono przegląd zastosowań technologii hydrometalurgicznych do wydzielania metali szlachetnych i nieżelaznych ze zużytych katalizatorów, które stanowią potencjalne źródło wielu cennych metali. Do wyługowania tych metali stosuje się zazwyczaj kwasy nieorganiczne i wodę królewską. Roztwory wodne uzyskiwane w wyniku ługowaniu zużytych katalizatorów zawierają mieszaninę jonów różnych metali, np. platyny(IV), palladu(II), rodu(III) oraz niklu(II), manganu(II) i wanadu(V), które należy selektywnie wydzielić z roztworu. W tym celu można zastosować proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej za pomocą kwasów fosforoorganicznych, amin i oksymów w roli ekstrahentów.
EN
A review, with 17 refs., of hydrometallurgical methods for recovering Pt, Pd, Rh, Ni, Mn and V from spent catalysts.
PL
Opisano przemysłową technologię odzysku kobaltu z koncentratów siarczkowych opartą na ługowaniu amoniakalnym. Ługowanie prowadzi się w roztworach amoniaku z dodatkiem soli amonowych w autoklawach, w podwyższonych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem tlenu. Roztwory po ługowaniu selektywnie oczyszcza się z miedzi i niklu. Kobalt metaliczny otrzymuje się w postaci proszku z użyciem gazowego wodoru pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono główne sumaryczne reakcje zachodzące w poszczególnych etapach otrzymywania kobaltu.
EN
The industrial technology for cobalt recovery from sulphidic concentrates, based on ammonia leaching, has been described. The leaching is conducted in ammonia solutions with an addition of ammonia salts in autoclaves, at elevated temperatures and increased oxygen pressure. After leaching, the solutions are selectively cleaned from copper and nickel. The metallic cobalt is obtained in a form of powder using high-pressure gaseous hydrogen at elevated temperatures. The main reactions taking place at particular stages of cobalt recovery have been presented.
PL
Opisano technologię przemysłową odzysku kobaltu z rud arsenowych, opartą na ługowaniu amoniakalnym. Rudy arsenowe zawierają arseniany i arsenki metali. Ługowanie prowadzi się w roztworach amoniaku z dodatkiem soli amonowych w autoklawach, w podwyższonych temperaturach i pod zwiększonym ciśnieniem tlenu. Roztwory po ługowaniu poddaje się destylacji. Przedstawiono główne sumaryczne reakcje zachodzące w poszczególnych etapach otrzymywania kobaltu.
EN
The industrial technology for ammonia leaching based recovery of cobalt from arsenic ores has been described. Leaching is performed in ammonia solutions with an addition of ammonium salts in autoclaves, at elevated temperatures and under increased pressure of oxygen. After leaching, the solutions are subjected to distillation. The main reactions taking place at particular stages of cobalt recovery are presented.
4
Content available remote Technologie hydrometalurgiczne w utylizacji odpadów
PL
Zarysowano podstawowe cechy, możliwości i ograniczenia technologii hydrometalurgicznych w zastosowaniu do przetwarzania materiałów zawierających metale. Na przykładzie utylizacji złomu akumulatorów ołowiowych, wypracowanych katalizatorów niklowych oraz żużli z hut ołowiu i pyłów z hut miedzi pokazano skuteczność metod hydrometalurgicznych w procesach utylizacji odpadów metalonośnych.
EN
The principal features, capabilities, and limitations of hydrometallurgical processes are outlined with respect to processing of metal bearing raw materials. Utilization of the waste lead batteries, waste nickel catalysts, lead smelter slag, and cooper smelter dust were described in order to illustrate the efficiency of hydrometallurgical methods in utilization of metal containing waste materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.