Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal of bushes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego konieczne jest precyzyjne określenie, w jaki sposób będą stosowane sankcje za naruszenie prawa.
PL
Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony stanowią cenną wartość przyrodniczą, a z drugiej w istotny sposób wpływają na estetykę zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują lub którego są częścią.
PL
W wielu przypadkach pojawiają się uzasadnione wątpliwości co do możliwości usuwania drzew lub krzewów w okresie lęgowym ptaków w sytuacji, w której konkretne drzewa nie stanowią miejsca ich występowania. Również w mediach bardzo często pojawiają się informacje o tym, że w okresie lęgowym ptaków drzew usuwać nie wolno.
PL
Usunięcie drzew i krzewów rosnących poza lasami zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia.
PL
Krytyka Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody spowodowała, że ustawodawca znowelizował przepisy, które dotyczą kontrowersyjnej wycinki drzew lub krzewów.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków już z samej istoty powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony mogą one bowiem stanowić cenną wartość przyrodniczą, z drugiej natomiast istotnie wpływać na wartość estetyczną zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują.
PL
W praktyce wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów duży problem stanowiły te stwarzające zagrożenie dla istniejących urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne czy urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne. Pojawia się także pytanie, kto w takiej sytuacji może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie roślin?
PL
Usunięciem drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia zainteresowani mogą być zarówno właściciele nieruchomości, na których rośliny znajdują się, jak i osoby przebywające na nieruchomościach sąsiednich. Czasami ci drudzy wykazują nawet większe zainteresowanie usunięciem drzew, gdyż to na nich one oddziałują, np. pylenie, opadanie liści lub obłamywanie gałęzi. Jak już wielokrotnie wspomniano we wcześniejszych artykułach, usunięcie drzewa lub krzewu co do zasady może nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia wydawanego na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.). W związku z tym, z punktu widzenia praktyki bardzo ważne pozostaje ustalenie tego, kto powinien uczestniczyć w takim postępowaniu jako jego strona.
PL
W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca postępowanie jest także satysfakcjonująca dla podmiotu zainteresowanego usunięciem drzew lub krzewów.
PL
W poprzednim artykule omówione zostały założenia do zmian w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), związane z ochroną zieleni oraz krajobrazu. Drugą istotną grupą proponowanych zmian są te dotyczące zakresu przedmiotowego obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.