Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  R-curves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano sposób wytworzenia kompozytów AI2O3-Fe metodą odlewania z ceramicznych mas lejnych, opracowanych pod kątem poprawy odporności na pękanie. Wytworzony kompozyt badano metodą zginania trójpunktowego. Wyznaczono moduł Younga E, krytyczny współczynnik intensywności naprężeń kic oraz jego zależność od długości pęknięcia C (tzw. krzywe R). Kompozyt wykazał wartość współczynnika KIc istotnie wyższą od wartości dla czystego Al2O3. Stwierdzono także wzrost wartości współczynnika KIc w miarę wzrostu długości pęknięcia C. W celu opisu propagacji pęknięcia zbadano mikrostruktury kompozytu z użyciem metod stereologicznych. Analizując drogę pęknięcia z użyciem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej stwierdzono, że najczęstszym typem oddziaływania pęknięcia z cząstkami metalicznymi jest ich omijanie po granicy miedzyfazowej. Powoduje to wydłużenie drogi pękania i wzrost współczynnika KIc.
EN
In this study a novel method for production of Al2O3-Fe composite by the ceramic slip casting was investigated. These composite have been prepared to improve the fracture toughness of the ceramic. Three point bending was used to measure Young modulus E, critical stress intensity factor, and its dependence of cracks length C. The investigations showed that the composite have a higher values of KIc coefficient than alumina. Also it has been found that this coefficient grows was function of the crack length. In order to analyze the geometry of cracks path, scanning electron microscope was used. It has been found that cracks are deflected by the Fe particles. As a result the crack length increases and the fracture toughness is higher.
PL
Przedstawiono badania zachowania się krzywych R podczas kontrolowanego rozwoju pęknięć tworzywa tlenkowego i kompozytu tlenkowo-węglikowo-azotkowego (Al2O3+TiC+TiN). Zbiory punktów, otrzymane podczas pomiaru KI w funkcji długości pęknięcia, opisano równaniem prostej. Wielkość współczynnika kierunkowego prostej ma wpływ na zachowanie się krzywych R. Zmierzono parametry rozwoju pęknięć podkrytycznych n i log/4, prace pękania WOF, współczynnik intensywności naprężeń, przy którym rozpoczyna się rozwój pęknięć podkrytycznych KIi. Pomiary odporności na pękanie przeprowadzono na próbkach w kształcie belek o przekroju prostokątnym, z podwójnie naciętym karbem, poddanych trójpunktowemu statycznemu zginaniu.
EN
In spite of many attractive properties of alumina ceramics the main drawbacks are brittleness, week resistance of thermal shock and subcritical crack extension. This fact can also be expressed in low resistance against crack extension, which is characterized by the fracture toughness. Fracture toughness is the commonly parameter used to measure the resistance to brittle crack propagation, but many tool ceramic materials exhibit R-curve behaviour in which the critical stress intensity factor increases with crack length. The fracture toughness and relations of K, versus crack length c (R-curve) for alumina ceramics and oxide-carbide-nitride composite with addition of 2% wt. zirconia were tested. Behaviour of the fracture toughness with crack extension was determined by means of the experimental method on the basis of the three-point bending (3PB). These specimens with wide polished side surface and vacuum evaporated thin aluminium layer (about 150 nm thick) were notched. An initial 0.9 mm deep notch was produced by diamond saw (0.20 mm thick) and then the notch tip was sharpened manually a razor blade (0.025 mm thick) up to deep 1.1 mm. The controlled crack growth of specimens with double notch was carried with using Zwick testing machine with speed of 1 um/min. The loading of the specimens has been broken at the moment of crack propagation. The procedure has been repeated many times up to obtaining definite increase of crack length. Individual stages of crack growth at given load has been observed on the computer screen. When the crack length (including length of double notch) has achieved^ value 2.5 mm the test has been interrupted. The observation of the controlled crack growth reveals the existence of increasing R-curve in the pure alumina ceramics. Addition of TiC-TiN with 2% wt. zirconia limits the occurrence of R-curve. It suggests disappearing of bridging mechanism responsible for appearance of R-curvc. The investigations of subcritical crack growth have indicated two times greater fracture energy and slightly greater resistance to crack initiation for the oxide-carbide-nitride composite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.