Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blue light hazard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim siatkówki oka przez urządzenia świetlne ze źródłami światła LED wykorzystywane w motoryzacji. Badaniom podlegały światła do jazdy dziennej oraz lampy robocze obecnie dostępne na rynku, przeznaczone do samodzielnego montażu w pojazdach. Zaprezentowano metodę badań z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji i spektroradiometru. Wykonano niezbędne badania fotometryczne i radiometryczne w celu oceny zagrożenia według normy PN-EN 62471:2010. Uzyskane wyniki badań odniesiono do światłości maksymalnej, współrzędnych chromatyczności i temperatury barwowej najbliższej badanych urządzeń świetlnych.
EN
The article contains results of the research on the assessment of the blue light retinal hazard by lighting devices used in the automotive with LED light sources. The study was subject to daytime running lights and work lamps available on the market for self-assembly in vehicles. The study method was presented using a matrix luminance meter and spectroradiometer. The necessary photometric and radiometric tests were carried out. Assessment of blue light hazard according to the PN-EN 62471: 2010 was made. Obtained results were referred to maximum luminous intensity, chromaticity coordinates and correlated colour temperature of tested devices.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard EN 62471: 2008. The paper classifies risk groups of light sources and luminaires in terms of photobiological hazard and exposure limits when the skin is at the hazard of visible and infrared radiation. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation used the system of the Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been specially designed to assess photobiological safety of light sources. Five LED light sources selected for the examination were characterized and the results of their measurements were presented. On these bases, a risk assessment of photobiological tested sources has been estimated and the appropriate risk group and time of safe exposure has been assigned for each of light source. The article has been finalized with the conclusions on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej na potrzeby określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie EN 62471:2008. Opisano klasyfikację grup ryzyka źródeł światła ze względu na zagrożenia fotobiologiczne oraz granice ekspozycji przy zagrożeniu skóry promieniowaniem widzialnym i podczerwonym. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL wyposażonego w podwójny monochromator. System ten został specjalnie zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła. Scharakteryzowano wytypowanych do badań pięć źródeł światła typu LED oraz zaprezentowano wyniki ich pomiarów. Na tej podstawie dokonano oceny ryzyka fotobiologicznego badanych źródeł poprzez przypisanie im odpowiedniej grupy ryzyka oraz czasu bezpiecznej ekspozycji. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi wyników pomiarów.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of sources of light. The description of the method of measurement of radiance incorporates standard and alternative methods. Measurement methods were developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard PN-EN 62471: 2010. The paper classifies risk groups of sources of light in terms of photobiological hazards and exposure limits when skin is at risk of being damaged by visible and infrared radiation. Threshold values of emissions for the continuous sources of radiation studied are presented. The article describes environmental conditions under which the measurements are to be taken, and requirements applicable to the process of light source aging. In addition, technical assumptions are presented, and the design of the test stand for measuring optical radiation parameters is described.
4
PL
W artykule, na podstawie zapisów normy PN-EN 62471:2010, scharakteryzowano wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Zaprezentowano dozwolone czasy bezpiecznej ekspozycji oraz wartości graniczne emisji dla poszczególnych, określonych przez normę, czterech grup ryzyka. Przedstawiono kryteria pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej badanych lamp. Omówiono zagrożenia związane z promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym i podczerwonym. W celu szczegółowego przedstawienia potencjalnych zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, dokonano porównania widm wybranych źródeł światła. Na tej podstawie dokonano oceny zagrożenia światłem niebieskim wybranych źródeł światła.
EN
The article, based on the records of the PN-EN 62471:2010, presents guidelines for photobiological safety of lamps and lamp systems. There are allowed safe exposure times presented and emission limit values for each of four risk groups, defined by the standard. The paper presents criteria for lamps irradiance or radiance measurement. Discussed risks with association of ultraviolet, visible and infrared radiation. For a detailed presentation of the potential risks associated with the blue light, there is made a comparison of spectra of selected light sources. On these basis, the blue light hazard assessment was presented for selected light sources.
EN
Ergonomic science at work and living places should appraise human factors concerning the photobiological effects of lighting. Thorough knowledge on this subject has been gained in the past; however, few attempts have been made to propose suitable evaluation parameters. The blue light hazard and its influence on melatonin secretion in age-dependent observers is considered in this paper and parameters for its evaluation are proposed. New parameters were applied to analyse the effects of white light-emitting diode (LED) light sources and to compare them with the currently applied light sources. The photobiological effects of light sources with the same illuminance but different spectral power distribution were determined for healthy 4–76-year-old observers. The suitability of new parameters is discussed. Correlated colour temperature, the only parameter currently used to assess photobiological effects, is evaluated and compared to new parameters.
EN
The article discusses criteria for the assessment of exposure to visible radiation (blue light), methods of measurement of radiation exposure and hazards during welding. Then, the author presents the results of measurements of exposure to visible radiation in the electrical and gas welding. Based on the results of these measurements the occupational risk for the studied positions has been determined.
7
Content available remote Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle
PL
W artykule omówiono kryteria oceny narażenia na promieniowanie widzialne (światło niebieskie), metody pomiaru ekspozycji na to promieniowanie oraz zagrożenia występujące podczas spawania. Następnie przedstawiono autorskie wyniki pomiarów poziomu ekspozycji na promieniowanie widzialne podczas spawania elektrycznego i gazowego oraz na stanowiskach starzenia świetlówek oraz kontroli wzrokowej. Na podstawie wyników tych pomiarów określono ryzyko zawodowe dla badanych stanowisk.
EN
The article discusses criteria for the assessment of exposure to visible radiation (blue light), methods of measurement of radiation exposure and hazards during welding. Then the author presents the results of measurements of exposure to visible radiation in the electrical and gas welding and on positions of aging lamps and visual inspection. Based on the results of these measurements, the occupational risk for the studied positions has been determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.