Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food markets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych regionach świata, których charakterystykę w ujęciu porównawczym przedstawiono w niniejszym artykule. Głównym celem artykułu jest określenie, na ile nasilenie występowania tego typu trendów cechuje uniwersalność, a na ile odmienność wynikająca choćby z uwarunkowań ekonomicznych czy kulturowych. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez XTC World Innovation Panorama [12]. Stwierdzono, że intensywność występowania analizowanych trendów cechuje znaczne podobieństwo, aczkolwiek można dostrzec pewne różnice, które wynikają z ich relatywnej ważności w zależności od regionu. Wskazano również, które z tych trendów mogą zyskiwać na znaczeniu pod wpływem ewolucji preferencji konsumentów.
EN
Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparative manner, can be useful in this regard. The main goal of the article is examine to what extent intensity of occurrence of such trends in different world regions is universal, and to what extent specific, at least because of economic and cultural determinants. The analysis was based on data provided by the XTC World Innovation Panorama [12]. It was found that intensity of occurrence of the analyzed trends is quite similar; however, certain differences can be noticed regarding their relative importance depending on the region. It was also pointed out which of those trends may gain importance due to an evolution of consumer preferences.
2
Content available Biomasa kontra rolnictwo
PL
Kryzys energetyczny. Czynniki ograniczające i uwarunkowania energetycznego wykorzystania biomasy rolniczej i leśnej. Konkurencyjność żywności, ograniczenia powierzchni rolniczych, zmiany cen. Biomasa organiczna jako źródła energii cieplnej, elektrycznej, surowce dla wytwarzania biopaliw, doskonalenie technologii, uwarunkowania środowiskowe. Prognozy ilościowe w krajach UE 27 i RP. Energetyczne perspektywy biomasy, węgla, energii jądrowej i wodoru.
EN
Energy crisis. Limiting factors and determinants of agricultural and forest biomass use for energy purposes. Food competitiveness, limitations of agricultural land, price changes. Organic biomass as a source of thermal and electric energy, raw material for biofuel production, technology improvement, environmental determinants. Quantitative forecasts for the EU 27 countries and the Republic of Poland. Energy prospects for biomass, coal, nuclear energy and hydrogen.
PL
Badania dowodzą, że przedsiębiorstwa działające na rynku żywnościowym nie są przygotowane do działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Z uwagi na takie zagrożenie każda firma powinna przygotować plan działań kryzysowych, powołać zespół, który dokona identyfikacji zagrożeń i opracuje procedurę działań na wypadek ich wystąpienia. Taki plan powinien być znany pracownikom i przećwiczony w firmie. Należy wyznaczyć osobę do kontaktów z mediami, odpowiedzialną za przekazywane informacje. Łagodzenie skutków kryzysu jest łatwiejsze, jeśli firma na co dzień dba o utrzymywanie odpowiednich relacji z mediami i otoczeniem.
EN
Conducted research proved that companies existing on food market are not prepared for crisis. In every company a plan should be prepared in case of crisis. It is worth creating a special group which should identify possibilities of crisis situations and prepare a plan of activities when crisis comes. Such a plan should be known to every person in a company and should be trained. One person should be appointed to media relations who would be responsible for information he provides. When a company takes care of good relations with media and others it is easier to milden crisis effects.
PL
Autor anąlizuje motywy i koncepcje porozumień strategicznych przedsiębiorstw. Ponieważ rynki żywności w Polsce są rynkami rozwojowymi i niskiej marży, celem porozumień strategicznych przedsiębiorstw jest z reguły wzrost sprzedaży. W miarę tego, jak rynki żywności stają się bardziej nasycone, celami porozumień strategicznych przedsiębiorstw są: poprawa jakości, marka, poziom kosztów i zysków.
EN
The author analyzes the motives and concepts of strategic agreements between enterprises. As the food markets in Poland are development and low-margin-of-profit markets, the goal of strategic agreements between enterprises as a rule is sales increase. As the food markets become more saturated, the agreements begin to pursue the following strategic goals: improvement of quality, brand, the cost and profit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.