Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brick walls
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents original methodology of testing the moisture content of brick walls in buildings. It was developed on the basis of own experience acquired during testing the moisture content in many excessively wet buildings erected in various historical periods. The tests were conducted using different methods, including non-destructive methods. To emphasize the importance of the problem, an overview of the methodology was preceded by a brief presentation of the causes and negative effects of excessive moisture and salinity in brick walls. In addition, the article is illustrated with an example of the effects of moisture content tests carried out according to the developed methodology on a facility from the fourteenth century. According to the author, knowledge of the presented methodology, and its application, should contribute to both the improvement of the quality of conducted research and the credibility of the obtained results.
EN
The article contains a description of sacral buildings wall dampness causes. It shows the optimal condition of internal microclimate regarding rooms designed to exhibit historical items. Analysed methods are diagnostic of wall moisture by non-invasive methods. The thermal image examination with the use of microwave electromagnetic radiator was carried out. Two samples of brick were tested; they were exposed to the radiation at the total time of 90 seconds. The nominal power of the radiator was PN=900W. The author analysed other sources of heat radiation. He changed microwave radiation to infrared radiator, and thus the examination was easier and safer. The results shown in the article are the temperatures and infrared radiator test results. The aim is to determine time constant of various radiator work methods. The aim of the analysis was to show temperature distribution at given distances from the radiator, which enabled constant temperature distribution at certain stages of the device running.
PL
W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej obiektów sakralnych. Przedstawiono optymalne warunki mikroklimatu pomieszczeń przeznaczonych do ekspozycji obiektów zabytkowych. Poddano analizie metody diagnostyki zawilgocenia murów metodami nieinwazyjnymi. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem mikrofalowego promiennika elektromagnetycznego. Badaniom poddano dwie próbki cegieł, które wystawiono na oddziaływanie promieniowania w całkowitym czasie 90s za pomocą manometru. Moc znamionowa promiennika wynosiła PN=900W. Autor poddał analizie inne źródło promieniowania cieplnego, zastąpił promieniowanie mikrofalowe promiennikiem podczerwieni, co ułatwia pomiary i zwiększyło bezpieczeństwo całego pomiaru. W artykule zamieszczono wynik temperatur i badań promiennika podczerwieni w celu wyznaczenia stałych czasowych przy różnych sposobach jego pracy. Celem badania było zobrazowanie rozkładu temperatur w założonych odległościach, co umożliwiło ukazanie bryłowego rozkładu temperatury w danych chwilach pracy urządzenia.
PL
W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bramy oraz szanse na przeprowadzenie działań mogących polepszyć ten stan.
EN
This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve its condition.
PL
W pracy omówiono problemy budowy i specyfikacji numerycznego modelu obliczeniowego trzech dużych fragmentów muru o różnych proporcjach wymiarów przy modelowaniu ich pracy za pomocą modelu sprężysto-plastycznego z degradacją. Przeanalizowano wpływ: degradacji materiału, usztywnienia, dodatkowego obciążenia pionowego konstrukcji, gęstości siatki dyskretnej, charakteru przebiegu charakterystyk δ-ε materiału przy ściskaniu i rozciąganiu oraz kształtu funkcji degradacji na nośność i odkształcalność analizowanych fragmentów muru poddanych poziomemu ścinaniu.
EN
Problems of building up numerical model utilising elastic-plastic material model with degradation were discussed. Three fragments of walls that differ in proportion of the spatial dimensions were tested under complex stress state. Focus was on influence of some factors on the deformability and load carrying capacity of the analysed fragments of walls. Those factors were: material degradation, finite mesh density, shape of constitutive model curves δ-ε (different for tension and compresion). Additional vertical loading and vertical edges strengthening were also taken into consideration.
5
Content available remote Tomografia impedancyjna w badaniach zawilgoconych murów ceglanych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nieniszczące metody badania wilgotności materiałów budowlanych, metodykę badań wilgotności masowej oraz podano podstawy, nowej, tomograficznej metody badania wilgotności murów, opracowywanej obecnie w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie. Prace te prowadzone są w ramach projektu 4T07E04529.
EN
A classification of nondestructive methods of investigating damp in building materials, the mass moisture testing methodology and the assumptions of a new tomographic method of assessing the dampness of masonry, under development in Wrocław University of Technology.s Institute of Building Engineering and Instytut Elektrotechniki w Warszawie, are presented in this paper. The research has been carried out as a part of Ministry of National Education research project no. 4T07E 045 29.
6
Content available remote Analysis of brick walls thermal conductivity
EN
The far reaching technological progress in the control cores drilling out from brick partitions, as well as the modern technologies of non-contact surface temperature measurement, offer new possibilities of thermal conduction measurement of materials. The tubular method as by von Rinsum has been so far applied mainly to the thermal measurement of conductivity coefficient of the isotropic heating pipelines insulation. The scope of its application may be currently broadened.
PL
Metoda rurowa jest stosowana do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej izotropowych izolacji termicznych rur. Nowe techniki pobierania rdzeni z przegród budowlanych o dowolnej budowie oraz nowoczesne systemy detekcji podczerwieni rozszerzają dotychczasowe zastosowania metody. Modyfikacja układu pomiarowego polegająca na zastosowaniu bezstykowego pomiaru temperatury powierzchni zewnętrznej próbki, która podczas kolejnych pomiarów jest obracana wzdłuż osi podłużnej, umożliwia przeprowadzenie pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła muru ceglanego. Uzyskiwanie dziesiątek tysięcy danych pomiarowych pozwala również na przeprowadzenie ilościowej oceny zjawisk dotyczących anizotropowości badanego materiału. Prowadzone są dalsze prace mające na celu rozszerzenie zastosowań metody o badania współczynnika transmisyjności cieplno-wilgotnościowej materiałów.
PL
Wielu naszych Czytelników dopytuje się i prosi o opinię na temat ścian z ceramicznych elementów murowych. W związku z dużym zainteresowaniem tą tematyką oraz zbliżającymi się największymi targami budowlanymi w Polsce - BUDMA 2005, postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym zapytaniom i dokonać zaktualizowanego przedruku artykułu o ścianach z ceramiki budowlanej, który gościł już na naszych łamach w "CB" r 1/2003. (red.)
8
Content available remote „Ciepłe” ściany zewnętrzne: rozwiązania materiałowe
PL
Ściany zewnętrzne budynku muszą nie tylko zapewniać go nośność i stateczność konstrukcyjną, ale również spełniać wymogi techniczne związane z bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczeństwem użytkowania, ochroną przed hałasem, warunkami higieny, zdrowia i ochrony środowiska oraz oszczędnością energii i ochroną cieplną. Muszą więc być wykonane z materiałów ekologicznych, według określonej technologii, mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i duży opór cieplny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.