Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ wirującej tarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents research results of electrostatic charging tendency (ECT) of ethanol-gasoline mixtures. The research work was carried out in a spinning disk system, where the factors influencing the value of the electrification current registered were the composition of the mixture, rotational speed and the disk diameter. The research carried out showed that both hydrodynamic conditions and changing content of ethanol in gasoline influence significantly generation of electrification current. Next, using the measurement results of electrification current and physico-chemical parameters, volume density of charge qw was evaluated from the mathematical model of static electrification.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tendencji do elektryzacji (ECT) mieszanin etanol-benzyna. Badania przeprowadzono w układzie wirującej tarczy, gdzie czynnikiem wpływającym na wielkość mierzonego prądu elektryzacji był skład mieszaniny oraz prędkość obrotowa i średnica tarczy. Prowadzone badania wykazały, że zarówno warunki hydrodynamiczne, jak również zmieniająca się zawartość etanolu w benzynie istotnie wpływają na generację prądu elektryzacji. Następnie przy wykorzystaniu wyników pomiarów prądu elektryzacji oraz parametrów fizykochemicznych wyznaczono z modelu matematycznego elektryzacji statycznej objętościową gęstość ładunku qw.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elektryzacji mineralnego oleju transformatorowego i toluenu, cieczy o właściwościach dielektrycznych, która charakteryzuje się dużą podatnością na elektryzację. Badania zostały wykonane w układzie wirującej tarczy, gdzie czynnikami wpływającymi na wartość rejestrowanego prądu elektryzacji oleju i toluenu były prędkość obrotowa i średnica tarczy.
EN
In this paper we present experimential investigations of transformer oil and toluen electrification obtained during research on a spinning disc system. Measurments have been carried with the strongly inhomogeneous disk, where the factors influencing the values of the current registered of the selected liquids were the rotation speed and the disk diameter. Results for different values of the current are presented in the graphical form.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego na powierzchni granicznej fazy stałej i ciekłej. Badania przeprowadzono w układzie z wirującą tarczą. Opisano zmodyfikowany układ pomiarowy z wirującym elektrometrem. Określono wpływ wirowania na otrzymane rezultaty. Dokonano wstępnej analizy wyników badań.
EN
In paper measurements of electrification current in spinnig disc system are presented. The electrostatic charge is generated on boundary surface between solid and liquid phases. The modified measurement system with rotating electrometer is described. The system is compared with older system that used stationary both electrometer and a/d converter. An influence of rotating speed is analyzed for error evaluation. The preliminary calculus are made for determining the relation between generated current and different kind of parameters e.g. the influence of rotating speed on variance of the measured current.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego w układzie z wirującą tarczą. Pomiary zealizowano z wykorzystaniem systemu do pomiaru prądu elektryzacji z elektrometrem wirującym. W systemie tym można obserwować zmiany generowanego ładunku elektrostatycznego w czasie, przy zmieniających się parametrach, takich jak prędkość obrotowa, kształt i średnica taczy, temperatura. Wyniki pomiarów poddano obróbce statystycznej. Wyznaczono podstawowe parametry sygnału, jego wartość średnią, wariancję, funkcję gęstości prawdopodobieństwa, funkcję autokorelacji, funkcje widmowe. Porównano następnie parametry sygnału mierzonego z wyznaczonymi numerycznie parametrami sygnałów wzorcowych takich jak: sygnał szumwy o równomiernej charakterystyce widmowej (szum biały) czy z sygnałem okresowym. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano wstępnej oceny statystycznej zmierzonego sygnału oraz skorelowano wzajemne poszczególne wyniki. Analiza miała na celu poznanie statystycznego charakteru zmian ładunku elektrostatycznego powstającego podczas wirowania tarczy zanurzonej w oleju izolacyjnym.
EN
In paper results of measurements an electrification current generated in spinning disc system are presented. The rotating electrometer is used for detection an electrostatic charge rate. An influence of parameters such rotating speed, dimensions of disc and temperature on measured current is determined. The statistical analysis e.g. mean, variance, standard deviation, probability density, autocorrelation and spectral density is used. These standard moments of electification are evaluted and compared with of typical signals e.g. white noise or determined signal. The preliminary evalution of measured signal is made. The results are cross correlated. The presented analysis is used for recognize statistical character of electrostatic charge rate generated while rotating of disc immersed in an isolated oil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.