Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, w których prowadzone są badania nad otrzymywaniem nowych radiofarmaceutyków. Prace w tym zakresie prowadzi Pracownia Badań i Syntezy Radiofarmaceutyków pod kierownictwem prof. dr hab. Aleksandra Bilewicza. Tematyka prowadzonych badań jest ukierunkowana na opracowanie nowych metod produkcji radionuklidów oraz sposobów ich dostarczania do miejsc zmian patologicznych w organizmie człowieka. W artykule przedstawiono opisy badań realizowanych przez doktorantów tej Pracowni w ramach prac doktorskich. Wśród tych prac należy wymienić nanonośniki dla emiterów promieniowania alfa, badania nad inhibitorami cholinoesteraz, nowe metody wytwarzania 99mTc i 43Sc czy produkcję radiofarmaceutyków teranostycznych.
EN
The Institute of Nuclear Chemistry and Technology is one of the few institutions in Poland, where research on the acquisition of new radiopharmaceuticals is being conducted. The work in this area is carried out by the Laboratory of Research and Synthesis of Radiopharmaceuticals under the supervision of prof. dr hab. Aleksander Bilewicz. The research is focused on the development of new methods of radionuclide production and methods of their delivery to pathological changes in the human body. The article presents descriptions of research carried out by doctoral students as part of their theses. These include the nanocarriers for alpha-emitters, the study of cholinesterase inhibitors, new methods for the production of 99mTc and 43Sc, as well as the production of teranostatic radiopharmaceuticals.
PL
Wientian jest średniej wielkości miastem w Azji Południowo- Wschodniej, które staje przed zupełnie nowym problemem, jakim jest kongestia spowodowana gwałtownym wzrostem ruchu samochodowego. Wzrost wskaźnika motoryzacji, a w szczególności podwajanie się liczby pojazdów lekkich co 4 lata, przekłada się prawie liniowo na wzrost natężenia ruchu na ulicach Wientianu. Wientian, jak i wiele innych azjatyckich miast w krajach będących na bardzo niskim poziomie rozwoju, stoi przed kluczowymi decyzjami, które zdeterminują przyszły układ transportowy wraz z układem urbanistycznym. Rosnąca liczba pojazdów z pewnością będzie miała w przyszłości negatywny wpływ na warunki ruchu. Władze miasta, jak i mieszkańcy, coraz częściej dostrzegają ten problem i starają się go rozwiązać. Z uwagi na brak środków finansowych i wiedzy efekty są mało widoczne. W artykule opisano podstawowe parametry systemu transportowego, przedstawiono cechy charakterystyczne, trendy i tło kulturowo-ekonomiczne Wientianu, który jest stolicą Laosu. Ponadto zidentyfikowano problemy, z jakimi boryka się Wientian, i zidentyfikowano ich przyczyny. Artykuł powstał w oparciu o dane i pomiary wykonane przez autora w celu implementacji pilotażowego programu poprawy jakości w transporcie miejskim, realizowanego na zlecenie Azjatyckiego Banku Rozwoju.
EN
Vientiane is a medium size city of Southeast Asia, which has to challenge completely new problem of traffic congestion. The traffic congestion is a consequence of rapid growth of motorized traffic and motorization rate. The number of light vehicles doubled in last 4 years and the traffic on the streets of Vientiane has almost lineal correlation with numbers of registered light vehicles. Vientiane, as well as many other Asian low developed country cities, is facing a choice, which will determine future shape of the urban transport system and the urban fabric. Vehicle number growth will have negative impact on traffic conditions. City authorities as well as citizens start to see the problem and intend to solve it. The biggest obstacles are lack of funding and low human resources capacity. In the article author describes basic transport system parameters; presents trends, characteristics and socio –cultural background of Vientiane, the capital of Laos. The wide description of traffic problems, together with the attempt of identification of their causes, helps in the understanding of local conditions. Article is based on data collected by author during the pilot project funded by ADB, which aims to improve urban transport system of Vientiane.
PL
Hiszpania, jako kraj o najdłużej sieci KDP w Europie, jest przykładem funkcjonowania kolei nowej jakości. Przez 17 lat funkcjonowania na przykładzie Hiszpanii możemy zaobserwować zmiany w podziale zadań przewozowych, wpływ na inne gałęzie transportu, w szczególności na zatłoczenie. Dodatkowo dane uzyskane podczas eksploatacji nowych linii pozwalają na zmierzenie części kosztów zewnętrznych, w szczególności zużycia energii. Artykuł zawiera także dane z analiz ex antes i z analizy ex post wykonanych dla linii KDP, w celu oszacowania ich opłacalności. Publikacja porusza, także wybrane aspekty sprzyjające lub utrudniające budowę i eksploatację linii KDP.
EN
Spain as a country of the longest high speed railway network in Europe is an example of new quality of the railway operation. For the last 17 years experiences on case of Spain the modal split changes, the impact on other transport branches and on congestion in particular could be observed. In addition, data collected while new lines exploitation allows for estimating some of external costs, the energy consumption in particular. The data on ex ante analysis and ex post analysis collected for high speed railway to quantify their profitability have been presented in the paper. Some prosperous and impedimental aspects for high speed lines construction, exploitation and some problems according to modal split modelling for some routes in Poland have been also shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.